ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่94

สถานดูแลเด็ก

สถานดูแลเด็กในช่วงกลางวัน (Child care หรือ Day care) เริ่มรับบทบาทถาวรในระบบการศึกษาอเมริกันมากขึ้นทุกวัน นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบไร้รอยตะเข็บ (Seamless) ที่ดูแลเด็กเยาว์วัย ตั้งแต่แรกเกิดและดำเนินต่อไปจนกลายเป็นเด็กโต จึงได้รับการจัดให้อยู่ในโปรแกรมเด็กปฐมวัยด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่93

จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ไม่ว่าโปรแกรมเด็กปฐมวัยจะเป็นรูปแบบใด พ่อแม่และสาธารณชน ต่างต้องการให้นักวิชาชีพปฐมวัยจัดให้มีโปรแกรมซึ่ง . . .

  • ทำให้แน่ใจในความสำเร็จของเด็กเล็กในโรงเรียน อันจะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาของชีวิต สาธารณชนเชื่อมั่นว่า บริการที่ให้แก่เด็กก่อนวัยอนุบาล เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า
  • ทำให้การศึกษามีคุณภาพสูงสำหรับเด็กทุกคน สาธารณชนกังวล เรื่องช่องว่างแห่งความสำเร็จ (Achievement gap) ซึ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างเด็กปรกติ และเด็กด้อยโอกาส
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่92

จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็ก (National Association for the Education of Young Children) ได้รับรองโปรแกรมเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพระดับสูง จำนวน 6,500 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเด็กเยาว์วัยกว่า 1 ล้านคน โปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนโปรแกรมทั้งหมดของประชากรของเด็กเล็กทั่วประเทศ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง5ขวบ

นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง 5 ขวบ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 130 คนในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเพื่อคัดค้านนโยบายใหม่ๆด้านการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษที่จะจัดให้มีการสอบวัดผลเด็กเล็กที่มีอายุ 5 ปี จากเดิมที่เริ่มมีการสอบวัดผลครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 7 ปี และการกำหนดคุณสมบัติของครูอนุบาลซึ่งไม่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่91

ชั้นเรียนคละ

ความพยายามครั้งแรกที่อธิบายความผิดปรกติทางจิตใจ (Mental disorder) ปรากฏในวารสารการแพทย์ชื่อ Rush’s Medical Inquiries and Observation) ในปี พ.ศ. 2348 และอีก 40 ปีต่อมา เฮนริค ฮอฟแมน (Heinrich Hoffman) เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับลูกชายของเขา ซึ่งไม่สามารถหยุดการสั่นมือด้วยความกังวล (Fidgeting) หรือขาดสมาธิในการทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่90

ชั้นเรียนคละ

ในสหรัฐอเมริกา ครูปฐมวัยมืออาชีพ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจลักษณะของการด้อยความสามารถ (Disability) ซึ่งไม่เคยเป็นประเด็นสำคัญมาก่อน ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นโรคลมชัก (Epilepsy) ซึ่งเป็นความผิดปรกติของประสาท (Neurological disorder) จากการปล่อยประจุไฟฟ้าในสมอง จนเป็นสาเหตุของการซัก มักถูกมองว่าเป็นการเข้าทรงของปีศาจร้าย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โขนรามเกียรติ์-ชุดรามราชจักรี

โขนรามเกียรติ์

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ครูชมพูห่างหายไปนาน คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” คราวนี้ ครูชมพูมีข่าวดีมาฝาก และจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวให้หายคิดถึงเลยค่ะ

มิวเซียมสยาม ร่วมกับกรมศิลปากรจะจัดการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “รามราชจักรี” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ Museum Family ปี 2 โดยการแสดงจะจัดในสวน ณ มิวเซียมสยาม ที่อยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร ใกล้ๆ วัดโพธิ์ค่ะ งานนี้มีวันเดียวเท่านั้น คือวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ดังนั้น อย่าพลาดนะคะ พาลูกไปชมให้ได้ เพราะเขาจัดเต็มด้วยคณะนักแสดงมากกว่า 90 ชีวิตเลยค่ะ ท่ามกลางบรรยากาศในสวนสวยยามเย็นของมิวเซียมสยาม การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 ไปจนถึง 20.30 น. ดังนั้น อย่าลืมพกโลชั่นกันยุงไปทาให้ลูกด้วยนะคะ งานนี้เขาเปิดให้ชมฟรี!! โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่89

โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องครูปฐมวัยและการสอน :

  • การสังเกตคือกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจความจำเป็นของเด็ก
  • การสอนเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนและเป็นระบบ
  • ครูพึงยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) แทนผู้ใหญ่หรือวิชาการ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่88

โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ทฤษฎีต่างๆ ของนักจิตวิทยาและนักปรัชญาการศึกษาในประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เป็นสิ่งที่หล่อหลอมศรัทธา (Belief) ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงสำหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ครูปฐมวัยพิจารณาว่าจะนำศรัทธาเหล่านี้ ไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการศึกษาของตนเองได้อย่างไร? และจะประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่87

ทฤษฎีพหุปัญญา

5. มิติดนตรีและจังหวะ (Music/Rhythmic) - ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ (Pattern) จังหวะและดนตรี ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการได้ยิน (Auditory) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหา (Identification) รูปแบบ ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ทั้งปวง ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้เด็กได้ทำงานกับแท่งบล็อก (Block) เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ และฟังเสียงดนตรีในขณะทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่86

ทฤษฎีพหุปัญญา

เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เกิดใน ปี พ.ศ. 2486 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกัน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) เขาเขียนหนังสือมากกว่า 20 เล่ม ซึ่งได้รับการแปลกว่า 30 ภาษา และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไป จากการพัฒนาทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligence)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่85

ทฤษฎีจิตสังคม

ยูรี บรอนเฟนเบรนเน่อร์ (Urie Bronfenbrenner) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2460 - 2548 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกันที่เกิดในรัสเซีย ผู้พัฒนาทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) ซึ่งมองพัฒนาการของเด็กภายในบริบทของระบบความสัมพันธ์ที่ก่อร่างขึ้นเป็นสภาพแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่84

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนสุดท้ายของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของ ความอุตสาหะ (Industry) กับ ความรู้สึกด้อย (Inferiority) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 8 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กแสดงทัศนคติของความอุตสาหะ และต้องการสร้างผลงาน (Productive) จัดแจงด้วยมือ (Manipulative) และค้นหาว่า สรรพสิ่งทำงานกันอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่83

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 2 ของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของความเป็นอิสระของตนเอง (Autonomy) กับความละอายใจ และความสงสัย (Shame and doubt) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 3 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กต้องการทำสรรพสิ่งด้วย ตนเอง ถ้าได้รับโอกาสอย่างเพียงพอ เด็กจะเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง (Independence) และ “สมรรถนะ” (Competency) แต่ถ้าไม่ได้รับโอกาส และมีการปกป้องมากเกินไป เขาจะเริ่มสงสัยในตัวเอง ล้มเหลว และเริ่มรู้สึกละอายใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่82

ทฤษฎีจิตสังคม

อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2445 - 2537 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้พัฒนาทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) บนพื้นฐานของความคิดที่ว่า พัฒนาการการรับรู้และสังคม เกิดขึ้นพร้อมกัน และไม่สามารถแยกจากกันได้ เขาเชื่อมั่นว่า บุคลิกภาพ (Personalities) และทักษะทางสังคม เติบโตและพัฒนาภายในบริบทของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่81

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

ครูปฐมวัยที่เข้าใจความต้องการของเด็กในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ (Hierarchy of needs) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

ในขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ครูปฐมวัยจัดให้มีอาหารว่างในชั้นเรียน และมีที่ดื่มน้ำเป็นสัดส่วน หรือน้ำจากขวดที่เก็บในชั้นเรียน ตอกย้ำแก่พ่อแม่ถึงความสำคัญของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ไม่ให้มีน้ำตาลมากเกินไป รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่80

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2451 - 2513 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่โด่งดัง เขาได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ตามลำดับขั้นตอน (Hierarchy of needs) ซึ่งเขาระบุว่า ในขั้นตอนสูงสุดคือ ความพึงพอใจในการเติมเต็มศักยภาพของตน (Self-fulfillment or self-actualization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่79

ทฤษฎีวํฒนธรรมทางสังคม

เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ เขาต้องอาศัยผู้มี “สมรรถนะ” (Coompetency) มากกว่า ในการจัดให้มี “นั่งร้าน” (Scaffold) [กล่าวคือการสนับสนุนของผู้ใหญ่] เพื่อแสดงให้เด็กเห็น “กรอบการทำงาน” (Framework) ที่ต้องทำทั้งหมด แล้วแตกย่อยเป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่เด็กสามารถทำเองได้ พร้อมส่งเสริมและให้กำลังใจในความพยายาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่78

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

การปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การร่วมแก้ปัญหา (Joint problem- solving) การสอนงาน (Coaching) ความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยการเรียนรู้ ล้วนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่77

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2477 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวรัสเซีย อยู่ร่วมสมัยเดียวกับ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิชาชีพปฐมวัยในทางปฏิบัติ ทฤษฎีพัฒนาการของเขามีประโยชน์มากในการอธิบายพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ ภาษา และสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน