นิทาน-เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ

เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่26

การปฏิบัติงานของครูปฐมวัยมืออาชีพ ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษา (Philosophy of education) เป็นเสาหลักของแนวทาง (Guidepost) การสอนปรัชญาดังกล่าว เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับ (1) วิธีการที่เด็กพัฒนาและเรียนรู้ และ (2) วิธีการที่เด็กควรได้รับการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เริม-อันตรายใกล้ตัวลูกน้อย-ตอนที่1

เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กเล็กๆ นั้นต้องได้รับการดูแลทะนุถนอมเป็นพิเศษเนื่องจากยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเท่าผู้ใหญ่ ดังนั้น โรคติดต่อบางชนิดที่ไม่มีอันตรายต่อชีวิตสำหรับผู้ใหญ่อาจกลายเป็นโรคร้ายที่สามารถคร่าชีวิตเด็กเล็กได้

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวน่าสะเทือนใจและเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเล็กได้เป็นอย่างดี คือข่าวที่มีครอบครัวชาวอังกฤษที่ต้องสูญเสียลูกน้อยไปเพียงเพราะพ่อที่เป็นเริมจูบลูกด้วยความรัก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่25

การปฏิบัติงานของครูปฐมวัยมืออาชีพ ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษา (Philosophy of education) เป็นเสาหลักของแนวทาง (Guidepost) การสอนปรัชญาดังกล่าว เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับ (1) วิธีการที่เด็กพัฒนาและเรียนรู้ และ (2) วิธีการที่เด็กควรได้รับการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การศึกษาแบบบ้านเรียน-Homeschooling-ตอนที่4

จากผลการวิจัยของ Raymond S. และ Dorothy N. Moore แสดงว่าเด็กไม่ควรจะเข้าโรงเรียน หรือ ไม่ควรจะได้รับการสอนจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะอายุครบ 8 – 10 ปี เหตุผลก็คือ “เพราะเด็กยังไม่โตพอหรือยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้า เรียนในระบบของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ควรรอให้ระบบประสาท ระบบการรับรู้ของเด็กพัฒนาอย่างเต็มที่เสียก่อน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องด้วยการขาดความสามารถ (Disability) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ความต้อง การพิเศษ (Special Needs) เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยอาการทางคลินิก (Clinical diagnostic) และพัฒนาการทาง ด้านสมรรถภาพของร่ายกาย (Functional development) นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษ ความต้องการพิเศษมักเชื่อมโยงกับแวดวงการศึกษา โดยหมายถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางด้านการศึกษา (Special Educational Needs:SEN)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การศึกษาแบบบ้านเรียน-Homeschooling-ตอนที่3

เป็นที่ทราบกันว่า Unschooling หมายถึงแนวทางการศึกษาที่มุ่งไปตามความสนใจของเด็ก ดังนั้น Unschooling จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เองโดยปราศจากการบีบบังคับ การเรียนตามแนวทาง Unschooling ก็อาจนำตำราวิชาการและคำสอนสั่งในชั้นเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ตำราวิชาการและคำสอนในชั้นเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-หนูน้อยหมวกแดง

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า หนูน้อยหมวกแดง

เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..

มีเด็กหญิงตัวเล็กๆ น่ารักๆ คนหนึ่งชอบใส่หมวกไหมพรมถักสีแดง พ่อแม่ พี่ป้า น้าอา ปู่ย่า ยายตา และทุกคนในหมู่บ้านจึงพากันเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดง

วันหนึ่ง แม่เตรียมขนมนมเนย ผลไม้ และไข่ใส่ตะกร้าให้หนูน้อยหมวกแดงหิ้วไปฝากยายที่ท้ายป่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การศึกษาแบบบ้านเรียน-Homeschooling-ตอนที่2

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง นักวิชาการทางการศึกษา Raymond และ Dorothy Moore ก็ได้เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาด้านปฐมวัย โดยงานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนก่อนอายุ 8 – 12 ปี ไม่เพียงแต่จะทำให้ประสิทธิผลต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่ยังทำให้เกิดผลเสียกับเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การศึกษาแบบบ้านเรียน-Homeschooling-ตอนที่1

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมปฏิรูปการศึกษาว่า นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด เพื่อจัดทำแผนงานปฏิรูปดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเป็น Master Plan ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์

ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ (Creative Interaction) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่นำมาใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ประ กอบด้วย การสบสายตา วาจาสร้างสรรค์ และสัมผัสที่อบอุ่น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากความกดดัน หรือภาวะความตึงเครียด บรรยากาศที่เกิดความประทับใจ และรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้ ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งการสบสายตา การพูดจาอย่างสร้างสรรค์ และการสัมผัสด้วยความรักและอบอุ่น จะทำให้เด็กมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงและยืนยาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ

การสอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ (Reading Teaching by using whole language approach) หมายถึง แนวคิดที่เชื่อว่า การอ่าน คือการสร้างความหมายโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านแต่ละคน สิ่งที่ได้รับการชี้แนะ และการตรวจสอบความหมายของสิ่งที่อ่าน การสอนเด็กอ่านหนังสือเป็นที่สนใจ เนื่องจากการศึกษาแนวใหม่พบว่า การอ่านสามารถส่งเสริมเด็กได้ตั้งแต่ก่อนเด็กเข้าโรงเรียน โดยครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการปูพื้นฐานให้เด็ก และเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อเนื่องไป เพื่อให้เด็กสามารถใช้การอ่านเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันการสอนอ่านในประเทศไทยจะให้ความสนใจการสอนอ่านอย่างเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาจะอาศัยการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ และการ ศึกษาวิจัยทุกสาขาพบว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยรักการอ่าน การสอนอ่านจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เด็กที่อ่านหนัง สือเก่ง เพราะเด็กเข้าใจสาระเรื่องราวที่เขาอ่านมากกว่าการที่ออกเสียงเป็นคำๆอย่างไม่รู้ความหมาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่24

สมาคมกำกับและพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD) ได้ริเริ่มโครงการเด็กในองค์รวม (Whole child) อันเป็นความพยายามระดับชาติที่จะแนวความคิดนี้ให้อยู่ในโปรแกรมการสอนและภาคปฏิบัติ ความสนใจในเรื่องนี้ สะท้อนถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practice: DAP)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย (Homework for Young Children) หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชิ้นงานที่ครูปฐมวัยออก แบบ เพื่อมุ่งให้เด็กได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมลักษณะนิสัย โดยแบบฝึกหัดที่จัดให้จะมีเนื้อหาสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวัน หรือภาระงานที่ครูมอบหมายให้เด็กปฐมวัยนำกลับ ไปทำที่บ้าน ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หรือสิ่งที่จะต้องไปจัดเตรียม จัดหา อาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งแบบฝึกหัดหรือภาระงานทั้งหมดที่ครูมอบหมายให้กับเด็ก จะได้รับการติดตามประเมินว่า เด็กมีความก้าวหน้า และมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด อีกทั้งการมอบหมายการ บ้านให้เด็กไปทำที่บ้าน จะเน้นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สอนเด็ก ผู้ให้กำลังใจเด็ก ผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จในการทำการบ้านแต่ละครั้ง และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-สโนไวท์

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า สโนไวท์

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การสนทนาเชิงบวก

การสนทนาเชิงบวก (Positive conversation) หมายถึง การพูดคุยโดยใช้คำพูดที่ดีและสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ที่เราสื่อสารด้วย การใช้คำพูดในเชิงบวกช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ซึ่งกันและกัน ทำให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกมั่นใจ และไว้วางใจต่อกันได้ > โดยเฉพาะการใช้คำพูดในเชิงบวกของครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตรงข้ามกับการสนทนาเชิงลบ ซึ่งเมื่อพูดแล้วจะไปทำลายความรู้สึกหรือบั่นทอนสภาพจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น หรือเกิดภาวะความเครียดขึ้นในจิตใจ ความรู้สึกว่าได้รับความบาดเจ็บในส่วนลึกของจิตใจ ไปสกัดกั้นการเจริญงอกงามทาง ด้านการคิดและสติปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่23

แซนโต้ส รามิเร็ส (Santos Ramirez) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษา เจย์ ไชเด็ลเล่อร์ (Jay Shideler Elementary School) ในเมือง Topeka รัฐแคนซัส เป็นเด็กอัมพาตกล้ามเนื้อสันหลังทำงานไม่ประสานกัน (Ataxic celebral palsy) เขาต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร (Communication device) ชนิดพิเศษ เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่22

การศึกษาวิจัยหลายครั้งแสดงว่า เด็กนักเรียนที่ได้รับการดูแลและการสอนในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Enriched) จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่า มีความสุขมากกกว่า และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ (Achievement-oriented) มากกว่า เด็กนักเรียนทั่วไป แต่การที่เด็กนักเรียนทุกคนจะบรรลุมาตรฐานนี้ได้ ครูปฐมวัยต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง ให้เกียรติ (Respectful) และสนับสนุน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาเด็กฝาแฝด

เด็กฝาแฝด (Twins) คือ เด็กที่เกิดมาพร้อมกับพี่ชาย พี่สาว น้องชาย หรือน้องสาว ในเวลาไล่เลี่ยหรือพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขาอาจเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือต่างใบ แต่ในเวลาเดียวกัน หากเด็กมีหน้าตาเหมือนกัน มีเพศเดียวกัน และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ย่อมแสดงว่าเป็นฝาแฝดอันเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือเป็นแฝดเหมือน (Identical Twin) โดยไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะแยกออกจากกันภายใน 2 สัปดาห์ และกระบวนการแบ่งเซลล์ของเด็กในครรภ์เป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้เด็กแยกจากกันโดยสมบูรณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่21

หนังสือชื่อ “วันนี้ คุณเติมตระกร้าหรือยัง? แนวทางสู่ความสุขแต่ละวันสำหรับเด็กๆ” (Have You Filled a Bucket Today? A Guide to Daily Happiness for Kids) แต่งโดย แครอล แม็คคลาวน์ (Carol McCloud) เป็นหนังสือภาพ (Illustrations) ที่บรรยายด้วยคำพูดง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็กอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน