เคล็ดลับเตรียมสอบการบวกเลข-1

บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก เชือก บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายบวก (+) บัตรโจทย์การบวกแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการรวมจำนวนแล้วทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบวกเลขอย่างง่ายได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่144

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

เด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ทักษะความคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ในการ (1) วางแผนและค้นคว้าหาข้อมูล (2) บริหารโครงงาน (Project) (3) แก้ปัญหา (Problem-solving) และ (4) ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสม เทคโนโลยีได้ช่วยหล่อหลอม (Foster) ทักษะเหล่านี้ผ่านผลิตภัณฑ์ (App) ต่างๆ อาทิ Showme

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่143

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

ผู้ใดใช้เทคโนโลยีเป็นหนทางในการขยายความเชื่อมโยงระดับโลก (Global connection) ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความก้าวหน้า ในขณะที่ผู้ใดไม่ใช้เทคโนโลยี ผู้นั้นมักลงเอยด้วยการเป็นแค่ผู้ชมการแสดงอยู่ข้างเวที บัดนี้ ได้ถึงเวลาของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แล้ว จากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่การสอนในในคริสต์ศตวรรษใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่142

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมของการศึกษากำลังเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีครูปฐมวัยจำนวนมากขึ้น ที่พยายามสร้างความแตกต่างในการสอนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่141

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้มีการอภิปรายกันมากมายในเรื่องช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จในการศึกษา ช่องว่างดังกล่าวคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เด็กบางกลุ่มรู้และสามารถปฏิบัติได้ กับสิ่งที่เด็กกลุ่มอื่นที่ด้อยโอกาส (เพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) รู้และสามารถปฏิบัติได้ [ในสหรัฐอเมริกา เป็นความแตกต่างระหว่างเด็กผิวขาวกับเด็กผิวดำ ส่วนในประเทศไทย อาจเป็นความแตกต่างระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท หรือเด็กในชุมชนแออัดที่อยู่ตามหัวเมือง]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบภาพต่าง-1

ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และต่างกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (สี รูปร่าง)
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต่างกันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การตีสร้างวินัยได้จริงหรือ-ตอนที่2

มาตรฐานแกนร่วม

ในความเป็นจริงแล้ว การลงโทษทางกายต่อเด็ก เช่น การตี นั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อความประพฤติของเด็กกันแน่ แต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคจะมีทัศนคติในเรื่องนี้แตกต่างกันไป เช่น ชาวอเมริกันและอังกฤษส่วนใหญ่ยังยอมรับการตีบุตรหลานได้ ส่วนในสวีเดนนั้น ก่อนมีการยกเลิกการลงโทษทางกายต่อเด็กในปี 1979 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการตีเป็นสิ่งสำคัญในการอบรมสั่งสอนเด็ก แต่สิบเจ็ดปีหลังจากนั้น ในปี 1996 จำนวนของประชาชนที่เห็นด้วยกับการตีลดน้อยลงไปมาก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่140

มาตรฐานแกนร่วม

“การปรับหลักสูตร” (Curriculum alignment) คือกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่สอน (เนื้อหาของหลักสูตร) สอดคล้องกับมาตรฐาน (Standard) และการทดสอบ (Test) ที่วัดผลสำเร็จของเด็ก อันที่จริง หลักสูตรที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มาตรฐานระบุว่า เด็กควรรู้อะไร และสามารถนำไปปฏิบัติได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การตีสร้างวินัยได้จริงหรือ-ตอนที่1

มาตรฐานแกนร่วม

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวจากวิดีโอไวรัลที่แม่ชาวอยุธยาตีลูกชายวัยห้าขวบอย่างรุนแรงเนื่องจากขายของที่ระลึกบริเวณหน้าวัดมงคลบพิตรไม่ได้ เหตุการณ์นี้ถูกผู้คนที่ได้ชมวิดีโอนี้ประณามเป็นอย่างมาก ตามมาด้วยคำถามว่า การที่ผู้ปกครองลงโทษลูกด้วยการตีนั้นเหมาะสมหรือไม่ และตีแค่ไหนจึงจะเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่139

มาตรฐานแกนร่วม

เว็นดี้ หลึบ (Wendy Loeb) ครูโรงเรียนบัฟฟาโล่ โกร๊ฟ (Buffalo Grove) ในรัฐอิลลินอยส์ ได้นำผลลัพธ์จากการประเมินผลสอบรายวันของเธอ ไปใช้ในการกำหนดว่าเด็กคนไหน มีปัญหาในการตั้งคำถาม 5W-1H (Who? What? When? Where? Why? และ How?) ซึ่งทำให้เธอสามารถวางแผนระดับและประเภทของการแก้ไข (Intervention) ที่เด็กแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่138

มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษา การอ่าน และวรรณกรรมระดับประถมศึกษาที่ 2 นั้น ความคิดสำคัญอาจได้แก่ การตั้งและตอบคำถาม 5W-1H (Who? What? When? Where? Why? และ How?) เพื่อแสดงความเข้าใจในรายละเอียดสำคัญของตำรา การเล่าเรื่องซ้ำไม่ว่าจะเป็น นิทาน (Fable) หรือตำนานที่เล่าต่อกันมา (Folktale) จากวัฒนธรรมต่างๆ แล้วสรุปใจความ (Central message) บทเรียน (Lesson) หรือจริยธรรม (Moral) และการสนองตอบของตัวละครต่อเหตุการณ์สำคัญและสิ่งท้าทาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบภาพเหมือน-1

ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือภาพที่เหมือนกันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่137

มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษาและการอ่านระดับอนุบาล ความคิดที่สำคัญหลังจากได้รับการสนับสนุนจากครูปฐมวัย ได้แก่ การตั้งและตอบคำถามในเรื่องรายละเอียดที่สำคัญในเนื้อหาของตำรา (Text) การเล่าเรื่องราวของครอบครัว และการแยกแยะตัวละคร (Character) ฉากหลัง (Setting) และเหตุการณ์สำคัญในเนื้อเรื่อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่136

มาตรฐานแกนร่วม

มาตรฐานช่วยให้สาธารณชนสามารถคาดหวังความรับผิดชอบจากครูและโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า ครูจะไม่สามารถปฏิเสธว่า “ฉันได้สอนการอ่านให้นักเรียนแล้ว” เพราะคำถามใหม่จะเป็น “นักเรียนได้เรียนอะไรแล้ว?" แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ “แล้วนักเรียนได้เทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) กับความสามารถในการอ่านของเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกันอย่างไร?”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่135

มาตรฐานแกนร่วม

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้า มหาวิทยาลัยและประกอบสัมมาอาชีพ และนั่นคือมุมมอง (Perspective) ของคริสตี้ เนอิส (Christie Neise) ซึ่งเป็นครูอนุบาลโรงเรียนชั้นประถมศึกษานอร์ธมอร์ (Northmore Elementary School) ที่เมือง West Palm Beach รัฐฟลอริดา เธอกล่าวว่า “หลักสูตร CCS เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องเพิ่มความคมชัดในจุดมุ่งเน้นอีกเล็กน้อย”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่134

มาตรฐานการศึกษา

ทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานในเรื่องสิ่งที่เด็กควรรู้และปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม นักการศึกษา นักการเมือง และสาธารณชนตระหนักดีว่า สิ่งที่เด็กเรียนรู้ขึ้นอยู่กับที่ที่เขาอาศัยอยู่ และมาตรฐานของแต่ละรัฐก็มิได้เป็นแบบเดียวกัน (Uniform) ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เด็กในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เด็กในรัฐนิวยอร์คเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่133

มาตรฐานการศึกษา

ข้อดีของกฎหมายไม่มีเด็กถูกทิ้งท้าย (No Child Left Behind : NCLB) อยู่ที่มาตรฐานการรับผิดชอบ (Accountability standard) ที่วัดผลได้ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละรัฐยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สำเร็จ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของเด็กและโรงเรียนให้พ่อแม่และสาธารณชนทราบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่132

มาตรฐานการศึกษา

ในบรรดาจุดมุ่งหมาย 8 ข้อของการศึกษาอเมริกันก่อนสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตามกฎหมาย ข้อ 3 เป็นข้อที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะกำหนดว่า ภายในปี พ.ศ. 2543 “เด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ 4, 8, และ 12 จะต้องมีความสามารถ (Competency) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลเมืองและรัฐบาล (Civics and government) เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นปนเรียน

เล่นปนเรียน

การจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (Play and Learn) หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก และการเล่นให้เข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น แสดงออก ได้ร้องเพลง ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้มากขึ้น การเล่นปนเรียนเป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญ ญาภายใต้การอำนวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือของครูในด้านต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental assessment and evaluation for early childhood children) หมายถึง กระบวนการที่จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตลอดจนการดูแลและเรียนรู้เกี่ยว กับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้พัฒนาการของเด็กได้พัฒนาไปอย่างดีที่สุด ก่อนอื่นควรทำความรู้จักกับคำจำกัดความของการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

 • อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 ปวันนพัช โรจนบุญธรรม* 679
 • 2 พชรพร ธำรงเดชากุล* 602
 • 3 ด.ญ.บาจิกา กาลลินกิล* 568
 • 4 หฤษฎ์ ลือประสงค์จิตร* 546
 • 5 ณัฐวิภา สุวรรณ์เศวต* 475
 • 6 จารุทัศน์ จารุศักดิ์วงศ์* 443
 • 7 ปพิชญา มาลากุล* 360
 • 8 ด.ช.รณกร มิ่งสุข* 354
 • 9 ด.ญ.สิรินธรัตน์ ปุณณะรัตน์* 330
 • 10 กัญญาภัค จีมกลาง* 322
 • 11 ด.ช.สิรวิชญ์ ภู่อมร* 296
 • 12 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว* 281
 • 13 ด.ช.ดลพัฒน์ บำเหน็จ* 266
 • 14 เด็กหญิงมนสิชา กาญจนปทุม* 265
 • 15 ด.ช.ณภัทร คชประเสริฐ* 260
 • 16 ทยากร ภัทรกรนันท์* 260
 • 17 ภาคิน ภคโชติพงศ์* 247
 • 18 ดญ.สุภิลักษณ์ นวมงคลชัยกิจ* 234
 • 19 ภูรินทร์ นวลบุญ* 228
 • 20 กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์* 221
 • 21 ด.ญ.อมรวรรณ เชียงทอง* 213
 • 22 กชกมล วัชรศศิภา* 211
 • 23 ด.ญ.มิ่่งณภัทร มิ่งมีชััย* 209
 • 24 Suttinan Krurlao* 199
 • 25 อชิระ คงคาลัย* 198
 • 26 Thanchanok* 190
 • 27 ไวภพ กวีดำรงพัฒนา* 187
 • 28 ธกานต์ ทองพัดภู่* 178
 • 29 ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน* 175
 • 30 เด็กหญิงวริญญา บุญสูงเนิน* 167
 • 31 ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร* 167
 • 32 ด.ญ.อชิสยาณ์ เอนชัย* 161
 • 33 พชรมนต์ กิจวัตร* 159
 • 34 ด.ช.ธนพนธ์ วังจันทร์* 159
 • 35 เด็กหญิงธนภร คงเจริญชัย* 158
 • 36 ด.ช.กมลภพ เหมทานนท์* 158
 • 37 ด.ช.วิชญ์สิณ วิเศษสินธพ* 156
 • 38 พิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล* 156
 • 39 ด.ญ.กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ* 152
 • 40 kunkun26* 150
 • 41 nattaphat* 147
 • 42 ลัทธิชัย บุบผา* 144
 • 43 เด็กหญิงฌาณิกา นิยมพันธุ์* 139
 • 44 อมิลลดา บุตรน้ำเพ็ชร* 136
 • 45 อมลณัฐ โกฏิชนม์* 130
 • 46 อัคราณัฏฐ์ วีรพลิน* 130
 • 47 เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์* 125
 • 48 ด.ญ.ปราณปริยา ลิปภานนท์* 120
 • 49 ด.ญ.พิชญาภัค กรัพณานนท์* 116
 • 50 ด.ช.บวรวิชญ์ แสงสว่าง* 115
 • 51 ทิพยปภา ทิพย์ชัย* 114
 • 52 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นะคะรังสุ* 112
 • 53 ด.ญ.นภาวีร์ ประมงกิจ* 111
 • 54 sirikul* 110
 • 55 อรณิชา ประชุมชน* 110
 • 56 เธียรวัชร ชมภูนุช* 109
 • 57 เด็กชายสินธุชา สองเมืองสุข* 107
 • 58 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ* 106
 • 59 sangrat* 106
 • 60 annie.bua.3* 101
 • 61 ด.ญ.ศิรภัสสร หิรัญรังษี* 100
 • 62 พงศพัศ คงทอง* 98
 • 63 วิรัลพรรดิ์ ฤทธิ์สุทธิเชษฐ* 96
 • 64 นิชชิตา ตั้งสถาพร* 91
 • 65 อติรัณณ์ อุ่นแก้ว* 89
 • 66 ORAPIM TANTAYAPIROM * 88
 • 67 ณัฐณิชา ผาสุกใจรุ่งเรือง* 87
 • 68 พีรวิชญ์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 85
 • 69 ชนันธร สมัครการ* 83
 • 70 modem* 82
 • 71 zenchan* 81
 • 72 อลิสสา เคอร์เนอร์* 81
 • 73 worachet muandao* 79
 • 74 กุลโรจน์ คำมุงคุณ* 77
 • 75 AllGreenTree* 76
 • 76 kittichanon* 75
 • 77 khun.leelanimit* 75
 • 78 พสุ จุลศิริกุล* 73
 • 79 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย* 72
 • 80 ณัฐนรี ศรีพล* 69
 • 81 ธีทัต ฤทธิโสม* 63
 • 82 ด.ช.กัญพัชร บุตรดี* 63
 • 83 วรรณรดา แสนดี* 60
 • 84 bloom.nakrub* 60
 • 85 ธัญเทพ เอียดแก้ว* 60
 • 86 กันต์ธี ยงวณิชย์* 59
 • 87 ด.ช. วีรวิชญ์ ศึกษ์สมรรถ* 59
 • 88 อติภา เกื้อกูลสถาพร* 56
 • 89 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์* 56
 • 90 bite1251* 55
 • 91 ด.ญ.จีรพัชร อัมพร* 54
 • 92 เด็กหญิงพลอยชนก เติมสุข* 52
 • 93 sirimom2mm* 51
 • 94 ด.ญ.ธัญกร กุมไธสง* 50
 • 95 บุณณดา หมื่นน้อย* 46
 • 96 sirikarn2* 46
 • 97 อาชวิน ลีลาวรมณี* 43
 • 98 ด.ญ. รุจีญภา เกียรติมาลาวงศ์* 43
 • 99 ณัฐชา วงษา* 43
 • 100 วริศรา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 43
 • 101 รัฐธรรมนูญ ปานรักษา* 42
 • 102 ด.ญ.สุภาวินีย์ แซ่จิว* 42
 • 103 ดญ อชิภา คูณสวัสดิกูล* 38
 • 104 jibtong.rapipong* 35
 • 105 อภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์* 34
 • 106 Karun3415* 33
 • 107 เด็กชายจักรพัฒน์ จิตตเสถียร* 33
 • 108 ภูรินท์ ทองนาค* 33
 • 109 ด.ช.ณพรรฒ แซ่จิว* 31
 • 110 นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุล* 31
 • 111 พิชญธิดา โชชื่น* 30
 • 112 sitthan999* 30
 • 113 ด.ช.ฐิตะวัน เลขะการณ์* 30
 • 114 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 28
 • 115 สุรภา สุกิจจานนท์* 27
 • 116 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 27
 • 117 Dhee* 27
 • 118 พรนัชชา รัตนวารี* 26
 • 119 บุณณดา หมื่นน้อย* 25
 • 120 givekea* 25
 • 121 ด.ช.ธนธรณ์ มีสวาทนอก* 24
 • 122 ชญานุช มิตรช่วยรอด* 24
 • 123 ธรรมนิตย์ ฉิมพิบูลย์* 23
 • 124 plamza50* 23
 • 125 ดญ.พิมพ์ลภัทร สัจวรรณ์* 23
 • 126 kunlachart.jumjim* 22
 • 127 porsche* 22
 • 128 กีรติ มะเหศวร* 22
 • 129 subsirirach* 20
 • 130 Tancanokpojid* 20
 • 131 soda* 20
 • 132 จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์* 20
 • 133 ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์* 20
 • 134 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล* 19
 • 135 ชวนากร ปุญญสิทธิกร* 17
 • 136 พอดี ล้วนจำเริญ* 17
 • 137 ธนกฤต หุ้นย่อง* 16
 • 138 Tamonwan* 16
 • 139 ด.ญ.ศุภนุช กิตอำนวยพงษ์* 15
 • 140 นัทธมน แซ่ตั้ง* 15
 • 141 mymy* 15
 • 142 ด.ช.มหานที จันทร์แดง* 15
 • 143 ด.ช.กฤตนัย กาละปักษ์* 15
 • 144 mayuree.eve* 15
 • 145 ชัชชกร อินทร์อ๋อง* 15
 • 146 เด็กชายวิษณุ เป้าอินทร์* 14
 • 147 กชนันท์ ชุมฤทธิ์* 14
 • 148 Aida* 14
 • 149 jamesza50* 12
 • 150 Khunnapat Phannikorn* 12
 • 151 Cananyatammaji* 12
 • 152 kantrang* 12
 • 153 Jibkha* 11
 • 154 Hanchai Suwannarang* 11
 • 155 center* 11
 • 156 ryder* 10
 • 157 วราวุธ ศิริพานิช* 10
 • 158 nuttanonsuwan* 9
 • 159 pawat jongvattanasiri* 9
 • 160 ณัฐกฤตา ภูมิประเสริฐ* 9
 • 161 ด.ญ. ปาณิสรา อายุเจริญ* 9
 • 162 เด็กชายสุกฤษฎิ์ อ่ำรอด* 9
 • 163 ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง* 8
 • 164 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เทพคง* 7
 • 165 baiaim* 7
 • 166 wattaya* 7
 • 167 naoka.phongdussakornkamjai* 6
 • 168 อนาวิล ศรีสวัสดิ์* 6
 • 169 ณัฐกุลลวดี แตะแอ* 6
 • 170 สิรวิชญ์ รักษารักษ์* 6
 • 171 ดนุเดช วรรณรักษ์* 6
 • 172 tanutmaha* 6
 • 173 กรวิชญ์ ไทรงาม* 6
 • 174 ชญาดา ไกรนรา* 6
 • 175 opor_opor* 5
 • 176 Gam_Aticha* 4
 • 177 nazaree.rif* 4
 • 178 ณฐา นานาศิลป์* 4
 • 179 ภาภัสสร คงอินทร์* 4
 • 180 thida.nakawanichwechasit* 4
 • 181 music4708* 4
 • 182 parm* 3
 • 183 Hiuwai* 3
 • 184 wasana.mm* 3
 • 185 khobkhun2/1krub* 3
 • 186 auksarin* 2
 • 187 Vachiraporn V * 2
 • 188 penpimol.piangkaeo* 1
 • 189 ศิราวิชญ์ ศศิธรสุริยโชติ* 0
 • 190 tommi.Int* 0
 • 191 พัทธ์ธีรา โพธิ์นาค* 0
 • 192 nongaor14* 0
 • 193 charn* 0
 • 194 ด.ช.ชยพล ผลโยธิน* 0
 • 195 tehciw* 0
 • 196 ด.ช. นิธิศ ผลโยธิน* 0

 • อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย 251
 • 2 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ 231
 • 3 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล 118
 • 4 ปารวีร์ รักษาพุทธ 48
 • 5 บุณณดา หมื่นน้อย 24
 • 6 ภัทรธร นิลกานุวงศ์ 0

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
Acare_App