สอนลูกเรื่องกบ

การสอนลูกเรื่องกบ

การสอนลูกเรื่องกบ (Teaching children about frog) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก (หรือที่มักเรียกว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ) ในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ดำน้ำ ว่ายน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังเป็นตัวอ่อนจะอยู่ในน้ำ มีหางเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู กบเป็นเรื่องสัตว์ที่น่ารู้น่าสนใจสำหรับเด็ก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เด็กเห็นอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกบจึงสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รู้จักประเภท ลักษณะ ที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิต และประโยชน์ของสัตว์ ตลอดจนการเลี้ยงดู และการอนุรักษ์สัตว์ การรู้จักชีวิตสัตว์ นอกจากเด็กจะได้รู้ธรรมชาติของกบแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณธรรม จริยธรรมด้านความเมตตากรุณา ซึ่งมีผลต่อการเจริญทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่55

แม่เหล็ก

ในการทดลองเรื่องแม่เหล็ก ให้เด็กจับหัวเข็มหมุดด้านขวา แล้วแกว่งไกว (Stroke) เข็มหมุดจากหัว (Head) ถึงปลาย (Tip) โดยจ่อใกล้ด้าน S หรือทิศใต้ของแท่งแม่เหล็ก ในลักษณะเดียวกับก่อนหน้านี้ แล้ววางเข็มหมุดบนโต๊ะไปทางขวาของเขา จากนั้นบอกให้เด็กหยิบ (Pick up) เข็มเย็บผ้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่54

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 3 : มีความแตกต่างกันไหมระหว่างศิลปินกับครูสอนศิลปะ?

คำแนะนำที่ควรได้รับการพิจารณาก็คือ การนำศิลปินมืออาชีพ (Professional artist) เข้ามาในชั้นเรียน เพื่อเขาจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในการเพิ่มพูน (Enhance) แนวความคิดของ STEM ศิลปินเหล่านี้ควรได้รับเชิญเป็นประจำและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่54

แม่เหล็ก

คำถามให้เด็กคิดก็คือ ขั้วแม่เหล็กมีปฏิกิริยา (Behave) อย่างไรเมื่ออยู่ใกล้กัน? และเมื่อเขาใช้เข็มทิศ (Compass) ในการค้นหาทิศเหนือ เข็มของมันจะชี้ไปทิศเหนือของโลก หรือทิศใต้ของโลก? และขั้วแม่เหล็กโลก (Magnetic poles) สัมพันธ์กับขั้วภูมิศาสตร์โลก (Geographical poles) อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่53

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 2 : แล้วเรื่องบูรณาการของศิลปะกับศิลปะเพื่อศิลปะจริงๆ ล่ะ?

ถ้าครูชอบชมภาพยนตร์ ก็คงจะคุ้นเคยสัญลักษณ์ (Logo) ของค่ายหนัง “เมโทร สิงโตเห่า” (MGM Studio) ออกจากวงกลม ตอนต้นเมื่อหนังเริ่มฉาย หากเป็นคนช่างสังเกต จะพบวลี “Ars Gratia Artis” ซึ่งเป็นภาษาละติน (Latin) แปลว่า “ศิลปะ เพื่อความเป็นเลิศทางศิลปะ (Art for art’s sake)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่53

แม่เหล็ก

ให้เด็กทดลองโดยมีวัสดุดังนี้ - เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetized) 1 เล่ม เข็มหมุด (Straight pin) หลายเล่ม แท่งจุดไฟ (Wand lighter) เหมือนที่ใช้ในการจุดเตา และคีม (Pliers)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

การสอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ (Teaching Children about Rainbow) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยได้รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เพราะในท้องฟ้ามีละอองน้ำ หรือหยดน้ำเล็กๆ จำนวนมากลอยอยู่ในอากาศ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องต้องละอองน้ำจึงเกิดการหักเหขึ้น เป็นแถบสีบนท้องฟ้า ที่เราเห็นโดยทั่วไปมี 7 สี ประกอบด้วยม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง เรียงตามลำดับจากขอบในสุดไปสู่ขอบนอกสุด การเรียนรู้เรื่องรุ้งกินน้ำจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่เด็กได้เห็นรุ้งกินน้ำจากชีวิตจริงของเขา และมีความสอดคล้องกับเรื่องธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่52

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 1 : ฉันจะทำอย่างไร ถ้าฉันไม่ใช่ศิลปิน และไม่ใช่นักสร้างสรรค์?

หนึ่งในจำนวนเสียงสะท้อน (Feedback) ที่ได้รับจากครูทุกระดับชั้น (Grade) ก็คือ เขาไม่เคยคิดว่าตนเองมี “หัวศิลป์” (Artistic) ไม่ว่าในวิถีทางใด และลำพังการคิดถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์ศิลปะ [ที่เลยเถิดไปกว่าคำว่า “ระบายสี” (Coloring) ในชั้นเรียน] ก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว (Intimidating) อยู่แล้ว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่52

แม่เหล็ก

เราคงเคยเล่นแม่เหล็ก (Magnet) มาก่อนในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะช่วงที่เป็นเด็ก และเห็นว่าวัตถุโลหะ (Metal object) อะไรที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดมา แต่สิ่งที่สนุกมากว่าการเล่นแม่เหล็กก็คือ การสร้าง (Create) แม่เหล็กขึ้น ซึ่งมิได้ซับซ้อน (Uncomplicated) อย่างน่าประหลาดใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่51

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากนี้ ขอบเขตของศิลปะยังครอบคลุมไปอีก 2 สาขาวิชา อันได้แก่ . . .

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing)

  • การเขียนหลากหลายประเภท
  • การอ่าน (Reading) อันได้แก่ (1) การอ่านกวีนิพนธ์ด้วยเสียงดัง (Poetry slam) (2) การอ่านเป็นจังหวะ (Rap) และการอ่านสันทนา (Coffee house)
  • การฟัง / การชื่นชม (Listening / appreciation)
  • เทคโนโลยี อาทิ การแปล (Translation)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่51

จากไฟฟ้าสู่แม่เหล็ก

เมื่อประจุไฟฟ้า (Electric charge) เคลื่อนตัวภายในเส้นลวดในลักษณะ (Fashion) ที่คล้ายกับจราจร (Traffic) ตัวอย่างเช่น ประจุไฟฟ้าเคลื่อนจากสถานีบวก (Positive terminal) ของแบตเตอรี่ มาถึงชุมทาง (Junction) โดยผ่านหลอดไฟดวงแรก หรือเดินทาง (Travel) ไปยังสถานีถัดไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องร่ม

สอนลูกเรื่องร่ม

การสอนลูกเรื่องร่ม (Teaching children about Umbrella) หมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเครื่องใช้ชนิดหนึ่งที่คนเรานำมาใช้เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด และป้องกันน้ำฝนเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง มีด้ามยาวสำหรับถือ และส่วนบนเป็นแผ่นโค้ง ขอบกลมเหมือนดอกเห็ด ทำจากกระดาษหรือผ้า ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือ สามารถหุบเก็บได้ จึงพกพาสะดวก เรื่องร่มอยู่ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำวันเด็กได้มีโอกาสเห็นร่มและนำร่มมาใช้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องร่มจึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่50

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากศิลปะและดนตรีแล้ว ขอบเขตของศิลปะยังกว้างไกล เพราะครอบคลุมไปถึง . . .

การเต้นรำ (Dance)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่50

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

ลองให้เด็กทำการลองใหม่ โดยมีวัสดุต่อไปนี้ - หลอดไฟขนาดเล็ก (Miniature) 2.5 โวลต์ (Volt) 0.3 แอมแปร์ (Ampere) 4 ดวง ที่ยึดหลอดไฟ (Bulb holder) ขนาดเล็กฐานพลาสติกวงกลม (Circular plastic base) 4 อัน แบตเตอรี่ขนาด D 1 แท่ง, เทปไฟฟ้า (Electric tape) และ เส้นลวด (Wire) คลิปหนีบ (Alligator clip) 8 ชิ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่49

ขอบเขตของศิลปะ

การบูรณาการ (Integrate) ทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related) ให้เข้ากับแนวความคิด STEM อาจทำได้โดยลงทุนในเวลาล่วงหน้า (Upfront) เพื่อจัดแจงหลักสูตรและการสอนการบูรณาการ ในทุกสถานการณ์ของการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามเด็กนักเรียน และความเข้าใจในสิ่งนั้น เป็นแนวความคิดซึ่งมักสูญหายไปกับการติดตั้ง (Implementation) โปรแกรมใหม่ที่นำเสนอ เพื่อเพิ่มพูน (Enrich) เส้นทาง (Ride) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจาก STEM ไปยัง STEAM

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่49

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟรอบรั้วบ้าน จนในปัจจุบันไม่ต้องไปตามล่า (Hunt) ค้นหาหลอดไฟที่ดับลงเหมือนสมัยก่อน? คำตอบอยู่ที่การต่อสายไฟ (Wiring) ของวงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ลองให้เด็กทำการทดลองต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันไหว้ครู

สอนลูกเรื่องวันไหว้ครู

การสอนลูกเรื่องวันไหว้ครู (Teaching children about Teacher venerated day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับวันที่นักเรียนแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะอบรมสั่งสอน โดยการนำพานดอกไม้ ธูป เทียนไปกราบ และมอบให้ครู วันไหว้ครูจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี โรงเรียนมักให้เด็กทุกคนร่วมกันจัดพานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับมอบให้กับครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม ความรู้ เป็นผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้การดำรงชีวิต และเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่48

เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์

มักมีคำถามว่า เทคโนโลยี “หล่อหลอม” (Foster) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือไม่? ทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้ฝังรากลึก (Firmly entrenched) อยู่ในทุกระดับชั้นเรียน จนทำให้เราอุปโลกน์ (Assume) ว่า เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM แต่ข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีถูกใช้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่48

หลอดไฟนวลแสง

เด็กจะสามารถแกะรอย (Trace) ทั้ง 2 ด้านของเส้นลวด (Wire) ที่เชื่อมโยงกับ “เส้นใยทังสเตน” (Tungsten filament) ไปยังฐานโลหะ (Metal) ด้านหนึ่งของฐานดังกล่าว เส้นลวดโลหะห้อยแนบลงมาจากเส้นใยทังสเตน จนถึงจุดต่ำสุด (Bottommost) ของฐาน ส่วนอีกด้านของเส้นใยทังสเตน จะมีเส้นลวดห้อยแนบลงมาแต่เข้าไปในฐานโลหะ เส้นลวดนี้เชื่อมไปยังด้านข้าง (Side wall) ของฐานโลหะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องฤดูฝน

สอนลูกเรื่องฤดูฝน

การสอนลูกเรื่องฤดูฝน (Teaching children about Rainy Season) หมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดประสบการณ์เรื่องฤดูฝน ซึ่งจะเกิดฝนตกมากที่สุดในช่วงรอบปี ในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนที่ตกมาเป็นน้ำที่มาจากฟ้า เมื่อฤดูฝนมาถึงสภาพสิ่งแวดล้อมตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ร้อนจะมีสภาพชื้นเย็น สิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืช จะปรับตัวให้อยู่อย่างปลอดภัยและเป็นปกติ การสอนเรื่องฤดูฝนเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน