ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่121

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

การละคร (Drama) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทเรียนธรรมดา (Plain) ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจูงใจ (Motivating) และเป็นประโยชน์ (Productive) ครูในทุกสาขาวิชาสามารถใช้การเล่นละครเป็นเรื่องที่ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวา (Enliven) ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ (Strategy) ในการปรับ (Adapt) ให้เหมาะสม (Appropriate) กับบทเรียนคณิตศาสตร์ ครูอาจเปลี่ยนแปลง (Alter) ตามความจำเป็นสำหรับระดับชั้นและความสนใจของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่121

เรียนรู้จากลูกเต๋า

งาน (Task) ของเด็กคือ การคิดให้ออก (Figure out) ว่าตัวเลขอะไร ที่จะแทน X ที่ทำให้สมการ (Equation) เป็นจริง ทุกครั้งที่ครูทอด (Roll) ลูกเต๋า ครูสร้างสมการใหม่พร้อมด้วย X ตัวใหม่ให้แก้โจทย์ จุดมุ่งหมายของเกมคือ การแก้โจทย์ให้ได้ค่าของ X จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน 10 นาที

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่120

มหาสมุทรแห่งเวลา

นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงานนี้ในฐานะผู้สร้าง และเป็นบทเรียนที่สนุกสนานในการบอกเวลาใน 2 หนทาง อย่างสัมฤทธิ์ผล (Successful) อนึ่ง (Incidentally) ยังสามารถเก็บวัสดุ (Materials) ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้กับบทเรียนในเรื่องเศษส่วน หรือชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องมหาสมุทร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่120

เรียนรู้จากลูกเต๋า

เกมบัตร เป็นตัวแทน (Represent) เพียง 2 - 3 หนทางที่เด็กจะสามารถฝึกปรือ (Practice) วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะจากสำรับไพ่ (Deck of cards) ครูพึงสนับสนุนให้เด็กระดมพลังสมอง (Brainstorm) ในการคิดถึงเกมคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่เขาสามารถเล่นกับไพ่ธรรมดา (Ordinary) ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่119

มหาสมุทรแห่งเวลา

ไม่ว่าครูจะตัดสินใจอย่างไร จะต้องมี 60 ส่วน เพื่อแทนเวลาเป็นนาที แล้วให้นักเรียนใช้กระดาษแข็งสร้างเข็ม (Hand) บอกชั่วโมงและเข็มบอกนาที อาจมีม้าน้ำ (Sea-horse) ที่ปลายเข็มนาที และนางเงือกบนเข็มชั่วโมง เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่119

เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

เศษส่วน (Fraction) ประกอบด้วยเลขเศษ (Numerator) กับเลขส่วน (Denominator) หนทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจเศษส่วน คือ จินตนาการถึงคุกกี้วงกลมซึ่งหักออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน ถ้าเราหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ก็เป็น ¼ ของทั้งชิ้น (Whole) เลขเศษคือจำนวนชิ้นที่อยู่ในมือเรา (ซึ่งคือ 1) เลขส่วนของจำนวนชิ้นทั้งหมดที่ประกอบขึ้น (Make up) เป็นคุกกี้ (ซึ่งคือ 4)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่118

มหาสมุทรแห่งเวลา

นี่เป็นโครงงานที่มีประสิทธิผล แต่การสร้างชิ้นส่วนของโครงงานนี้ค่อนข้างใช้เวลา (Time-consuming) จึงต้องวางแผนล่วงหน้า โดยมีวันหนึ่งที่ทั้งครูและนักเรียนจะนำกระดาษ สีเทียน (Crayon) และกรรไกร (Scissors) มาใช้ตัดเป็นรูปปลา ในขณะที่มีเสียงทะเลอันสงบ (Calming ocean sound) และดนตรีที่เล่นอยูในภูมิหลัง (Background) แต่ต้องมีการเตรียมวัสดุส่วนใหญ่ให้พร้อมก่อนเริ่มโครงงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่118

เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

การเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ (Mastering) หลักเกณฑ์คณิตศาสตร์ จะต้องมีการฝึกปรือ (Practice) เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กบางคนที่รักตัวเลขจะสนุกสนานกับการฝึกปรือคณิตศาสตร์มาตรฐาน สำหรับเด็กอื่นๆ เราสามารถแนะนำทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อฝึกหัด (Drill) คณิตศาสตร์ได้เช่นกัน วิธีการ (Approach) หนึ่งคือ การเล่นไพ่ เพื่อสร้างเกมที่ตอกย้ำแนวความคิดเฉพาะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่117

เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อาหารจานเริ่มที่เรียกน้ำย่อย (Appetizer) แผนแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง ส่วนแรกเริ่มต้นของแบบเรียนที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อน (Drive) บทเรียน ในขณะที่ครูสร้างแผนบทเรียนเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) อันบูรณาการกับศิลปะ (Arts-integrated) ความคิดที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการเรียกน้ำย่อย ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง (Journey) ที่สร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่117

เรียนรู้คณิตจากบัตรบิงโก

เสน่ห์ (Beauty) ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากบิงโก (Bingo) ก็คือ เราสามารถใช้มันในการทบทวน (Review) แนวความคิดใดๆ ของคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นของประถมศึกษา เราสามารถกำหนดคำถามเพื่อให้เด็กตอบ หรือเราอาจค้นหาออนไลน์ คำถามทบทวนที่เหมาะสมได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เราเพียงพิมพ์คำว่า “4h Grade Math Review Questions” ในช่องค้นหา (Search bar) เราก็จะได้คำถามมามากมาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่116

เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ไม่มีหลักสูตรใดในชั้นประถมศึกษาที่เด็กนักเรียนจะกังวลเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์ “ความกลัวตัวเลข” (Math anxiety) เป็นสิ่งที่ได้ยินกันมากในหลายๆ โรงเรียน ในการสำรวจ นักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนมีเหตุผลมากมายที่จะหวาดกลัว (Dread) ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้คะแนนการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่116

เรียนรู้คณิตจากบัตรบิงโก

วัสดุที่จำเป็นต่อการทดลอง [การเล่น] ได้แก่ บัตรบิงโกมาตรฐาน (Standard bingo card) เบี้ยบิงโก ลูกบอลบิงโก (Bingo ball) หรือคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และคำถามทบทวนคณิตศาสตร์ เราไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรบิงโก เพื่อทำกิจกรรมนี้ เพราะมีเว็บไซต์ (Web-site) จำนวนมาก (Numerous) ที่ให้ดาวน์โหลด (Down-load) บัตรบิงโกฟรี เราเพียงแต่พิม์คำว่า “Free Bingo Cards” ตรงช่องค้นหา (Search bar)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่115

แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน

กิจกรรม (Activities) – ทบทวนข้อมูลก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย พลังงานจลน์ (Potential) และพลังงานศักย์ (Kinetic) อธิบายชิ้นส่วนของคานงัดและ 3 ประเภทของคานงัด ถามนักเรียนที่ทำงานเป็นคู่ โดยให้ค้นหา (Investigate) 3 ประเภทของคานงัด และวิธีการใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง แล้วให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่115

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

สนับสนุนให้เด็กสร้างคำถามทบทวนคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการเล่นเกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) หรือเกมโอเอกซ์ (O-X) ส่งเสริมให้เขาตั้งคำถามพื้นฐาน และคำถามที่ยากขึ้น (Challenging) เรื่อย โดยเฉพาะคำถามที่เขาไม่อาจตอบได้ทันที รวมทั้งคำถามว่า ลำดับการคำนวณ (Order of operations) มีความสำคัญไฉน?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่114

แผนบทเรียนโครงงานประติมากรรมกับคาน

อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจำนวนประติมากร (Sculptor) ชาวอเมริกันที่มีความสำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขาเกิดในครอบครัวศิลปินตั้งแต่ปู่จนถึงรุ่นพ่อและแม่ ซึ่งประสบความสำเร็จ ด้วยผลงานโดดเด่นที่สาธารณชนรู้จักและชื่นชอบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่114

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เมื่อถึงคราวผู้เล่น (Player’s turn) เขาไม่เพียงแต่เลือกช่องจัตุรัส แล้วเติมด้วย X หรือ O ตามมาตรฐานการเล่นทั่วไป แต่ต้องทบทวนโจทย์ในช่องจัตุรัสที่เขาต้องการครอบครอง (Claim) ก่อน ถ้าผู้เล่นตอบโจทย์ไม่ถูกต้อง เขาจะพยายามทบทวนโจทย์ที่อยู่ในจัตุรัสอื่น เมื่อถึงคราวถัดไป เขาอาจพยายามใหม่ในการตอบโจทย์ที่เขาทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ หากช่องจัตุรัสยังไม่ได้ถูกครอบครอง ต่อไปนี้ เป็นโจทย์ 6 ชุดที่เด็กสามารถใช้ครอบครอง (Populate) ช่องจัตุรัสในเกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) โจทย์ครอบคลุม 6 หัวข้อ ใน 6 สาขาที่แตกต่างกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่113

แผนบทเรียนโครงงานสร้างเซลล์

บทเรียนประถมปลาย – การใช้ประติมากรรมจลน์ (Mobile) สอนเรื่องคาน (Lever)

บทเรียนนี้ แสดงถึงการประยุกต์ใช้คาน (Lever) กับศิลปะผ่าน “ประติมากรรมจลน์” (Mobile sculpture) ของศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1976 งานศิลป์ของเขาครอบคลุมหลากหลายสาขาของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมาตรฐานทัศนศิลป์ (Visual art standard)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่113

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เราสามารถแปลง (Convert) ทศนิยม (Decimal) เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ได้อย่างง่ายดาย โดยการคูณ (Multiply) เลขทศนิยมด้วย 100 แล้วใส่สัญลักษณ์ (Symbol) % ตามหลังตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น เราสามารถแปลง 0.25 ดังนี้ 0.25 x 100 = 25%

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่112

แผนบทเรียนโครงงานสร้างเซลล์

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานสร้างเซลล์ (Cell creation)

การประเมินผล (Assessment) – เด็กนักเรียนอธิบายด้วยวาจา (Verbally) ถึงส่วนต่างๆ ของเซลล์ และการทำงานของเซลล์ในพืช (Plant) และสัตว์ โดยตั้งคำถามซึ่งกันและกันเพื่อตอกย้ำ (Reinforce) ความรู้ (Knowledge) และแนวความคิด (Concept) ของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่112

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

หนทางที่ดีที่สุดซึ่งจะตรึงความสนใจของเด็กนักเรียนในแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์คือ การสร้างกิจกรรมสนุกสนานที่ให้โอกาสเด็กในการฝึกปรือทักษะคณิตศาสตร์ในบริบทที่ผิดพลาดได้น้อย (Low-stake setting) อันที่จริง เกมและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ควรจะดึงดูดความสนใจของเด็ก แม้ว่าคณิตศาสตร์อาจมิใช่วิชาโปรด (Favorite) ของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน