ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่85

ทฤษฎีจิตสังคม

ยูรี บรอนเฟนเบรนเน่อร์ (Urie Bronfenbrenner) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2460 - 2548 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกันที่เกิดในรัสเซีย ผู้พัฒนาทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) ซึ่งมองพัฒนาการของเด็กภายในบริบทของระบบความสัมพันธ์ที่ก่อร่างขึ้นเป็นสภาพแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่84

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนสุดท้ายของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของ ความอุตสาหะ (Industry) กับ ความรู้สึกด้อย (Inferiority) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 8 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กแสดงทัศนคติของความอุตสาหะ และต้องการสร้างผลงาน (Productive) จัดแจงด้วยมือ (Manipulative) และค้นหาว่า สรรพสิ่งทำงานกันอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร-ตอนที่2

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

ต่อจากตอนที่แล้วที่ผู้เขียนอธิบายถึงสาเหตุสังคม มาถึงตอนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยถ้ามากกว่า 3 ข้อขึ้นไป พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพราะลูกอาจจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร-ตอนที่1

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

โลกปัจจุบันเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นสังคมที่ทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พ่อแม่บางคนนำเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือ การให้ลูกดูโทรทัศน์ เพื่อให้ลูกของตนอยู่นิ่งๆ และไม่รบกวนพ่อแม่ในเวลาทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่83

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 2 ของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของความเป็นอิสระของตนเอง (Autonomy) กับความละอายใจ และความสงสัย (Shame and doubt) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 3 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กต้องการทำสรรพสิ่งด้วย ตนเอง ถ้าได้รับโอกาสอย่างเพียงพอ เด็กจะเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง (Independence) และ “สมรรถนะ” (Competency) แต่ถ้าไม่ได้รับโอกาส และมีการปกป้องมากเกินไป เขาจะเริ่มสงสัยในตัวเอง ล้มเหลว และเริ่มรู้สึกละอายใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่82

ทฤษฎีจิตสังคม

อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2445 - 2537 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้พัฒนาทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) บนพื้นฐานของความคิดที่ว่า พัฒนาการการรับรู้และสังคม เกิดขึ้นพร้อมกัน และไม่สามารถแยกจากกันได้ เขาเชื่อมั่นว่า บุคลิกภาพ (Personalities) และทักษะทางสังคม เติบโตและพัฒนาภายในบริบทของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่3

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองมักกลัวที่บุตรหลานจะถูกลักพาตัวโดยคนแปลกหน้า แต่จากข้อเท็จจริงที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว ผู้ที่ลักพาตัวเด็กกลับมักเป็นคนที่รู้จักกับเด็ก ดังนั้น นอกจากการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาแล้ว การสอนให้บุตรหลานระมัดระวังไม่ให้ถูกลักพาตัวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่2

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

การทดลองของรายการ Daybreak จากอังกฤษ ทำให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมว่า เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีนั้น สามารถถูกคนแปลกหน้าชักจูงและล่อลวงได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 นาทีครึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน และความสบายใจของผู้ปกครองเอง ผู้ปกครองไม่ควรละสายตาจากบุตรหลานแม้เพียงเสี้ยววินาที

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่1

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีข่าวเด็กหายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยที่เดินขายของอยู่ไม่ห่างจากแม่ เด็กหญิงที่เดินเล่นใกล้ๆ ร้านขายของของคุณตา เด็กชายที่ขออนุญาตคุณแม่ไปเดินดูสถานที่ก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งเด็กน้อยที่ผู้ปกครองปล่อยให้หลับที่ท้ายรถกระบะ จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เด็กที่หายตัวไปจะถูกละสายตาจากผู้ปกครองให้อยู่โดยลำพัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่81

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

ครูปฐมวัยที่เข้าใจความต้องการของเด็กในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ (Hierarchy of needs) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

ในขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ครูปฐมวัยจัดให้มีอาหารว่างในชั้นเรียน และมีที่ดื่มน้ำเป็นสัดส่วน หรือน้ำจากขวดที่เก็บในชั้นเรียน ตอกย้ำแก่พ่อแม่ถึงความสำคัญของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ไม่ให้มีน้ำตาลมากเกินไป รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงเทียม

การสอนลูกเรื่องแสงเทียม (Teaching Children about Artificial Light) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยว กับแสงสว่าง ที่เกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้แทนแสงธรรมชาติ เช่น แสงจากหลอดไฟฟ้า แฟลช (Flash) เทียนไข ไฟฉาย แสงรังสีต่างๆ ที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เด็กจะได้เรียนรู้ว่า คนเราเกิดมาทุกคน จะมีความต้องการพื้นฐานในสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่คนเราจะแตกต่างจากสัตว์ ที่คนเรามีความคิดที่ฉลาด รู้จักสังเกตและค้นคว้า จนทำให้คนเรามีเครื่องใช้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้เกิดจากคนสามารถค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาใหม่ และหลายอย่างประดิษฐ์ขึ้นมาจะเลียนแบบธรรมชาติ เด็กๆจะเห็นแสงเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขา ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน เมื่ออยู่ในอาคาร แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เป็นแสงธรรมชาติไม่สามารถส่องมาถึง แต่เขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น เห็นเพื่อน ของเล่น ขนม ฯลฯ เพราะไฟจากหลอดไฟ หรือโป๊ะไฟ เด็กแทบทุกคนจะมีประสบการณ์ที่เดินทางไปกลับโรงเรียน รถโดยสารที่เด็กนั่งจะหยุดหรือเคลื่อนที่ เมื่อเห็นแสงไฟจากสัญญาณจราจร บางครั้งรถแล่นผ่านบริเวณที่มีหมอกควัน คนขับรถจะเปิดไฟสว่างจากไฟหน้ารถ แสงสว่างในยามค่ำมืด ทำให้เด็กๆไม่หวาดกลัว เพราะมีแสงสว่างมาจากหลอดไฟ แสงเหล่านี้มาจากไหน ทำไมเราจะต้องมีแสงเหล่านี้อีก นอกเหนือจากแสงธรรมชาติแล้ว ความสงสัยที่ควรให้เด็กได้รับคำตอบ เป็นสิ่งที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ให้แก่เขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่80

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2451 - 2513 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่โด่งดัง เขาได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ตามลำดับขั้นตอน (Hierarchy of needs) ซึ่งเขาระบุว่า ในขั้นตอนสูงสุดคือ ความพึงพอใจในการเติมเต็มศักยภาพของตน (Self-fulfillment or self-actualization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่79

ทฤษฎีวํฒนธรรมทางสังคม

เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ เขาต้องอาศัยผู้มี “สมรรถนะ” (Coompetency) มากกว่า ในการจัดให้มี “นั่งร้าน” (Scaffold) [กล่าวคือการสนับสนุนของผู้ใหญ่] เพื่อแสดงให้เด็กเห็น “กรอบการทำงาน” (Framework) ที่ต้องทำทั้งหมด แล้วแตกย่อยเป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่เด็กสามารถทำเองได้ พร้อมส่งเสริมและให้กำลังใจในความพยายาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่78

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

การปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การร่วมแก้ปัญหา (Joint problem- solving) การสอนงาน (Coaching) ความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยการเรียนรู้ ล้วนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่77

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2477 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวรัสเซีย อยู่ร่วมสมัยเดียวกับ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิชาชีพปฐมวัยในทางปฏิบัติ ทฤษฎีพัฒนาการของเขามีประโยชน์มากในการอธิบายพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ ภาษา และสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่76

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ในขั้นตอนที่ 2 ของพัฒนาการการรับรู้ เรียกว่า “ก่อนลงมือปฏิบัติการ” (Pre-operational) สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบถึง 7 ขวบ ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของขั้นตอนนี้ก็คือ เด็กอาศัยตัวแทนที่จับต้องได้ (Concrete representation) และ “คิด” ด้วยวัสดุที่จับต้องได้ โดยใช้โลกของปัจจุบัน เป็นกรอบการอ้างอิง (Frame of reference)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่75

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เชื่อมั่นว่า ในกระบวนการพัฒนาโครงความรู้ (Scheme of knowledge) ใหม่ของเด็ก กิจกรรมทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะนำพาไปสู่การกระตุ้นจิตใจให้เกิดความคิดและการเรียนรู้ในที่สุด ซึ่งเป็นแนวความคิดของประสบการณ์จากการลงทำมือทำ (Hands-on) และประสบการณ์จากกิจกรรมทางจิตใจ (Minds-on)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงธรรมชาติ

การสอนลูกเรื่องแสงธรรมชาติ (Teaching Children about Natural Light) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสง ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่สิ่งมีชีวิตรับรู้ได้ด้วยตา เป็นเหตุให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งได้จากแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ไม่ได้ปรุงแต่ง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงกลางวัน (Daylight) เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ให้สี ถูกต้องสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุด แสงสว่างช่วยให้คนและสัตว์เห็นสิ่งต่างๆรอบตัว จึงดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะคนเรามีความฉลาดที่สังเกตธรรมชาติ และนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ส่องสว่างกระทบโลก ดวงดาว ดวงจันทร์ เราจึงเห็นดวงจันทร์ ดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากนี้ พืชและสัตว์บางชนิดก็มีแสงตามธรรมชาติ การศึกษาหาความรู้เรื่องแสงจากธรรมชาติเพื่อรู้ว่า สิ่งนั้นคืออะ ไร มีอะไรบ้างที่เป็นแสงธรรมชาติ มีประโยชน์และโทษเช่นไร และเรานำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาสมอย่างไร เป็นเรื่องสำ คัญที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้เรื่องแสงจากธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของสาระที่ควรเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระดังกล่าวควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่74

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ในทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) “การซึมซับ” (Assimilation) คือการนำข้อมูลที่รับรู้จากประสาทสัมผัส (Sensory data) ไปผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผ่านประสบการณ์ และความประทับใจ (Impression) ในกระบวนการนี้ เด็กจะใช้วิธีเก่า หรือประสบการณ์เดิม เพื่อเข้าใจข้อมูล (Information) และประสบการณ์ใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่73

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive Development Theory) อธิบายว่า เด็กแต่ละคนคิด เข้าใจ และเรียนรู้อย่างไร? ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เชื่อมั่นว่า สติปัญญา (Intelligence) เป็นกระบวนการรับรู้ทางจิตใจ ซึ่งเด็กใช้ในการแสวงหาความรู้ ดังนั้น การให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือรืน (Active involvement) คือพื้นฐานของทฤษฎีนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน