ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่172

มาตรวัดผลอย่างเป็นทางการ

ต่อไปนี้ตัวอย่างมาตรการวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal measure) ในเด็กเล็ก ในสหรัฐอเมริกา

  • ASQ (Ages and Stages Questionnaires) - สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง (Screening) พัฒนาการและอารมณ์ทางสังคม (Social-emotion) โดยมุ่งเน้นความล่าช้าในพัฒนาการเด็ก และให้การศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับ “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการเด็ก
  • BRIGANCE - สำหรับเด็กก่อนอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 9 (เทียบเท่ามัธยม 3 ของไทย-บ.ก.) เป็นการคัดกรองและคลังข้อมูล (Inventory) เกี่ยวกับเด็ก โดยสุ่มตัวอย่างทักษะและพฤติกรรมของเด็ก เพื่อกำหนด “ตำแหน่ง” (Placement) แรกเริ่ม วางแผนการสอนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทดสอบที่ภาคบังคับ (Mandatory)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่3

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

การป้องกันไม่ให้เด็กเป็นคนไม่เชื่อฟังหรือต่อต้านสังคมนั้น สามารถส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านสมอง จิตใจ และร่างกายอย่างที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระทำได้ด้วยการให้แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) และไม่สนับสนุนค่านิยมที่ผิด การให้แรงเสริมเชิงบวกจะทำให้เด็กรู้สึกดีเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยขัดเกลาให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสามารถสอนให้เด็กๆ เรียนรู้อุปนิสัยที่จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้ในอนาคต การให้แรงเสริมเชิงบวกกระทำได้ดังนี้:

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่171

การประเมินผลอย่างเป็นทางการ

การประเมินผลทางการศึกษา (Educational assessment) คือกระบวนการบันทึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และศรัทธา (Belief) ที่มักจะวัดผลได้ (Measurable) การประเมินผลจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนรู้แต่ละคน ชุมชนการเรียนรู้ (อาทิ ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ [Workshop] และกลุ่มผู้เรียน) สถาบัน หรือระบบการศึกษาโดยรวม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่2

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยของสถาบัน Dr. Eric Jackman Institute of Child Study แห่ง University of Toronto ซึ่งพบว่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงบวกสามารถกระตุ้นให้เด็กบอกความจริงได้มากกว่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงลบ ผลของงานวิจัยดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำถึงความมีประสิทธิภาพของการลูกฝังเด็กๆ ด้วยวิธีการเชิงบวก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่1

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

เมื่อไม่นานมานี้ วารสาร Psychological Science ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของสถาบัน Dr. Eric Jackman Institute of Child Study แห่ง University of Toronto ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลของนิทานเด็กที่มีต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพบว่า นิทานที่มีเรื่องราวชื่นชมความซื่อสัตย์ของตัวละครสามารถกระตุ้นให้เด็กพูดความจริงมากกว่านิทานที่เน้นถึงผลเสียของการพูดปด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านิทานบางเรื่อง เช่น “เด็กเลี้ยงแกะ” และ “พินอคคิโอ” อาจไม่ใช่นิทานสอนใจที่ได้ผลนักเมื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ นิทานต่างๆ มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการเท่านั้น แต่ยังสอนให้เด็กๆ รู้จักโลกภายนอกอีก นิทานมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทางสังคมให้แก่เด็กมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังมีงานวิจัยไม่มากนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนเด็กของนิทานเหล่านี้ นาย Kang Lee หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่า เราไม่ควรเหมารวมว่านิทานที่มีคติสอนใจที่เล่าต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยนั้น จะสามารถเสริมสร้างความประพฤติที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเสมอไป ส่วน นาง Victoria Talwar ผู้ร่วมวิจัยจาก McGill University กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก เธอต้องการทราบเช่นกันว่านิทานแต่ละเล่มนั้น มีประสิทธิภาพในการเสริมคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์มากน้อยเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กจะฟังแล้ว “เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา” หรือเด็กจะจำคำสอนจากเรื่องได้ขึ้นใจ ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้ทำการทดลองโดยมีเด็กๆ อายุ 3-7 ปี จำนวน 268 คน เป็นผู้เข้าร่วม เด็กแต่ละคนเล่นเกมทายชื่อของเล่นจากเสียง ระหว่างที่เล่นเกมอยู่นั้น ผู้ทำการวิจัยจะเดินออกจากห้องไป 1 นาที เพื่อไปหยิบหนังสือนิทาน และกำชับไม่ให้เด็กแอบดูของเล่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆ ส่วนใหญ่อดใจไม่ไหว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่170

การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ

วิธีที่ 2 คือ “การประเมินผลแบบดั้งเดิม” (Traditional assessment) ซึ่งหมายถึงวิธีการในการทดสอบ (Test) ที่บังคับเด็กให้เลือกคำตอบจากจำนวนหลายข้อ (Multiple choice) ให้เติมคำในช่องว่าง (Fill in the blanks) ให้เลือกระหว่างถูกหรือผิด (True or false) ให้จับคู่ (Matching) และวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยที่เด็กมักจะต้องเลือกคำตอบหรือข้อมูลจากความทรงจำ (Recall)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่169

การประเมินผลที่แท้จริง

ครูปฐมวัย ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก และวางแผนสำหรับการสอน ตัวอย่างการประเมินผลจะเป็นส่วนสำคัญของ “กล่องเครื่องมือ” (Toolbox) ของผู้เป็นมืออาชีพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่168

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการการสร้างสภาพแวดล้อม ณ สถานที่เรียนรู้ เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก เธอใช้แนวทางตลอดชีพ (Life-long guideline) ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก (Lullabies) หมายถึง เพลงที่ใช้ร้องกล่อมให้เด็กนอนหลับ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กหลับเร็วขึ้น และหลับอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เนื้อร้องจะมีความอ่อนโยน อ่อนหวาน แสดงความห่วงใย ความเอ็นดู อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี กตัญญูรู้คุณคน ให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ รู้จักความถูกต้องสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ โดยมุ่งหวังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือ มีความรู้คู่คุณธรรม โดยบทเพลงกล่อมเด็กจะไม่มีคำว่าด่าหรือเปรียบเปรยเด็กไปในทางที่ไม่ดี จะกล่าวในสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น เพลงกล่อมเด็กยังมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ ช่วยให้เด็กมีความอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะภาษา คำศัพท์ และโวหารง่ายๆ จากเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กนั้นๆด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่167

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการใช้วิธีประเมินผลที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ที่มีชื่อว่า “Rubric” ซึ่งเป็นความพยายามสื่อสารความคาดหวังในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงาน เธอจะแจ้งให้เด็กทราบถึงเรื่องนี้ล่วงหน้า เป็นการให้เด็กรับรู้ว่า เธอคาดหวังอะไรในความสำเร็จ?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกเครียด

ลูกเครียด

ความเครียด (Stress) คือ อาการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัจจัยอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านลบ ซึ่งอาการเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนโดยไม่จำกัดเพศหรือวัย ทั้งนี้ความเครียดในระดับเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องดี เพราะอาจแปรเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นในชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ความเครียดที่มากเกินไปย่อมรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมการแสดงออก แม้ว่าความเครียดจะเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่มักมองว่าโลกเด็กมีแต่ความสนุกสนานและไร้กังวล ทั้งนี้เพราะเด็กไม่ต้องแบกรับ ภาระการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยหลักของเครียดในผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงควรรับรู้ว่าเด็กก็มีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างไปจากผู้ใหญ่ เพราะแม้แต่เด็กเล็กๆก็อาจมีความวิตกกังวลและตกอยู่ในภาวะเครียดได้เช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่166

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ว่า ทำให้เธอมีข้อมูลเต็มชุด (Package) อันได้แก่ เสียงสะท้อนจากพ่อแม่ แฟ้มเด็ก และการประเมินผลของเธอในชั้นเรียน นี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง (Sound) เธอใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรวบรวม “ภาพสะท้อน” (Profile) การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตลอดปีการศีกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางการมองเห็น

ลูกมีความบกพร่องทางการมองเห็น

ความบกพร่องทางการมองเห็น (Visual Impairment) คือการสูญเสียการมองเห็น (Vision Loss) จนถึงระดับหนึ่ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสามารถในการมองเห็นที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งอาจเกิดจากโรค (Disease) การบาดเจ็บ (Trauma) รวมถึงความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่กำเนิด (Congenital conditions) หรือเสื่อมสภาพในภายหลัง (Degenerative conditions)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่165

สร้างความแตกต่าง1

ลู แอน ฮาร์เกอร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) กล่าวว่า “ทุกๆ วัน ครูปฐมวัย มีโอกาส ที่จะแนะนำเด็กให้รู้จักความมหัศจรรย์ของตัวเลข (Number) อักษร (Letter) คำ (Word) และประวัติศาสตร์ของชาติ (National history)”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการเพาะปลูก

สอนลูกเรื่องการเพาะปลูก

การเพาะปลูก (Cultivation) หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ในกระบวนการของการเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน การเตรียมแปลงผักหรือกระถางสำหรับปลูก การเพาะต้นกล้า การปลูก การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อให้พืชผักที่ปลูกเจริญเติบโต จนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารเพื่อรับประทาน ซึ่งในขั้นตอนต่างๆของการเพาะปลูก เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทำให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ ภาคภูมิใจในการสิ่งที่ได้ทำจนเกิดเป็นความตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอ้วน

เด็กอ้วน

ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) หรือโรคอ้วน (Obesity) หมายถึง การสะสมของไขมันที่ผิดปกติหรือมากเกินไป จนอาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อร่างกาย มักเกิดจากการบริโภคอาหารมากเกินไป ควบคู่กับการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายหรือกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานที่ได้รับไปได้ทั้งหมด จึงเกิดเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และนำไปสู่ภาวะโรคอ้วนในที่สุด แม้ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่กี่กิโลกรัม อาจไม่มากพอที่จะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่เปลี่ยนวิธีการบริโภคหรือหันไปออกกำลังกายบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วการวัดค่าความอ้วนสามารถกระทำได้ด้วยการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) แล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับตาราง BMI ตามอายุ หากเกินกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของเกณฑ์จะถือว่าอ้วน ซึ่งภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนในเด็กส่วนใหญ่มักพบตั้งแต่ในช่วงอายุ 5 - 6 ขวบ และเด็กที่อ้วนมักมีแนวโน้มเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน นอกเสียจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายอย่างเคร่งครัด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่รับประทานผัก

ลูกไม่รับประทานผัก

ผัก (Vegetables) คือ หนึ่งในปัจจัยหลักของการมีสุขภาพดี ทั้งนี้เนื่องจากในผักมีเส้นใย วิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ซึ่งไม่อาจพบได้ในอาหารประเภทอื่นยกเว้นผักผลไม้ อย่างไรก็ตาม การทำให้เด็กชื่นชอบและมีนิสัยการรับประทานผักเป็นประจำถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่ เพราะตามธรรมชาติแล้วเด็กย่อมสนใจอาหารรสชาติหวานมากกว่าผักซึ่งมักมีรสชาติขม ทั้งนี้เมื่อเด็กมีพฤติกรรมเรื่องมากหรือเลือกรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงผัก นอกจากจะทำให้พ่อแม่ต้องปวดหัวทุกครั้งเมื่อเวลาอาหารมาถึง ยังส่งผลถึงพฤติกรรมการรับประทาน (Dietary Behavior) ในอนาคตของเด็กอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อาการไม่ยอมรับประทานผักของเด็กไม่จัดว่าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจนัก หากเป็นผลมาจากพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารแบบปกติ (Normal Picky Eating) เพราะถือเป็นอาการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในกระ บวนการเจริญเติบโตของเด็ก ที่สำคัญนิสัยการรับประทานผักยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถสร้างให้กับลูกได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากปัญหาการไม่รับประทานผักของลูกเกิดจากพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารแบบผิดปกติ (Selective Eating Disorder) การเยียวยาด้วยความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และโรงเรียนนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้ การพาเด็กเข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่164

ขั้นตอนของการสังเกต2

ขั้นตอนที่ 3 การแปรผล (Interpretation) ข้อมูล - ทุกครั้งที่มีการสังเกตควรต้องมีการแปรผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมา การจัดแจงข้อมูล และการสรุปความเห็นจากข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลสรุป การแปลผลทำหน้าที่หลายอย่าง ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ

ปัญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบในเด็ก (Imitation Behavior in children) ในเชิงจิตวิทยาหมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กที่ถูกกระตุ้นด้วยระบบการรับรู้ของร่างกาย (Perception system) จากแบบอย่าง (Model) ที่คอยดึงความสนใจและชี้นำให้เด็กปฏิบัติตาม หากจะพูดถึงพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกสัตว์จะเฝ้าสังเกต จดจำ และลอกเลียนแบบการกระทำของสมาชิกรุ่นพี่ ส่วนมนุษย์นั้น การลอกเลียนแบบเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ค่อยๆสั่งสมในแต่ละวัน สมองส่วนที่เรียกว่า “เซลล์กระจกเงา” (Mirror Neuron) ซึ่งเป็นระบบการทำงานของสมองที่ทำงานแบบ เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม (When in Rome, do as Roman do) เมื่อเด็กเห็นพฤติกรรมดังกล่าวซ้ำๆในสภาพแวดล้อมเดิมๆ เด็กจะเริ่มลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคมดังกล่าว (Reproduction of social conduct) ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นผู้อื่นหาวเด็กก็มักจะหาวตาม เป็นต้น ทั้งนี้เซลล์กระจกเงาเป็นเสมือนไมโครชิพที่ฝังลึกในสมองของมนุษย์ที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ก่อให้เกิดสัญชาตญาณและความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่163

ขั้นตอนของการสังเกต1

การวางแผนสำหรับการสังเกต (Observation plan) เป็นสิ่งจำเป็นหากครูปฐมวัยต้องการผลสัมฤทธิ์จากการสังเกต โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ ขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะให้ครูปฐมวัยในการเป็นนักสังเกต เพื่อให้ผลลัพธ์ปรับปรุงการสอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในระดับสูง [ในที่สุด]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน