สอนลูกเรื่องน้ำท่วม

การสอนลูกเรื่องน้ำท่วม (Teaching Children about Floods) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการไหลล้นของน้ำ ซึ่งทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ น้ำท่วมอาจเป็นผลจากปริมาตรน้ำภายในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำหรือทะเลสาบ ซึ่งไหลล้นหรือทะลายคันดิน เป็นผลให้น้ำบางส่วน ออกจากขอบเขตตามปกติของมัน ในขณะที่ขนาดของทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นมีความแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ำฟ้า และการละลายของหิมะตามฤดูกาล แต่น้ำนั้นไม่ใช่อุทกภัยที่สำคัญ เว้นแต่น้ำนั้นออกมาคุกคามพื้นที่ดินที่มนุษย์ใช้ เช่น หมู่บ้าน หรือพื้นที่อยู่อาศัยอื่น น้ำท่วมยังเกิดขึ้นในแม่น้ำได้ เมื่อการไหลนั้นเกินความจุของฝั่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หัวเลี้ยว (bend) หรือทางน้ำโค้งตวัด (meander) อุทกภัยมักทำความเสียหายแก่บ้านและธุรกิจ หากตั้งอยู่ในที่ราบน้ำท่วมถึงตามธรรมชาติ ขณะที่ความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยนั้นแท้จริงแล้วหมดไปได้ โดยการย้ายออกจากแม่น้ำหรือแหล่งน้ำ ทั้งนี้ อุทกภัยหรือน้ำท่วม ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับคนไทยทุกปี สถานการณ์นี้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การสอนเรื่องน้ำท่วมให้กับเด็กปฐมวัย ควรจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดน้ำท่วม การร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วม การเตรียมตัวและปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้งควรปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็ก จากการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่63

นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก2

จอห์น ล็อค (John Locke) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2175 - 2247 เป็นนักปรัชญาและแพทย์ชาวอังกฤษ เขามีชื่อเสียงโด่งดังจากทฤษฎีที่เปรียบจิตใจเหมือนแผ่นกระดาน (Tablet) ที่ว่างเปล่า กล่าวคือ สภาพแวดล้อมและประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ก่อร่าง (Form) สร้างจิตใจ เขาเชื่อมั่นว่า พัฒนาการเด็กมาจากการกระตุ้น (Stimulation) ที่เด็กได้รับจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่62

นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก

ในอดีต มีผู้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) หลายท่านต่อวงการปฐมวัย ที่ช่วยให้เราเข้าใจในตัวเด็กและวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็ก โดยที่ประวัติศาสตร์ของทฤษฎีปฐมวัย ว่าด้วยวิธีการที่เด็กเรียนรู้ ทำให้ครูปฐมวัยสามารถเติมเต็มมิติสำคัญของบทบาทมืออาชีพ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกัน [และของโลกด้วย] มาถึงปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่61

ความสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้

นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต เชื่อมั่นในเด็กในองค์รวม (Whole child) ตัวอย่างเช่น ลอร่า ซินเทีย เมอร์ วัตคินส์ (Laura Cynthia Murr Watkins) ซึ่งเป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า

“ปรัชญาการสอนของฉัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการองค์รวม (Holistic approach) ในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยการเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered) ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล (Individuality) การสำรวจที่สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วม (Involvement) ของเด็กในการศึกษา ฉันสอนเด็กในองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนความซับซ้อน (Complexity) ของชีวิตเด็กนักเรียน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่60

รากฐานการเรียนการสอน

ความคิดอ่านที่ประเสริฐ และการปฏิบัติที่ได้ผล มักเกิดขึ้นในวงการศึกษาทุกๆ 10 ถึง 20 ปีของวัฏจักร (Cycle) ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในอดีต ในเรื่องการมุ่งเน้นการอ่านออก-เขียนได้แต่เยาว์วัย การให้การศึกษาเด็กในองค์รวม (Whole child) และการสอนที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม (Teacher-initiated instruction) ได้กลับมาเป็นความนิยมใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การป้องกันไม่ให้ลูกถูกลักพาตัว

การป้องกันไม่ให้ลูกถูกลักพาตัว

ปัจจุบันนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับจะมีข่าวที่ไม่ค่อยบันเทิงใจเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะข่าวการลักพาตัวเด็กซึ่งเป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจพ่อแม่อย่างเช่น กรณีน้องการ์ตูนที่ถูกลักพาตัวในขณะเที่ยวในงานคอนเสิร์ตลูกทุ่ง กับพ่อย่านซอยลาซาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 หลังจากที่น้องการ์ตูนหายไป 10 วัน จนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ได้มีผู้พบเห็นชิ้นส่วนกะโหลกมนุษย์กับกางเกงขาสั้นที่น้องการ์ตูนนุ่งในวันเกิดเหตุ ตำรวจได้ตามจับผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าน้องการ์ตูน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องทราย

การสอนลูกเรื่องทราย (Teaching Children about Sand) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้คุณสมบัติของทรายว่า มีลักษณะเป็นเศษหินที่มีลักษณะร่วนซุย ไม่เกาะตัวกัน มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุด มีชื่อเรียกต่างๆ ได้แก่ ทรายขี้เป็ดทรายละ เอียด จนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าก้อนกรวด ทรายที่เกาะตัวจำนวนมากอยู่ตามธรรมชาติบริเวณเดียวกับทะเล คือชายหาด เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตคือพืช และสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่วางไข่ของสัตว์บางประเภท สำหรับคนเราได้ประโยชน์จากทรายหลากหลาย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยใช้ทรายเป็นสื่อการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องฤดูกาล

การสอนลูกเรื่องฤดูกาล (Teaching Children about Seasons) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ถึง การแบ่งช่วงเวลาในหนึ่งปีตามสภาพอากาศ แต่ละฤดูกาลจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป เกิดขึ้นจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ความร้อนจากดวงอาทิตย์ การระเหยของน้ำบนผิวโลก และการเคลื่อนที่ของอากาศ ในแต่ละภูมิภาคจะมีช่วงฤดู กาลแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยมี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ภาคใต้ของประเทศไทยมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ฤดูกาลเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เด็กจึงควรรู้จักและเข้าใจสภาพธรรมชาติของฤดูกาล เพื่อได้อยู่อย่างมีความสุขกับธรรมชาติ การสอนให้เด็กเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาปฐม วัย พุทธศักราช 2546 ในสาระที่เด็กควรเรียนรู้ เรื่องธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเรื่องฤดูกาลเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้จากสภาพจริงในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆที่ครูออกแบบตอบสนองความสนใจของเด็ก รวมทั้งพ่อแม่ที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ลูกเรื่องฤดูกาลเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่59

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ผู้นำธุรกิจได้ระบุ (Identify) ทักษะและความรู้ที่คิดว่าจำเป็นต่อความสำเร็จในที่ทำงาน ในศตวรรษที่ 21 ว่าประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. วิชาแกน (Core) และหัวเรื่อง (Theme) ของศตวรรษที่ 21 อาทิ ศิลปภาษา (Language arts) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การรับรู้โลกาภิวัตน์ (Global awareness) และเข้าใจภาษาการเงิน (Financial literacy)
 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Innovation) อาทิ การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) และการแก้ปัญหา
 3. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่58

แข่งขันไปสู่สุดยอด

ในสหรัฐอเมริกา “การแข่งขันไปสู่สุดยอด” (Race to the Top) เป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการแข่งขันของ 50 รัฐทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 4,350 ล้านเหรียญ (ประมาณ 130,500 ล้านบาท) โครงการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้น (Spur) การปฏิรูปอย่างเป็นระบบ และบูรณาการนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การพัฒนาเด็กและครอบครัวในศตวรรษที่21

เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุดเกิดขึ้นใหม่ๆตามยุคสมัย เด็กและครอบครัวจำ เป็นต้องข้ามผ่านวันเวลาที่ผันเปลี่ยน และยืนหยัดอยู่ให้ได้ในสังคมสมัยใหม่ บ่มฟักคุณลักษณะที่พึงมีอย่างเหมาะสม ให้กับทรัพยากรมนุษย์ของวันนี้และอนาคตข้างหน้า ให้สมบูรณ์แบบอย่างเต็มกำลัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่57

เด็กถูกทารุณกรรมและละเลย

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางอารมณ์ (Emotional indicators) ดังต่อไปนี้

การจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

การจัดการชั้นเรียน (Classroom management) หมายถึง การจัดระบบการใช้งานในชั้นเรียนทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการกำ หนดกฎ กติกาของห้อง การปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจแก่เด็ก การกำหนดขนาดของครุภัณฑ์ สื่อเครื่องเล่น และสิ่งอำนวยความสะดวกตามขนาด ปริมาณและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารพื้นที่ของครู เพื่อ ให้การใช้งานของเด็กกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่56

เด็กถูกละเลย

ในเรื่องเด็กถูกละเลย ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางกายภาพ (Physical indicators) ดังต่อไปนี้

 • ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (อาทิ อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครี่องนุ่งห่ม) ไม่ได้รับการตอบสนอง
 • ไม่เจริญเติบโต (Thrive) ไปตามเกณฑ์ (อาทิ น้ำหนักน้อย และตัวเล็กกว่าเด็กอื่นในวัยเดียวกัน)
 • หิวโหยอย่างต่อเนื่อง (Persistent)
 • ไม่ถูกสุขลักษณะ (Hygiene)
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่55

เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางพฤติกรรม (Behavioral indicators) ดังต่อไปนี้

 • ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดพละ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมในพลศึกษา
 • พฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
 • แสดงออกทางเพศต่อเด็กที่เล็กกว่า
 • ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่54

เด็กถูกทารุณกรรมและละเลย

ครูปฐมวัยพึงสังเกตข้อบ่งชี้ทางร่างกาย (Physical indicators) ดังต่อไปนี้

 • รอยฟกช้ำดำเขียว (Bruise) และรอยถูกเฆี่ยนตี (Welt) ที่อธิบายไม่ได้
  • ตามลำตัว (Torso) แผ่นหลัง ก้น (Buttock) ขาอ่อน (Thigh) หรือใบหน้า
  • ร่องรอยของวัตถุที่ใช้ในการทำร้ายร่างกาย (อาทิ เข็มขัด และสายไฟฟ้า)
  • ปรากฏอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเรียน วันหยุด หรือสุดสัปดาห์
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DIY-ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์-ตอนที่3

ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์

งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กต้องทำด้วยตัวเองและนับว่าเป็น DIY รูปแบบหนึ่งซึ่งเด็กเล็กจะสามารถทำได้ เมื่อได้ลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว เด็กๆก็จะพัฒนาทักษะหลายด้านได้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ผ่านมา และผลดีที่เด็กได้รับจากงานประดิษฐ์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย เพราะจะได้กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กับเด็ก ซึ่งต้องใช้ความใจเย็นนั้น มีข้อที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพึงระมัดระวังดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DIY-ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์-ตอนที่2

ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์

Do-it-yourself ที่เรียกสั้นๆ ว่า DIY หรืองานประดิษฐ์นั้น มีประโยชน์มากสำหรับเด็ก ดังที่กล่าวไว้แล้ว 2 ประการในตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะบรรยายต่อไปถึงประโยชน์อีกหลายประการของการที่เด็กๆ ได้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่53

เด็กถูกทารุณกรรมและละเลย

เรามักเชื่อว่า พ่อแม่จะต้องรักลูกเสมอ และรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูลูก เรามักจินตนาการสภาวะในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และสันติ แต่น่าเสียดายที่ข้อสมมุติฐานนี้ไม่เป็นจริงเสมอไปสำหรับเด็ก พ่อแม่ของเขา และสังคม เพราะมีเด็กถูกทารุณ (Abuse) และละเลย (Neglect) เป็นจำนวนมาก และทวีจำนวนขึ้นทุกวัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DIY-ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์-ตอนที่1

ฝึกลูกเป็นนักประดิษฐ์

ในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้ เด็กๆ มีโอกาสมากมายที่จะได้บริหารกล้ามเนื้อมือและนิ้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการเล่นวิดีโอเกมซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ สร้างสรรค์เท่าไรนัก พ่อแม่ยุคใหม่ลองถามตัวเองสักนิดว่า ลูกได้นั่งวาดรูป ระบายสี หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งล่าสุดเมื่อไร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน