ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่148

การวางแผนบทเรียน

ลิน คาริเอ้อร์ (Lynn Carrier) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษากั๊ลฟ์สตรีม (Gulfstream Elementary School) ในเมือง Miami รัฐฟลอริดา ซึ่งได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐฟลอริดา กล่าวว่า “เมื่อฉันเริ่มวางแผนบทเรียน ฉันมักจะเตือนตัวเองว่า เราไม่สามารถควบคุมลม (มาตรฐาน) ได้แต่เราสามารถปรับใบเรือ (แผนบทเรียน) ได้” ซึ่งเธอได้แนะแนวทางไว้ในการสอนไว้ 6 ขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน (Lesson plan) ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบการลบเลข-1

บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก กล่อง บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายลบ (-) บัตรโจทย์การลบแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการแยกจำนวนแล้วทำให้จำนวนลดลง
 2. เพื่อให้ลูกสามารถลบเลขอย่างง่ายได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการจำแนกขนาด-1

ภาพขนาด

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตและบอกชื่อสิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกจัดกลุ่มสิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเท่ากันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการนับจำนวน-1

นับจำนวน

สื่อการสอน:

 1. สิ่งของที่ลูกชอบสำหรับใช้ฝึกการนับจำนวน 1- 5 จำนวน 20 ชิ้น
 2. บัตรตัวเลข 1-5 จำนวน 1 ชุด
 3. ถาดหรือจานจำนวน 5 ใบ
 4. บัตรภาพสิ่งของบัตรละ 1 ภาพ จำนวน 20 แผ่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกสามารถนับจำนวน และวางจำนวนตามบัตรตัวเลขที่กำหนดให้ได้
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจับคู่สิ่งของหรือภาพที่มีจำนวนเท่ากัน
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการจับคู่ภาพกับเงา-1

ภาพกับเงา

สื่อการสอน:

 1. กระดาษสี (รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือลูก)
 2. กระดาษสีดำ (รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ขนาดเท่ากับภาพกระดาษสี)
 3. ไฟฉายหรือโคมไฟ
 4. กระดาษหรือกระดานสีขาวขนาดใหญ่สำหรับฉายเงาภาพ
 5. ไม้ไอศกรีมหรือด้ายเส้นเล็กสำหรับติดกระดาษเป็นฐานจับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกสังเกตและบอกชื่อรูปร่างต่างๆ ได้
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกภาพกับเงาที่เหมือนหรือต่างกันได้
 3. เพื่อให้ลูกสามารถจับคู่ภาพกับเงาที่ถูกต้องได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องโดมิโน-1

โดมิโน

สื่อการสอน: โดมิโนจุด จำนวน 3 ชุด กระดาษแข็งตัดเป็นแป้นเปล่าของโดมิโน จำนวน 4 แผ่น จุดสี ใช้วางแทนจุดบนโดมิโนกระดาษ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลักษณะและบอกจำนวนจุดบนโดมิโน
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกความสัมพันธ์ของโดมิโนแต่ละตัว
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องนาฬิกา-1

นาฬิกา

สื่อการสอน: จานกระดาษ หรือกระดาษวงกลมที่เจาะรูตรงกลางเสียบหลอดเล็ก ความยาว 2.5 เซนติเมตร สำหรับเป็นหน้าปัดนาฬิกา บัตรตัวเลข 1-12 (สำหรับติดบนหน้าปัดนาฬิกา) เข็มสั้น เข็มยาว(ทำจากกระดาษ)บัตรตัวเลขแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา นาฬิกาจริง (หน้าปัดรูปวงกลม มีตัวเลข และมีเข็มสั้นเข็มยาว) กาว ดินสอ ดินสอสี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลักษณะของนาฬิกาและต่อประกอบนาฬิกา
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกเวลาอย่างง่ายๆได้จากการดูนาฬิกา
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องอนุกรมตัวเลข-1

อนุกรมตัวเลข

สื่อการสอน: บัตรภาพแสดงจำนวน 1-10 (ภาพจุดหรือภาพสัตว์) จุดสี จำนวน 10 จุด หรือภาพสัตว์ จำนวน 1 ภาพต่อใบ จำนวน 10 ใบ บัตรตัวเลข 1-10 จำนวน 2 ชุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลำดับของจำนวน และตัวเลข
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกลำดับของอนุกรมตัวเลข
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องคำศัพท์ตัวเลข-1

คำศัพท์ตัวเลข

สื่อการสอน: บัตรภาพและคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10) สิ่งของชิ้นขนาดเล็กสำหรับนับจำนวน 10 ชิ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักคำศัพท์ตัวเลข Zero (0) – Ten (10)
 2. เพื่อให้ลูกฝึกทักษะการนับจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่147

ตำราเรียนตามหลักสูตร

เด็กเข้าโรงเรียนด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันในความรู้ของคำศัพท์ ดังนั้น ตำราเรียนของหลักสูตร จึงต้องช่วยลดช่องว่างดังกล่าวอย่างมีระบบ โดยประเมินโอกาสที่วัดผลอย่างแท้จริงในเรื่องความคืบหน้าของรากฐานการอ่าน กิจกรรมที่ใช้ในการประเมินก็พึงบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงมาตรฐานที่มุ่งเน้น ส่วนตำราเรียนก็ควรง่ายต่อการนำไปใช้ รวมทั้งมีระบบการบันทึกและการติดตามผล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก-ตอนที่2

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดที่พบว่า ทารกที่เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงพร้อมกับผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่า การค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดความหวังใหม่สำหรับกระบวนการสร้างประชากรที่มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นซึ่งเป็นที่ต้องการในสังคมยุคปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก-ตอนที่1

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมนุษย์ประการหนึ่งคือ การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะดังกล่าวนั้น ไม่สามารถทำได้ภายในชั่วข้ามคืน หากแต่ต้องมีการปลูกฝังอบรมมาตั้งแต่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่146

ตำราเรียนตามหลักสูตร

เมื่อครูปฐมวัยตั้งคำถามว่า “ฉันควรสอนอะไร?” เขามักจะอ้างมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) เป็นคำตอบ แต่ครูที่ดีจะสอนมากกว่านั้น โดยจะสอนแก่นสำคัญของความรู้และทักษะที่กำหนดทิศทางของหลักสูตร ครูปฐมวัยยังต้องสอนเด็กแต่ละคน [ที่แตกต่างกัน] โดยวางแผนสนองตอบความต้องการ และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอนและวิธีการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่145

ขั้นตอนลงมือปฏิบัติตามมาตรฐาน

ในปัจจุบัน มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ได้รับการยอมรับและนำไปลงมือปฏิบัติ (Implement) ใน 46 รัฐ [จากจำนวน 50 รัฐ] ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบการบวกเลข-1

บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก เชือก บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายบวก (+) บัตรโจทย์การบวกแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการรวมจำนวนแล้วทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบวกเลขอย่างง่ายได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่144

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

เด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ทักษะความคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ในการ (1) วางแผนและค้นคว้าหาข้อมูล (2) บริหารโครงงาน (Project) (3) แก้ปัญหา (Problem-solving) และ (4) ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสม เทคโนโลยีได้ช่วยหล่อหลอม (Foster) ทักษะเหล่านี้ผ่านผลิตภัณฑ์ (App) ต่างๆ อาทิ Showme

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่143

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

ผู้ใดใช้เทคโนโลยีเป็นหนทางในการขยายความเชื่อมโยงระดับโลก (Global connection) ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความก้าวหน้า ในขณะที่ผู้ใดไม่ใช้เทคโนโลยี ผู้นั้นมักลงเอยด้วยการเป็นแค่ผู้ชมการแสดงอยู่ข้างเวที บัดนี้ ได้ถึงเวลาของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แล้ว จากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่การสอนในในคริสต์ศตวรรษใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่142

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมของการศึกษากำลังเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีครูปฐมวัยจำนวนมากขึ้น ที่พยายามสร้างความแตกต่างในการสอนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่141

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้มีการอภิปรายกันมากมายในเรื่องช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จในการศึกษา ช่องว่างดังกล่าวคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เด็กบางกลุ่มรู้และสามารถปฏิบัติได้ กับสิ่งที่เด็กกลุ่มอื่นที่ด้อยโอกาส (เพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) รู้และสามารถปฏิบัติได้ [ในสหรัฐอเมริกา เป็นความแตกต่างระหว่างเด็กผิวขาวกับเด็กผิวดำ ส่วนในประเทศไทย อาจเป็นความแตกต่างระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท หรือเด็กในชุมชนแออัดที่อยู่ตามหัวเมือง]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบภาพต่าง-1

ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และต่างกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (สี รูปร่าง)
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต่างกันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน