ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่54

แม่เหล็ก

คำถามให้เด็กคิดก็คือ ขั้วแม่เหล็กมีปฏิกิริยา (Behave) อย่างไรเมื่ออยู่ใกล้กัน? และเมื่อเขาใช้เข็มทิศ (Compass) ในการค้นหาทิศเหนือ เข็มของมันจะชี้ไปทิศเหนือของโลก หรือทิศใต้ของโลก? และขั้วแม่เหล็กโลก (Magnetic poles) สัมพันธ์กับขั้วภูมิศาสตร์โลก (Geographical poles) อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่53

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 2 : แล้วเรื่องบูรณาการของศิลปะกับศิลปะเพื่อศิลปะจริงๆ ล่ะ?

ถ้าครูชอบชมภาพยนตร์ ก็คงจะคุ้นเคยสัญลักษณ์ (Logo) ของค่ายหนัง “เมโทร สิงโตเห่า” (MGM Studio) ออกจากวงกลม ตอนต้นเมื่อหนังเริ่มฉาย หากเป็นคนช่างสังเกต จะพบวลี “Ars Gratia Artis” ซึ่งเป็นภาษาละติน (Latin) แปลว่า “ศิลปะ เพื่อความเป็นเลิศทางศิลปะ (Art for art’s sake)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่53

แม่เหล็ก

ให้เด็กทดลองโดยมีวัสดุดังนี้ - เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetized) 1 เล่ม เข็มหมุด (Straight pin) หลายเล่ม แท่งจุดไฟ (Wand lighter) เหมือนที่ใช้ในการจุดเตา และคีม (Pliers)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

การสอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ (Teaching Children about Rainbow) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยได้รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เพราะในท้องฟ้ามีละอองน้ำ หรือหยดน้ำเล็กๆ จำนวนมากลอยอยู่ในอากาศ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องต้องละอองน้ำจึงเกิดการหักเหขึ้น เป็นแถบสีบนท้องฟ้า ที่เราเห็นโดยทั่วไปมี 7 สี ประกอบด้วยม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง เรียงตามลำดับจากขอบในสุดไปสู่ขอบนอกสุด การเรียนรู้เรื่องรุ้งกินน้ำจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่เด็กได้เห็นรุ้งกินน้ำจากชีวิตจริงของเขา และมีความสอดคล้องกับเรื่องธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่52

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 1 : ฉันจะทำอย่างไร ถ้าฉันไม่ใช่ศิลปิน และไม่ใช่นักสร้างสรรค์?

หนึ่งในจำนวนเสียงสะท้อน (Feedback) ที่ได้รับจากครูทุกระดับชั้น (Grade) ก็คือ เขาไม่เคยคิดว่าตนเองมี “หัวศิลป์” (Artistic) ไม่ว่าในวิถีทางใด และลำพังการคิดถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์ศิลปะ [ที่เลยเถิดไปกว่าคำว่า “ระบายสี” (Coloring) ในชั้นเรียน] ก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว (Intimidating) อยู่แล้ว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่52

แม่เหล็ก

เราคงเคยเล่นแม่เหล็ก (Magnet) มาก่อนในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะช่วงที่เป็นเด็ก และเห็นว่าวัตถุโลหะ (Metal object) อะไรที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดมา แต่สิ่งที่สนุกมากว่าการเล่นแม่เหล็กก็คือ การสร้าง (Create) แม่เหล็กขึ้น ซึ่งมิได้ซับซ้อน (Uncomplicated) อย่างน่าประหลาดใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่51

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากนี้ ขอบเขตของศิลปะยังครอบคลุมไปอีก 2 สาขาวิชา อันได้แก่ . . .

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing)

  • การเขียนหลากหลายประเภท
  • การอ่าน (Reading) อันได้แก่ (1) การอ่านกวีนิพนธ์ด้วยเสียงดัง (Poetry slam) (2) การอ่านเป็นจังหวะ (Rap) และการอ่านสันทนา (Coffee house)
  • การฟัง / การชื่นชม (Listening / appreciation)
  • เทคโนโลยี อาทิ การแปล (Translation)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่51

จากไฟฟ้าสู่แม่เหล็ก

เมื่อประจุไฟฟ้า (Electric charge) เคลื่อนตัวภายในเส้นลวดในลักษณะ (Fashion) ที่คล้ายกับจราจร (Traffic) ตัวอย่างเช่น ประจุไฟฟ้าเคลื่อนจากสถานีบวก (Positive terminal) ของแบตเตอรี่ มาถึงชุมทาง (Junction) โดยผ่านหลอดไฟดวงแรก หรือเดินทาง (Travel) ไปยังสถานีถัดไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่50

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากศิลปะและดนตรีแล้ว ขอบเขตของศิลปะยังกว้างไกล เพราะครอบคลุมไปถึง . . .

การเต้นรำ (Dance)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่50

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

ลองให้เด็กทำการลองใหม่ โดยมีวัสดุต่อไปนี้ - หลอดไฟขนาดเล็ก (Miniature) 2.5 โวลต์ (Volt) 0.3 แอมแปร์ (Ampere) 4 ดวง ที่ยึดหลอดไฟ (Bulb holder) ขนาดเล็กฐานพลาสติกวงกลม (Circular plastic base) 4 อัน แบตเตอรี่ขนาด D 1 แท่ง, เทปไฟฟ้า (Electric tape) และ เส้นลวด (Wire) คลิปหนีบ (Alligator clip) 8 ชิ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่49

ขอบเขตของศิลปะ

การบูรณาการ (Integrate) ทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related) ให้เข้ากับแนวความคิด STEM อาจทำได้โดยลงทุนในเวลาล่วงหน้า (Upfront) เพื่อจัดแจงหลักสูตรและการสอนการบูรณาการ ในทุกสถานการณ์ของการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามเด็กนักเรียน และความเข้าใจในสิ่งนั้น เป็นแนวความคิดซึ่งมักสูญหายไปกับการติดตั้ง (Implementation) โปรแกรมใหม่ที่นำเสนอ เพื่อเพิ่มพูน (Enrich) เส้นทาง (Ride) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจาก STEM ไปยัง STEAM

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่49

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟรอบรั้วบ้าน จนในปัจจุบันไม่ต้องไปตามล่า (Hunt) ค้นหาหลอดไฟที่ดับลงเหมือนสมัยก่อน? คำตอบอยู่ที่การต่อสายไฟ (Wiring) ของวงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ลองให้เด็กทำการทดลองต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่48

เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์

มักมีคำถามว่า เทคโนโลยี “หล่อหลอม” (Foster) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือไม่? ทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้ฝังรากลึก (Firmly entrenched) อยู่ในทุกระดับชั้นเรียน จนทำให้เราอุปโลกน์ (Assume) ว่า เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM แต่ข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีถูกใช้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่48

หลอดไฟนวลแสง

เด็กจะสามารถแกะรอย (Trace) ทั้ง 2 ด้านของเส้นลวด (Wire) ที่เชื่อมโยงกับ “เส้นใยทังสเตน” (Tungsten filament) ไปยังฐานโลหะ (Metal) ด้านหนึ่งของฐานดังกล่าว เส้นลวดโลหะห้อยแนบลงมาจากเส้นใยทังสเตน จนถึงจุดต่ำสุด (Bottommost) ของฐาน ส่วนอีกด้านของเส้นใยทังสเตน จะมีเส้นลวดห้อยแนบลงมาแต่เข้าไปในฐานโลหะ เส้นลวดนี้เชื่อมไปยังด้านข้าง (Side wall) ของฐานโลหะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่47

นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน (Procedure) ของกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับศิลปะ (Art-integrated) โดยกลุ่มเด็กนักเรียน . . .

  1. วาดหลากหลายรูปทรง (Shape) ของก้อนน้ำแข็งในจินตนาการ (Visualization) แล้วกำหนดว่า รูปทรงสร้างความแตกต่างหรือไม่ ในอัตราและจำนวนองศาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเติมน้ำประปา อาทิ ทรงลูกบาศก์ (Cube) ทรงที่ถูกขยี้ (Crushed) ทรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Half-moon) และทรงกระบอก (Cylinder)
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่47

หลอดไฟนวลแสง

แล้ว โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) คือใคร? คำตอบก็คือ เขาเป็นนักเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง (Credit) จากการประดิษฐ์หลอดไฟนวลแสง (Incandescent light bulb) ที่ได้พลัง (Power) จากกระแสไฟฟ้าโดยตรง อาทิ ไฟฟ้าที่กำเนิด (Generate) จากแบตเตอรี่แท่งหนึ่ง การสาธิต (Demonstrate) ของเขาเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2467 ณ เมือง Menlo Park ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Edison รัฐนิวเจอร์ซี่ในปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่46

นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง์

คำถามต่อไปจึงเป็นการกำหนดประเภทของประสบการณ์ที่สามารถชักจูง (Persuade) เด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM และอธิบายว่า ทำไมกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะสามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivating force) ได้ เบื้องหลังประสบการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างการทดลองอันเป็นแบบอย่าง (Typical experiment) ที่ดำเนินอยู่ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็คือ การตั้งคำถามวิจัยว่า “จำนวนก้อนน้ำแข็ง (Ice cube) มีผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ำอย่างไร?”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่46

สื่อนำและฉนวน

การทดลองที่ผ่านมา อาจทำให้เด็กคิดถึงการทดสอบผิวหนังมนุษย์ (Human skin) ในวงจรไฟฟ้าแล้วพบว่า หลอดไฟไม่สว่างขึ้น แม้ว่าผิวหนังมนุษย์จะเป็นสื่อนำ (Conductor) [เนื่องจากมันประกอบขึ้นด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสารละลายที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า] ก็ตาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่45

ความคิดสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์

หลักสูตร STEM มีข้อสมมุติฐานว่า เด็กต้องรู้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์รุ่นก่อนๆ ได้สร้างผลงานไว้ ก่อนที่เขาจะได้ผ่านประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยตนเอง ดังนั้น เด็กประถมศึกษาจึงต้องเรียนรู้สิ่งที่ผู้อื่นได้รายงานผลไว้ โดยไม่ค่อยมีโอกาสตั้งคำถามแล้วหาคำตอบด้วยตนเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่45

สื่อนำและฉนวน

ในตารางที่เด็กจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกผลจากการทดลอง จะมีรายการ (1) เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) (2) ฝาพลาสติก (Plastic lid) (3) เม็ดโฟมกันกระแทก (Styrofoam peanut) (4) ไส้ดินสอ (Pencil lead) (5) เล็บนิ้วมนุษย์ (Human fingernail) (6) เส้นผมมนุษย์ (7) หม้อเหล็กไร้สนิม (Stainless steel pot) (8) แก้วน้ำ (Drinking glass) (9) จานกระเบื้อง (Ceramic plate) (10) ไม้จิ้มฟัน (Wooden toothpick) และ (11) น้ำเกลือ (Salted water)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน