เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น-ตอนที่2

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น1

การกรนมีหลายสาเหตุด้วยกัน ลูกน้อยอาจกรนเพราะสาเหตุบางประการดังต่อไปนี้:

 1. เป็นภูมิแพ้ ซึ่งอาจทำให้คัดจมูกและกรนได้
 2. ทางเดินหายใจติดขัด (เนื่องจากหวัดหรือไซนัสอักเสบ)
 3. ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated septum) สำหรับผู้ที่มีผนังกั้นช่องจมูกคดมากอาจต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษา ไม่เพียงเพื่อให้หยุดกรนเท่านั้น แต่เพื่อให้หายใจได้คล่องขึ้นด้วย
 4. ต่อมทอนซิล หรือต่อมแอดินอยด์ บวมหรือใหญ่กว่าปกติ
 5. น้ำหนักเกิน ซึ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบลง
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น-ตอนที่1

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น1

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าเมื่อเด็กๆ นอนไม่เต็มอิ่ม ไม่ได้นอนกลางวัน หรือนอนดึกแล้วนั้น วันรุ่งขึ้นเด็กจะงอแงและมีปัญหาด้านความประพฤติมากว่าวันอื่นๆ ที่ได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ในบางครั้ง เมื่อเด็กอ่อนเพลีย นอนไม่เพียงพอ เด็กอาจมีอาการไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) ซึ่งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกับปัญหาพฤติกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกันบางประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่118

เรกจิโอเอมิเรีย

เรกจิโอ เอมิเรีย หรือที่ภาษาอิตาเลี่ยนใช้ว่า “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) เป็นชื่อเมืองหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะวิธีการ (Approach) ให้ศึกษาเด็กเล็ก โดยผู้ให้กำเนิดวิธีการคือ ลอริส มาลากัสซี่ (Loris Malaguzzi) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2537 โปรแกรมนี้รองรับเด็กที่อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคลื่อนไหวประกอบเพลง

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Music & movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการแสดงท่าทางให้สอดคล้องและเข้ากับจังหวะ ทำนอง และเสียงเพลง การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในช่วงกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐม วัย การเคลื่อนไหวประกอบเพลง มุ่งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ ทำนอง และเสียงเพลง จากการใช้ร่าง กายเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงท่าทางต่างๆให้สอดคล้องจังหวะ ท่วงทำนอง และเนื้อหาของเพลง โดยครูอาจจัดให้เด็กเคลื่อนไหวประกอบเพลงทั้งเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่117

โปรแกรมไฮสโคป

การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น (App or application) เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology) กับตัวอักษรกระดาษทราย (Sandpaper letter) และไม้พลองตัวเลข (Number rod) บนเครื่องไอโฟน/ไอแพด (iPhone/iPad) เป็นการผนวกเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับวิธีการของ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) ที่มีมากว่า 105 ปีแล้ว ผ่านบริษัทชื่อ “มอนเท็สซอเรียม” (Montessorium)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาการนอน

ปัญหาการนอน

ปัญหาการนอน (Sleep Problems) ซึ่งมีอาการหลับยากในเวลากลางคืน หลับไม่ลึก ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ นอนไม่เต็มอิ่มเนื่องจากหลับๆ ตื่นๆ ล้วนเป็นอาการของโรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา และมักตามมาด้วยการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการจำ (Memory Problems) ภาวะซึมเศร้า (Depression) อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย (Irritability) อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอุบัติเหตุบนท้องถนน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่116

โปรแกรมไฮสโคป

วิธีการเรียนรู้แบบเก่าของ “มอนเตสซอรี่” กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนามาอยู่แค่ปลายนิ้ว (Fingertip) บนเว็บไซต์บริษัท “มอนเท็สซอเรียม” (Montessorium.com) ซึ่งแสดงการพบปะระหว่างโรงเรียนแบบเก่ากับโรงเรียนแบบใหม่ โดยนำหลักปรัชญาของ มาเรีย มอนเตสซอรี่ มาประยุกต์ใช้กับชั่วอายุคนถัดไป (Next generation) ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่115

โปรแกรมไฮสโคป

วัสดุประสาทสัมผัส (Sensory material) ของ “มอนเตสซอรี่” มีไว้เพื่อช่วยเด็กพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • หอคอยสีชมพู (Pink tower)เป็นลูกบาศก์ไม้สีชมพูที่มีรูปร่างและเนื้อไม้ (Texture) เดียวกันหมด จากขนาดใหญ่ไปเล็ก 10 ชิ้น โดยชิ้นใหญ่สุด 10 เซ็นติเมตร ชิ้นถัดไปลดหลั่นกันลงชิ้นละ 1 เซ็นติเมตร เด็กเริ่มจากชิ้นใหญ่สุดเป็นฐาน แล้วสร้างเป็นหอคอยขึ้นไปทีละชั้น เพื่อให้รู้จักแยกแยะแต่ละมิติ (Dimension) ตามที่เห็นจากสายตา (Visual)
 • บันไดสีน้ำตาล (Brown stairs) เป็นบล็อกไม้ 10 ก้อน สีน้ำตาลเดียวกันหมด แต่แตกต่างกันในความสูงและความกว้าง เด็กเรียงต่อๆ กัน จากหนาสุดไปบางสุด ลักษณะคล้ายบันได เพื่อแยกแยะมิติของความสูงและความกว้าง
 • ไม้พลองสีแดง (Red rods) เป็นแท่งไม้ 10 ชิ้น สีแดงหมด ความหนาเท่ากัน แตกกันที่ความยาว เด็กเรียงจากชิ้นยาวสุด 10 เซ็นติเมตร ต่อด้วยชิ้นถัดไปที่ค่อยๆ สั้นลงชิ้นละ 1 เซ็นติเมตร จนถึงชิ้นที่สั้นที่สุด เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะมิติของความยาว
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่114

โปรแกรมไฮสโคป

วิธีการ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) สามารถสนองตอบความต้องการของเด็กที่มีภูมิหลังหลากหลาย (Diversity) เด็กด้อย ความสามารถ (Disability) และเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ (Gifted) มาเรีย มอนเตสซอรี่ เชื่อมั่นว่า เด็กทุกคน มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ที่จะเรียนรู้ และเด็กจะซึมซับ (Absorb) ความรู้ เมื่อมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ ในแต่ละช่วงเวลาของพัฒนาการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ

การลงมือทำหมายถึง ผู้เรียนได้กระทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริงคือ ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ทั้งนี้ การสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยและได้ผลตามความคาดหวังของสังคมนั้น การจัดประสบการณ์จะให้ความสำคัญกับบทบาทการเรียนรู้ของเด็ก จึงได้มีการศึกษาแนว คิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ การใช้แนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำหรือการปฏิบัติในสภาพจริง จึงเป็นที่สนใจและนำมาใช้ ดังที่ประเทศไทยได้กำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เน้นให้มีแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพุทธศาสนา

สอนลูกเรื่องพุทธศาสนา

พุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาแห่งการพัฒนาตน เป็นศาสนาแห่งการฝึกตน หรือเรียกว่า ศาสนาแห่งการ ศึกษา คำว่า พัฒนา หมายถึง เจริญ หรือ ทำให้เจริญ การพัฒนาตนในที่นี้จึงหมายถึง การพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในตัวบุค คลให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ในทางพุทธศาสนามีความเชื่อพื้นฐานว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ มีศักยภาพในตัวที่จะพัฒนาได้ และ คนจะประเสริฐด้วยการพัฒนาตน เพราะการพัฒนาตนหรือการฝึกฝนตน ก็เพื่อให้เกิดกุศลธรรม มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา หรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา ผู้ที่พัฒนาตนแล้ว จึงจะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น รู้จักข่มใจ ไม่ยอมตามกิเลสหรือสิ่งยั่วยุ แต่จะรู้จักปรับปรุงตัวเอง ฝึกฝนพัฒนาให้คุณความดีของตนเจริญยิ่งๆขึ้นไป จึงถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในทางพุทธศาสนา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ต้นเหตุลูกหลับยากและวิธีช่วยให้หลับง่ายขึ้น-2

ต้นเหตุลูกหลับยากและวิธีช่วยให้หลับง่ายขึ้น

ปัญหาการนอนหลับในเด็กมีหลายรูปแบบ เช่น การไม่ยอมเข้านอน การนอนหลับยาก การตื่นกลางดึก และการนอนไม่เพียงพอ

พ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วยการกำหนดกิจวัตรการเข้านอน ปฏิบัติตามกิจวัตรนั้นให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดกิจวัตรเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของลูกพร้อมที่จะเข้านอน เด็กๆ จะหลับได้ง่ายขึ้นเมื่อได้เข้านอนเวลาเดิมทุกคืน และมีแนวโน้มที่จะตื่นเป็นเวลาด้วย ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องไม่หวั่นไหวถ้าลูกยังห่วงเล่นเมื่อใกล้เวลาเข้านอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่113

โปรแกรมไฮสโคป

คุณลักษณะอื่นๆ ของวิธีการ “มอนเตสซอรี่” ยังมีกลุ่มอายุคละ (Mixed-age grouping) และความเร็วตามอัธยาศัย (Self-pacing) ชั้นเรียนของ “มอนเตสซอรี่” ประกอบด้วยเด็กที่มีอายุแตกต่างกัน ระหว่าง 2.5 ขวบ ถึง 6 ขวบ มาตรการนี้ เริ่มกลายเป็นที่นิยมในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย เพราะได้ประโยชน์ในแง่ที่เด็กเรียนรู้จากกันและกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่112

โปรแกรมไฮสโคป

วัสดุ (Material) สำหรับการฝึกและพัฒนาประสาทสัมผัส (Sensory) มีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ดังนี้

 1. ความคุมความผิดพลาด วัสดุได้รับการออกแบบ เพื่อให้เด็กสามารถเห็น (ระหว่างเฝ้าสังเกต) ว่า ได้ทำผิดหรือไม่ในขณะดำเนินกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กไม่ใช้บล็อก (Block) หอคอยสีชมพู ในลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม เขาจะไม่บรรลุผลลัพธ์จากการสร้างหอคอย
 2. การแยกคุณสมบัติ (Quality) ออกมาโดดเดี่ยว วัสดุได้รับการออกแบบเพื่อให้ตัวแปร (Variable) อื่นๆ อยู่ในสภาวะคงที่ (Constant) ยกเว้นคุณสมบัติที่ถูกแยกออกมาโดดเดี่ยว ดังนั้น บล็อกทุกก้อนของหอคอยจะเป็นสีชมพู เพราะขนาด (มิใช่สี) เป็นคุณสมบัติดังกล่าว
 3. การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น วัสดุส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น แทนการะบวนการเพียงมองเฉยๆ วิธีการ “มอนเตสซอรี่” เป็นการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning)
 4. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ต้นเหตุลูกหลับยากและวิธีช่วยให้หลับง่ายขึ้น-1

ต้นเหตุลูกหลับยากและวิธีช่วยให้หลับง่ายขึ้น

งานวิจัยชิ้นล่าสุดจาก University of Colorado, Boulder พบว่า การที่เด็กหลับยากนั้นอาจเป็นเพราะนาฬิกาในร่างกายของเด็กไม่ตรงกับเวลาเข้านอน แต่ Monique LeBourgeois นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัยชิ้นดังกล่าวไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้เด็กเข้านอนโดยไร้กำหนดเวลา เนื่องจากการนอนหลับนั้นมีสำคัญมากสำหรับสุขภาพและพัฒนาการเท่าๆกับสารอาหาร วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังกล่าวคือการช่วยตั้งนาฬิกาในร่างกายใหม่เพื่อให้เด็กสามารถนอนหลับง่ายขึ้น และตัวการที่จะช่วยในเรื่องนี้คือ แสง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การแย่งของเล่น

การแย่งของเล่น

การแย่งของเล่น (Fighting over Toys Issues) หมายถึง การที่เด็กอยากเล่นของเล่นชิ้นเดียวกัน แต่ขาดทักษะในการเล่นร่วมกันกับผู้อื่น หรือทักษะในการแบ่งปัน จึงเกิดการยื้อแย่งเพื่อให้ได้ของเล่นชิ้นนั้นมาครอบครอง ทั้งนี้เพราะ เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน การแบ่งของเล่นและการแย่งของเล่นเองก็เป็นของคู่กัน ดังนั้น เด็กที่แย่งของเล่นกันจึงไม่จัดว่าเป็นเด็กที่มีความผิดปกติแต่อย่างใด เว้นเสียแต่ว่าพฤติกรรมการแย่งของเล่นดังกล่าวเกินกว่าระดับที่พ่อแม่จะหยุดยั้งได้ และพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่สามารถได้รับการปลูกฝังแทนที่ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งที่ปัญหาการแย่งของเล่นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อื่น เพื่อเปลี่ยนจากการแย่งกัน ซึ่งมักนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ให้กลายเป็น “การแบ่งปัน” ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กไปได้ตลอดชีวิต เพราะเด็กทุกคนจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อให้เข้าใจโลกใบนี้และเพื่อเติบโต เด็กต้องเรียนรู้สิ่งของต่างๆ รอบตัว รวมถึงผู้คนรอบข้าง เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ซึ่งบทเรียนเหล่านั้น เด็กสามารถได้รับจากการเล่น “ของเล่น” และการเล่นของเล่นร่วมกับเพื่อนๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่111

โปรแกรมไฮสโคป

สำหรับนักการศึกษาเด็กปฐมวัยแล้ว แก่น (Core) ของโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” อยู่ที่ชุดอุปกรณ์ (Material set) การเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมความคิดของ “มอนเตสซอรี่” ในเรื่องวิธีการซึ่งดีที่สุดที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อฝึกฝนและใช้ประสาทสัมผัส (Sensory) ในการสนับสนุนการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่110

โปรแกรมไฮสโคป

ในโปรแกรม “มอนเตสซอรี่” (Montessori) การตระเตรียมสภาพแวดล้อมจะมุ่งเน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหว (Motor) ขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน อาทิ การเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างมีระเบียบ (Orderly) การยกวัตถุ (อาทิ ถาด และเก้าอี้) [ในชั้นเรียน] การต้อนรับผู้มาเยือน การเรียนรู้ทักษะดูแลตนเอง และทำกิจกรรมอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่109

โปรแกรมไฮสโคป

วิธีการ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) เป็นที่สนใจของบรรดาพ่อแม่และครู ด้วยเหตุผลที่การศึกษาในระบบนี้ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก พ่อแม่ที่เฝ้าติดตามโปรแกรมนี้ ชื่นชอบในเรื่องความเป็นระเบียบ (Orderliness) การพึ่งพาตนเอง (Independence) ของเด็ก การเรียนรู้ที่เด็กกำหนดเอง (Self-directed) สภาพแวดล้อมที่สงบ และเด็กเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่108

โปรแกรมไฮสโคป

การนำวิธีการ “ไฮสโคป” (High Scope) ไปปฏิบัติ มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ทำให้ครูปฐมวัยมีวิธีใช้โปรแกรม บนพื้นฐานของนักรังสรรค์ (Constructivist) ที่มีรากเหง้าจากทฤษฎีรับรู้ (Cognitive) ของ ฌองเปียร์เจต์ (Jean Piaget) รวมทั้งแนวความคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และเลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)
 • ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวาง (Extensive) และทดสอบแล้วหลายครั้ง เพราะเป็นที่นิยมแพร่หลาย
 • มีเครือข่ายกว้างขวางในการจัดอบรมและให้การสนับสนุนโปรแกรม “ไฮสโคป” ทั่วประเทศ
 • ครูปฐมวัยในโปรแกรม “ไฮสโคป” เน้นหนักเรื่อง “สมรรถนะ” ทางร่างกาย สังคม และการรับรู้ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับเด็กทุกคน แทนที่จะตอกย้ำข้อบกพร่องของเด็ก
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน