ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่97

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถามปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 8 และคาบที่ 9 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ตอกย้ำ (Reinforce) การรับรู้ การวาดรูป และการจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่97

น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้ง

การระเหิด (Sublimation) คือ การที่สาร (Substance) บางอย่างเปลี่ยนสภาพจากของแข็ง (Solid) ไปเป็นก๊าซ (Gas) โดยปราศจากการผ่านสภาพของเหลว (Liquid) ก่อน อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ที่แช่แข็ง หรือน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) นั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่96

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 6 และคาบที่ 7 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 5 และคาบที่ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่96

น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้ง

เด็กๆ คงได้เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดถึง “น้ำแข็งแห้ง” (Dry ice) ว่า เป็นสิ่งที่รักษาความเย็นได้มากว่าน้ำแข็งที่ทำจากน้ำ และอาจเคยไปงานสังสรรค์ (Party) ที่มีคนใช้น้ำแข็งแห้งทำหมอกล่องลอย (Floating fog) เพื่อสร้างบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว (Eerie atmosphere)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่95

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 4 และคาบที่ 5 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 3 และคาบที่ 4

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่95

แยกเกลือจากน้ำ

ให้เด็กใส่เกลือแกงสักครึ่งถ้วยลงในน้ำอุ่น แล้วคน (Stir) ให้ทั่วจนกระทั่งเกลือละลายจนหมด จากนั้นให้เด็กวางกระทะเท็ฟล่อน (Teflon pan) ไว้นอกบ้านเพื่อตากแดดร้อน (Sunny) เตือนให้เด็กคอยตรวจสอบกระทะอย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อให้เด็กได้สังเกต (Observe) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไป เขาค้นพบอะไรหลังจากที่น้ำได้ระเหยไปจนเหือดแห้ง?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่94

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – เรียนรู้ต่อเนื่องของนานารูปทรงเรขาคณิต และเริ่มวัดวัตถุที่สร้างขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่94

เคมีในอาหาร

อาหารบางอย่างมีผลกระทบของความเป็นด่าง (Alkalinizing effect) ต่อร่างกาย ในขณะที่อาหารอย่างอื่นก็มีผลกระทบของความเป็นกรด (Acidifying effect) ต่อร่างกาย ถ้าเด็กตอบได้ถูกต้อง เขาก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้ง (Insight) ต่อวิธีการที่อาหารอาจเปลี่ยนแปลงเคมี (Chemistry) ในร่างกาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่93

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – การเกริ่นนำ (Introduction) และการอธิบาย (Explanation) ของโครงงาน (Project) และวัสดุ (Materials) ที่ต้องใช้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่93

เคมีในอาหาร

เตรียมการทดสอบสภาพที่เป็นกรดหรือด่าง (pH) ด้วยวัสดุที่จำเป็นดังนี้ – แผ่นทดสอบ (Test strip) ที่มีช่วง pH ระหว่าง 4.5 ถึง 9.0 นมวัว น้ำกะทิ น้ำส้มสายชู น้ำตาลในน้ำแร่ (Spring water) 2 ช้อนโต๊ะ ในแก้วน้ำขนาด 8 ออนซ์ (ประมาณ 227 กรัม) น้ำแร่ แครอท (Carrot) แตงกวา มะเขือเทศ มะนาว ส้ม และน้ำผลไม้หวาน (Sugar-sweetened) โดยใช้ผลไม้และผักเมื่อคั้นสดๆ (Freshly squeeze)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่92

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ในการวางแผนเพื่อบริหาร (Management) ครูจะกำหนด (1) จำนวนคาบ (Session) เช่น 10 คาบ (2) เวลาของแต่ละคาบ ซึ่งจะผันแปรไปตามบทเรียน อาทิ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง และ (3) วันและเวลาที่เฉพาะเจาะจง (Specific) แล้วแต่กรณี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่92

เคมีในอาหาร

เคมีในอาหาร (Food chemistry) เป็นการศึกษากระบวนการทางเคมี (Chemical process) และปฏิกิริยา (Interaction) ของส่วนประกอบทางชีววิทยา (Biological component) และส่วนประกอบที่มิใช่ชีววิทยา (Non-biological) ของอาหาร สาร (Substance) ทางชีววิทยา ได้แก่ เนื้อ (Meat) เป็ดไก่ (Poultry) ผักกาด เบียร์ และนม เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่91

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

วิธีการบูรณาการศิลปะ (Arts-integrated approach) –

  • แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มเล่นเกมบัตร (Card game) ที่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า เด็กสามารถพนันขันต่ออย่างแสแสร้ง (Betting fictitiously) แล้วเขาจะพบว่าเกมดังกล่าวเกี่ยวข้อง (Involve) กับความเข้าใจคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณ (Operation) ด้วยเศษส่วน (Fraction) และทศนิยม (Decimal)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่91

จากแบตเตอรี่สู่อาหาร

อนุภาคไฟฟ้าบวก (Proton) 1 ตัว จะดึงดูด (Attract) อนุภาคไฟฟ้าลบ (Electron) 1 ตัว ดังนั้น ถ้าอะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen atom) มีอนุภาคไฟฟ้าบวก 1 ตัว และอนุภาคไฟฟ้าลบ 1 ตัว มันจะอยู่ในสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า (Electrically neutral) อะตอมส่วนใหญ่สามารถแบ่งปัน (Share) อนุภาคไฟฟ้าลบให้อะตอมอื่นได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่90

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

โครงงาน (Project) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจริงของนักเรียน 23 คน ในชั้นเรียนประถม 6 และครูประจำวิชา พร้อมครูสอนศิลปะ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา การวางแผนของนักเรียนประกอบด้วยการประชุม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยที่ใช้เวลาในโครงงานยาวนานกว่าที่คาดไว้ (Anticipated) เนื่องจากความกระตือรือร้น (Enthusiasm) และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ (Unleashed creativity) ของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่90

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

กรด (Acid) (เหมือนสารที่อยู่ภายในน้ำมะนาว) ทำปฏิกิริยากับสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Electrolyte) ภายในแบตเตอรี่ แล้วแยกตัว (Dissociate) กลายเป็นอะตอม (Atom) ที่มีประจุบวกและลบ (Ion) ตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ เกลือแกง (Table salt) ซึ่งเกิดจากโซเดียม (Sodium) 1 อะตอม และคลอไรน์ (Chlorine) 1 อะตอม มารวมกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่89

แผนบทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับประถมปลาย เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่89

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

เมื่อหลอดไฟ LED (Light emitting iode = ไดโอดเปล่งแสง) สว่างขึ้น สอนเด็กว่า หลอดไฟ LED ได้รับกำลัง (Power) จากเหรียญทองแดง วงแหวนสวมเกลียวสังกะสี (Zinc washer) และน้ำมะนาว (Lemon juice) หรืออีกนัยหนึ่ง แบตเตอรี่อาศัยส่วนประกอบ (Ingredient) 3 อย่าง (1) ขั้วไฟฟ้าสังกะสี (Zinc electrode) (2) ขั้วไฟฟ้าทองแดง (Copper) (3) ของเหลว (Liquid) ที่ประกอบด้วย สารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Electrolyte) อาทิ น้ำมะนาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่88

แนวทางรูปแบบแผนบทเรียน

มีประเด็นหลากหลายที่อาจทำให้แผนบทเรียนสำเร็จ (Make) หรือล้มเหลว (Break) ตัวอย่างเช่น การมองข้ามความร่วมมือ (Collaborate) กับฝ่ายบริหารของโรงเรียน อาจนำไปสู่หายนะ (Disastrous) หรือการพบว่าไม่มีสายเชื่อมต่อ (Hook up) จากแหล่งน้ำ หลังจากครูและนักเรียนได้วางแผนปลูกผักในสวน อาจนำไปสู่ความผิดหวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่88

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

เราใช้แบตเตอรี่ (Battery) ในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวัน เราบรรจุ (Charge) ไฟฟ้าเข้าไปในโทรศัพท์มือถือทุกๆ วัน นาฬิกาปลุกของเราก็มีแบตเตอรี่สำรอง (Back-up) ในกรณีไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (Laptop) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็นเครื่องมือที่สะดวก เพราะสามารถพกพา (Portable) ไปไหนมาไหนได้ นาฬิกาข้อมือหรือแม้แต่รถยนตร์ก็ยังอาศัยพลังแบตเตอรี่ในการทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน