ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่112

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

หนทางที่ดีที่สุดซึ่งจะตรึงความสนใจของเด็กนักเรียนในแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์คือ การสร้างกิจกรรมสนุกสนานที่ให้โอกาสเด็กในการฝึกปรือทักษะคณิตศาสตร์ในบริบทที่ผิดพลาดได้น้อย (Low-stake setting) อันที่จริง เกมและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ควรจะดึงดูดความสนใจของเด็ก แม้ว่าคณิตศาสตร์อาจมิใช่วิชาโปรด (Favorite) ของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่111

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานสร้างเซลล์ (Cell creation)

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานกับดินเหนียว (Clay) หรือวัสดุที่คล้ายกันเพื่อสร้างเซลล์ ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเด็กที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสใช้สื่อ (Media) นี้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมต้นทำงานกับแบบจำลอง (Model) ในขณะที่นักเรียนชั้นประถมปลายทำงานกับดินเหนียวที่พร้อมใช้ (Ready-to-use) และแข็งตัวเอง (Self-hardening) พร้อมที่จะทาสีได้เลย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่111

ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

ถึงเวลาให้เด็กตรวจสอบ (Examine) ข้อสังเกต (Observation) ของเขา เขาได้ค้นพบครอบครัวที่พ่อแม่มีดวงตาสีน้ำตาลในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งมีดวงตาสีฟ้า แต่ลูกๆ มีดวงตาสีน้ำตาล ถ้าเป็นเช่นนั้น เขาจะพบลักษณะเด่น (Dominant trait) สำหรับสีของดวงตา ส่วนมากสีน้ำตาลเป็นสีเด่นของดวงตา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่110

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

2. โครงงานฉากภาพนิ่ง (Tableau) [ต่อ] - ฉากภาพนิ่งไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่ง (Static) หรือเงียบเฉย (Silent) สามารถสร้างการเคลื่อนย้าย และการสนทนา (Dialogue) พร้อมทั้งผลกระทบของเสียง (Sound effects) และดนตรี หลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้ค้นคว้า (Research) และซักซ้อม (Rehearsal) แต่ละกลุ่มจะนำเสนอฉาก (Scene) ของตนต่อชั้นเรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่110

ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

เป็นการง่ายที่เราจะแยกแยะ (Identify) ณ โรงเรียน หรือศูนย์ดูแลเด็กกลางวัน (Day-care center) ว่า เด็กคนไหนเป็นลูกของพ่อแม่คนใด เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) บางประการ (Certain) ที่เด็กจะรับมรดกตกทอด (Inherit) จากพ่อแม่ และยีน (Gene) ของพ่อแม่จะกำหนด (Determine) พันธุกรรม (Genetics) ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่109

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

1. โครงงานแถบแสงแยกสี (Spectrogram) – เป็นแบบฝึกหัดการเคลื่อนย้าย (Movement exercise) ที่ทดสอบความรู้หรือความคิดเห็น (Opinion) ของเด็กเกี่ยวกับบางหัวข้อ เป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่า เด็กได้เรียนรู้ และคง (Retain) ความรู้จากบทเรียนก่อนมากน้อยเพียงใด?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่109

กระบวนการซึมซับ

ถ้าเด็กพบว่า แครอทได้เหี่ยวโรย (Wilted) และผอมลง (Slender) โดยที่เส้นด้ายหลวม [ไม่ติดแน่น] (Loosely) ก็เป็นผลจากการซึมซับ (Osmosis) เช่นกัน การซึมซับในมันเทศ ยอมให้น้ำเคลื่อนย้ายเข้าไปในเซลล์ (Cell) จนพองออก แต่ในแครอท น้ำเคลื่อนย้ายออกจากเซลล์ของแครอท จนกลายเป็นเบาบางลง (Thinner)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่108

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์ (Using Drama in Science Lessons)

การแสดงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถแปลงบทเรียนธรรมดา (Plain lesson) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จูงใจ (Motivating) และได้ประสิทธิผล (Productive) เราสามารถใช้การแสดงเพื่อสร้างชีวิตชีวา (Enliven) ให้แก่บทเรียนในทุกสาขา (Subject area)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่108

กระบวนการซึมซับ

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เริ่มต้นด้วยการช่วยเด็กในการปอกเปลือกมันเทศ แล้วใช้มีดคว้านแอปเปิล แกะสลัก (Carve out) มันเทศออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทรงกระบอก (Cylindrical) ยาวประมาณ 4 นิ้ว เด็กคงต้องใช้ความพยายามไม่น้อย จึงต้องช่วยเด็กบ้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่107

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

ช้อนโลหะ (Metal) และไม้ (Wooden) สามารถทำเสียงประณีตสูง-ต่ำ (Fine tone) ที่แตกต่างกันของค้อนไม้ (Mallet) ได้ โดยให้เด็กเติมน้ำในขวดอื่นๆ เพื่อทำเสียงระนาดที่มีโน้ต 5 ถึง 8 ตัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่107

กระบวนการซึมซับ

เมื่อเรารู้สึกกระหายน้ำ เราคงยื่นมือไปหยิบแก้วที่มีน้ำสะอาดมาดื่ม เนื่องจากร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึง 70% ของเหลวนี้จึงมีความสำคัญมากสำหรับการทำงาน (Function) ของร่างกาย ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ (Cell) แต่เซลล์เหล่านี้ “ดื่ม” น้ำอย่างไร เมื่อมีน้ำ (Available) อยู่รอบเซลล์? คำตอบก็คือ กระบวนการซึมซับ (Osmosis)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่106

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนดนตรีประถมต้นถึงปลาย – โครงงานระดับเสียงและความถี่ (Pitch and Frequency)

พวกเราหลายคนคงยังจำระดับเสียงสูง-ต่ำ (Pitch) ที่เกิดจากการเคาะ (Tap) แก้วน้ำได้ แต่อาจสงสัยว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเปลี่ยนระดับน้ำในแก้ว?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่106

กระบวนการหมัก

ตามประจักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การหมัก (Fermentation) เป็นกระบวนการที่เรียนรู้และใช้กันมาแต่โบราณ (Ancient) นับพันๆ ปีแล้วในการผลิตขนมปัง เหตุผลที่แป้งสาลีเริ่มผ่านเข้าสู่ (Undergo) กระบวนการหมักก็คือ ยีสต์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะยีสต์เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปทั่วทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในแป้ง ในอากาศ หรือบนผิวหนังขององุ่น (Grape) และเปลือกของผลไม้อื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่105

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

กิจกรรม (Activities) – เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (Digestive system) และบทบาทสำคัญของระบบนี้ต่อร่างกายมนุษย์ เด็กเรียนรู้ที่จะแยกแยะ (Identify) ส่วนของระบบ อาทิ ปาก ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) หลอดอาหาร (Esophagus) ตับ ถุงน้ำดี (Gallbladder) กระเพาะ ตับอ่อน (Pancreas) ลำไส้เล็ก (Small intestine) ลำไส้ใหญ่ และ ไส้ติ่ง (Appendix)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่105

กระบวนการหมัก

2. ให้เด็กคน (Stir) น้ำแร่ที่ใส่ลงไปในแป้งสาลี ให้มีความเหนียวแน่น (Consistency) เพียงพอ เหมือนส่วนผสมของแพนเค้ก (Pancake batter) ที่ทำจากแป้ง นม และไข่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่104

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – โครงงานผ้าย่อย (Digest-a-Fabric)

ในบทเรียนต่อไปนี้ จะคล้ายกับ “การชำแหละแห้ง” (Dry dissection) ในแง่มุมที่เด็กได้เรียนรู้ วาดภาพ แล้วตัดออก (Cut out) ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร (Digestion) อาจทำโครงงานให้ง่าย (Simple) สำหรับชั้นเรียนประถมต้น หรือซับซ้อน (Complex) สำหรับชั้นเรียนประถมปลาย ตามแต่ครูต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่104

กระบวนการหมัก

ขนมปัง (Bread) ได้เป็นอาหารหลัก (Staple) สำหรับมนุษย์มานานนับพันๆ ปีแล้ว ทุกวันนี้ ขนมปังที่ได้รับการบริโภคมากที่สุด อาศัยกระบวนการสำคัญทางชีววิทยา (Biological process) เรียกว่า “การหมัก” (Fermentation) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ (Micro-organism) อาทิ ยีสต์ (Yeast) หรือ แบคทีเรีย (Bacteria)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่103

แผนบทเรียนปลูกสวน

วัสดุ (Material) – ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง มิใช่รายการวัสดุที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อน (Complexity) ของโครงงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่103

ต้นไม้ผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัดใบ

คำอธิบายของต้นไม้ผลัดใบ (Deciduous) เหมือนการวาดภาพ (Image) ของคนงานที่ทำงานหนัก (Toil) ในฤดูร้อน เมื่อใบไม้ยังคงอยู่บนกิ่งก้าน (Branch) เพื่อให้แน่ใจว่า มันจะมีสารโภชนาการ (Nutrient) ในดิน (Soil) สำหรับฤดูเจริญพันธุ์ถัดไป เมื่อฤดูไม้ใบผลิมาถึง ในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีต้นไม้ผลัดใบเต็มไปหมด อันได้แก่ ต้นโอ๊ค (Oak) เมเปิล (Maple) หม่อน (Mulberry) วอลนัท (Walnut) เบอร์ก (Birch) และ เอ็ล์ม (Elm)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่102

แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อร่วมมือกัน (Cooperative) ทำงาน
  • เพื่อเรียนรู้ว่า จะตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม (Overall community)?
  • เพื่อเรียนรู้ว่า การทำงานกลางแจ้ง (Outdoors) บนพื้นดิน (Earth) จะสงบสุข (Calming) และมีสมาธิ (Focusing) ได้อย่างไร?
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน