ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่101

แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – ปลูกสวน (Growing a Garden)

นี่เป็นกิจกรรมระยะยาว (Long-range activity) ซึ่งสามารดัดแปลง (Adapt) สำหรับหลายระดับชั้น (Multiple level) ของประถมศึกษา และอาจเป็นรูปแบบที่ง่าย (Simple) หรือซับซ้อน (Complex) แล้วแต่เด็กจะสามารถรับมือ (Handle) ได้ มันเกี่ยวข้องกับการปลูกสวน และรวมไปถึงวิธีการ (Technique) เตรียมอาหารขั้นพื้นฐาน โดยใช้ตำรับ (Recipe) ง่ายๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่101

ต้นผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัด

โดยทั่วไป ต้นไม้สามารถแยกประเภท (Categorized) เป็น 2 ชนิด ในมิติของการสูญเสีย หรือรักษาไว้ ซึ่งใบไม้ตลอดปี กล่าวคือ ต้นไม้ผลัดใบ (Deciduous) และต้นไม้ไม่ผลัดใบ (Coniferous) ชนิดแรกจะสูญเสียใบไม้ของมันในบางส่วนของปี ในขณะที่ชนิดหลัง อาทิ ต้นสน สามารถปกคลุม (Cover) ด้วยใบไม้ตลอดปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่100

แผนบทเรียนโครงงานที่อยู่อาศัย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – ที่อยู่อาศัย (Habitat)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติผ่านแบบจำลอง (Model) ของที่อยู่อาศัย

- เพื่อเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่100

คลอโรฟิลล์

โมเลกุลของสารในใบสีเขียว ชื่อ “คลอโรฟิลล์” (Chlorophyll) จะพบในพืช (Plant) สีเขียวทุกต้น โมเลกุลนี้ดูดซึม (Absorb) แสงอาทิตย์ และใช้พลังงานที่เข้าถึงมันจากดวงอาทิตย์ ในการสังเคราะห์ (Synthesize) น้ำตาล จากส่วนประกอบ (Ingredient) พื้นฐาน อาทิ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่99

แผนบทเรียนโครงงานโลกของฉัน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – โลกของฉันผ่านสายตาฉัน (My World Through My Eyes)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อรับรู้ว่า เราเรียนรู้ได้ดีกว่าเกี่ยวกับโลก และสิ่งมีชีวิต (Living things) ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หากผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่99

การทดลองการสังเคราะห์แสง

วัสดุที่ต้องเตรียม – สำลีธรรมชาติ (Organic cotton wool) เมล็ดมัสตาร์ด (Mustard seed) ขวดสเปรย์ฉีด แก้วน้ำหรือจานกระเบื้อง (Ceramic) ทรงลึก 2 ใบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่98

แผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย

นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่ง กล่าวว่า “คณะศิลปศาสตร์ ต้องเปลี่ยน (Change) เหตุการณ์ และคณะวิทยาศาสตร์ต้องมองเห็นล่วงหน้า (Foresee) และปรากฏการณ์ (Phenomenon) ที่เราเกี่ยวข้องด้วย ต้องได้รับการควบคุมโดยศิลปะ และพยากรณ์ (Predict) โดยวิทยาศาสตร์”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่98

พื้นฐานชีววิทยา

ชีววิทยา (Biology) เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิต (Life) และสิ่งมีชีวิต (Living organism) รวมทั้งโครงสร้าง (Structure) ทางกายภาพ ส่วนประกอบ (Composition) ทางเคมี พัฒนาการ (Development) และวิวัฒนาการ (Evolution)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่97

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถามปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 8 และคาบที่ 9 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ตอกย้ำ (Reinforce) การรับรู้ การวาดรูป และการจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่97

น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้ง

การระเหิด (Sublimation) คือ การที่สาร (Substance) บางอย่างเปลี่ยนสภาพจากของแข็ง (Solid) ไปเป็นก๊าซ (Gas) โดยปราศจากการผ่านสภาพของเหลว (Liquid) ก่อน อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ที่แช่แข็ง หรือน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) นั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่96

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 6 และคาบที่ 7 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 5 และคาบที่ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่96

น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้ง

เด็กๆ คงได้เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดถึง “น้ำแข็งแห้ง” (Dry ice) ว่า เป็นสิ่งที่รักษาความเย็นได้มากว่าน้ำแข็งที่ทำจากน้ำ และอาจเคยไปงานสังสรรค์ (Party) ที่มีคนใช้น้ำแข็งแห้งทำหมอกล่องลอย (Floating fog) เพื่อสร้างบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว (Eerie atmosphere)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่95

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 4 และคาบที่ 5 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 3 และคาบที่ 4

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่95

แยกเกลือจากน้ำ

ให้เด็กใส่เกลือแกงสักครึ่งถ้วยลงในน้ำอุ่น แล้วคน (Stir) ให้ทั่วจนกระทั่งเกลือละลายจนหมด จากนั้นให้เด็กวางกระทะเท็ฟล่อน (Teflon pan) ไว้นอกบ้านเพื่อตากแดดร้อน (Sunny) เตือนให้เด็กคอยตรวจสอบกระทะอย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อให้เด็กได้สังเกต (Observe) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไป เขาค้นพบอะไรหลังจากที่น้ำได้ระเหยไปจนเหือดแห้ง?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่94

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – เรียนรู้ต่อเนื่องของนานารูปทรงเรขาคณิต และเริ่มวัดวัตถุที่สร้างขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่94

เคมีในอาหาร

อาหารบางอย่างมีผลกระทบของความเป็นด่าง (Alkalinizing effect) ต่อร่างกาย ในขณะที่อาหารอย่างอื่นก็มีผลกระทบของความเป็นกรด (Acidifying effect) ต่อร่างกาย ถ้าเด็กตอบได้ถูกต้อง เขาก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้ง (Insight) ต่อวิธีการที่อาหารอาจเปลี่ยนแปลงเคมี (Chemistry) ในร่างกาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่93

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – การเกริ่นนำ (Introduction) และการอธิบาย (Explanation) ของโครงงาน (Project) และวัสดุ (Materials) ที่ต้องใช้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่93

เคมีในอาหาร

เตรียมการทดสอบสภาพที่เป็นกรดหรือด่าง (pH) ด้วยวัสดุที่จำเป็นดังนี้ – แผ่นทดสอบ (Test strip) ที่มีช่วง pH ระหว่าง 4.5 ถึง 9.0 นมวัว น้ำกะทิ น้ำส้มสายชู น้ำตาลในน้ำแร่ (Spring water) 2 ช้อนโต๊ะ ในแก้วน้ำขนาด 8 ออนซ์ (ประมาณ 227 กรัม) น้ำแร่ แครอท (Carrot) แตงกวา มะเขือเทศ มะนาว ส้ม และน้ำผลไม้หวาน (Sugar-sweetened) โดยใช้ผลไม้และผักเมื่อคั้นสดๆ (Freshly squeeze)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่92

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ในการวางแผนเพื่อบริหาร (Management) ครูจะกำหนด (1) จำนวนคาบ (Session) เช่น 10 คาบ (2) เวลาของแต่ละคาบ ซึ่งจะผันแปรไปตามบทเรียน อาทิ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง และ (3) วันและเวลาที่เฉพาะเจาะจง (Specific) แล้วแต่กรณี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่92

เคมีในอาหาร

เคมีในอาหาร (Food chemistry) เป็นการศึกษากระบวนการทางเคมี (Chemical process) และปฏิกิริยา (Interaction) ของส่วนประกอบทางชีววิทยา (Biological component) และส่วนประกอบที่มิใช่ชีววิทยา (Non-biological) ของอาหาร สาร (Substance) ทางชีววิทยา ได้แก่ เนื้อ (Meat) เป็ดไก่ (Poultry) ผักกาด เบียร์ และนม เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน