ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่114

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เมื่อถึงคราวผู้เล่น (Player’s turn) เขาไม่เพียงแต่เลือกช่องจัตุรัส แล้วเติมด้วย X หรือ O ตามมาตรฐานการเล่นทั่วไป แต่ต้องทบทวนโจทย์ในช่องจัตุรัสที่เขาต้องการครอบครอง (Claim) ก่อน ถ้าผู้เล่นตอบโจทย์ไม่ถูกต้อง เขาจะพยายามทบทวนโจทย์ที่อยู่ในจัตุรัสอื่น เมื่อถึงคราวถัดไป เขาอาจพยายามใหม่ในการตอบโจทย์ที่เขาทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ หากช่องจัตุรัสยังไม่ได้ถูกครอบครอง ต่อไปนี้ เป็นโจทย์ 6 ชุดที่เด็กสามารถใช้ครอบครอง (Populate) ช่องจัตุรัสในเกมเสียงเดินของนาฬิกา (Tic-tac-toe) โจทย์ครอบคลุม 6 หัวข้อ ใน 6 สาขาที่แตกต่างกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่113

แผนบทเรียนโครงงานสร้างเซลล์

บทเรียนประถมปลาย – การใช้ประติมากรรมจลน์ (Mobile) สอนเรื่องคาน (Lever)

บทเรียนนี้ แสดงถึงการประยุกต์ใช้คาน (Lever) กับศิลปะผ่าน “ประติมากรรมจลน์” (Mobile sculpture) ของศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1898 ถึง ค.ศ. 1976 งานศิลป์ของเขาครอบคลุมหลากหลายสาขาของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมาตรฐานทัศนศิลป์ (Visual art standard)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่113

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

เราสามารถแปลง (Convert) ทศนิยม (Decimal) เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ได้อย่างง่ายดาย โดยการคูณ (Multiply) เลขทศนิยมด้วย 100 แล้วใส่สัญลักษณ์ (Symbol) % ตามหลังตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น เราสามารถแปลง 0.25 ดังนี้ 0.25 x 100 = 25%

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่112

แผนบทเรียนโครงงานสร้างเซลล์

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานสร้างเซลล์ (Cell creation)

การประเมินผล (Assessment) – เด็กนักเรียนอธิบายด้วยวาจา (Verbally) ถึงส่วนต่างๆ ของเซลล์ และการทำงานของเซลล์ในพืช (Plant) และสัตว์ โดยตั้งคำถามซึ่งกันและกันเพื่อตอกย้ำ (Reinforce) ความรู้ (Knowledge) และแนวความคิด (Concept) ของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่112

เรียนรู้คณิตในชีวิตประจำวัน

หนทางที่ดีที่สุดซึ่งจะตรึงความสนใจของเด็กนักเรียนในแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์คือ การสร้างกิจกรรมสนุกสนานที่ให้โอกาสเด็กในการฝึกปรือทักษะคณิตศาสตร์ในบริบทที่ผิดพลาดได้น้อย (Low-stake setting) อันที่จริง เกมและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ควรจะดึงดูดความสนใจของเด็ก แม้ว่าคณิตศาสตร์อาจมิใช่วิชาโปรด (Favorite) ของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่111

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานสร้างเซลล์ (Cell creation)

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานกับดินเหนียว (Clay) หรือวัสดุที่คล้ายกันเพื่อสร้างเซลล์ ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของเด็กที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสใช้สื่อ (Media) นี้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมต้นทำงานกับแบบจำลอง (Model) ในขณะที่นักเรียนชั้นประถมปลายทำงานกับดินเหนียวที่พร้อมใช้ (Ready-to-use) และแข็งตัวเอง (Self-hardening) พร้อมที่จะทาสีได้เลย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่111

ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

ถึงเวลาให้เด็กตรวจสอบ (Examine) ข้อสังเกต (Observation) ของเขา เขาได้ค้นพบครอบครัวที่พ่อแม่มีดวงตาสีน้ำตาลในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งมีดวงตาสีฟ้า แต่ลูกๆ มีดวงตาสีน้ำตาล ถ้าเป็นเช่นนั้น เขาจะพบลักษณะเด่น (Dominant trait) สำหรับสีของดวงตา ส่วนมากสีน้ำตาลเป็นสีเด่นของดวงตา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่110

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

2. โครงงานฉากภาพนิ่ง (Tableau) [ต่อ] - ฉากภาพนิ่งไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่ง (Static) หรือเงียบเฉย (Silent) สามารถสร้างการเคลื่อนย้าย และการสนทนา (Dialogue) พร้อมทั้งผลกระทบของเสียง (Sound effects) และดนตรี หลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้ค้นคว้า (Research) และซักซ้อม (Rehearsal) แต่ละกลุ่มจะนำเสนอฉาก (Scene) ของตนต่อชั้นเรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่110

ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

เป็นการง่ายที่เราจะแยกแยะ (Identify) ณ โรงเรียน หรือศูนย์ดูแลเด็กกลางวัน (Day-care center) ว่า เด็กคนไหนเป็นลูกของพ่อแม่คนใด เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) บางประการ (Certain) ที่เด็กจะรับมรดกตกทอด (Inherit) จากพ่อแม่ และยีน (Gene) ของพ่อแม่จะกำหนด (Determine) พันธุกรรม (Genetics) ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่109

แผนบทเรียนโครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์

1. โครงงานแถบแสงแยกสี (Spectrogram) – เป็นแบบฝึกหัดการเคลื่อนย้าย (Movement exercise) ที่ทดสอบความรู้หรือความคิดเห็น (Opinion) ของเด็กเกี่ยวกับบางหัวข้อ เป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่า เด็กได้เรียนรู้ และคง (Retain) ความรู้จากบทเรียนก่อนมากน้อยเพียงใด?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่109

กระบวนการซึมซับ

ถ้าเด็กพบว่า แครอทได้เหี่ยวโรย (Wilted) และผอมลง (Slender) โดยที่เส้นด้ายหลวม [ไม่ติดแน่น] (Loosely) ก็เป็นผลจากการซึมซับ (Osmosis) เช่นกัน การซึมซับในมันเทศ ยอมให้น้ำเคลื่อนย้ายเข้าไปในเซลล์ (Cell) จนพองออก แต่ในแครอท น้ำเคลื่อนย้ายออกจากเซลล์ของแครอท จนกลายเป็นเบาบางลง (Thinner)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่108

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนประถมต้นถึงปลาย – โครงงานการแสดงในวิทยาศาสตร์ (Using Drama in Science Lessons)

การแสดงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถแปลงบทเรียนธรรมดา (Plain lesson) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จูงใจ (Motivating) และได้ประสิทธิผล (Productive) เราสามารถใช้การแสดงเพื่อสร้างชีวิตชีวา (Enliven) ให้แก่บทเรียนในทุกสาขา (Subject area)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่108

กระบวนการซึมซับ

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เริ่มต้นด้วยการช่วยเด็กในการปอกเปลือกมันเทศ แล้วใช้มีดคว้านแอปเปิล แกะสลัก (Carve out) มันเทศออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทรงกระบอก (Cylindrical) ยาวประมาณ 4 นิ้ว เด็กคงต้องใช้ความพยายามไม่น้อย จึงต้องช่วยเด็กบ้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่107

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

ช้อนโลหะ (Metal) และไม้ (Wooden) สามารถทำเสียงประณีตสูง-ต่ำ (Fine tone) ที่แตกต่างกันของค้อนไม้ (Mallet) ได้ โดยให้เด็กเติมน้ำในขวดอื่นๆ เพื่อทำเสียงระนาดที่มีโน้ต 5 ถึง 8 ตัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่107

กระบวนการซึมซับ

เมื่อเรารู้สึกกระหายน้ำ เราคงยื่นมือไปหยิบแก้วที่มีน้ำสะอาดมาดื่ม เนื่องจากร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึง 70% ของเหลวนี้จึงมีความสำคัญมากสำหรับการทำงาน (Function) ของร่างกาย ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ (Cell) แต่เซลล์เหล่านี้ “ดื่ม” น้ำอย่างไร เมื่อมีน้ำ (Available) อยู่รอบเซลล์? คำตอบก็คือ กระบวนการซึมซับ (Osmosis)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่106

แผนบทเรียนโครงงานระดับเสียงและความถี่

บทเรียนดนตรีประถมต้นถึงปลาย – โครงงานระดับเสียงและความถี่ (Pitch and Frequency)

พวกเราหลายคนคงยังจำระดับเสียงสูง-ต่ำ (Pitch) ที่เกิดจากการเคาะ (Tap) แก้วน้ำได้ แต่อาจสงสัยว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเราเปลี่ยนระดับน้ำในแก้ว?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่106

กระบวนการหมัก

ตามประจักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การหมัก (Fermentation) เป็นกระบวนการที่เรียนรู้และใช้กันมาแต่โบราณ (Ancient) นับพันๆ ปีแล้วในการผลิตขนมปัง เหตุผลที่แป้งสาลีเริ่มผ่านเข้าสู่ (Undergo) กระบวนการหมักก็คือ ยีสต์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะยีสต์เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปทั่วทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในแป้ง ในอากาศ หรือบนผิวหนังขององุ่น (Grape) และเปลือกของผลไม้อื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่105

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

กิจกรรม (Activities) – เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (Digestive system) และบทบาทสำคัญของระบบนี้ต่อร่างกายมนุษย์ เด็กเรียนรู้ที่จะแยกแยะ (Identify) ส่วนของระบบ อาทิ ปาก ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) หลอดอาหาร (Esophagus) ตับ ถุงน้ำดี (Gallbladder) กระเพาะ ตับอ่อน (Pancreas) ลำไส้เล็ก (Small intestine) ลำไส้ใหญ่ และ ไส้ติ่ง (Appendix)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่105

กระบวนการหมัก

2. ให้เด็กคน (Stir) น้ำแร่ที่ใส่ลงไปในแป้งสาลี ให้มีความเหนียวแน่น (Consistency) เพียงพอ เหมือนส่วนผสมของแพนเค้ก (Pancake batter) ที่ทำจากแป้ง นม และไข่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่104

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – โครงงานผ้าย่อย (Digest-a-Fabric)

ในบทเรียนต่อไปนี้ จะคล้ายกับ “การชำแหละแห้ง” (Dry dissection) ในแง่มุมที่เด็กได้เรียนรู้ วาดภาพ แล้วตัดออก (Cut out) ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร (Digestion) อาจทำโครงงานให้ง่าย (Simple) สำหรับชั้นเรียนประถมต้น หรือซับซ้อน (Complex) สำหรับชั้นเรียนประถมปลาย ตามแต่ครูต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน