สอนลูกเรื่องกิจวัตรประจำวัน

สอนลูกเรื่องกิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย (Daily Routines for Young Children) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กปฐมวัยปฏิบัติเป็นประจำในแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนในตอนกลางคืน กิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยได้แก่ ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัวไปโรงเรียน รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปโรงเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าห้องเรียน เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมประจำวันที่โรงเรียน เล่นและทำงานกับเพื่อน รับประทานอาหารว่าง อาหารกลางวัน นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวัน ตื่นนอน ดื่มนม กลับบ้าน ทำการบ้าน อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น ดูโทรทัศน์ และเข้านอนในเวลากลางคืน กิจวัตรประจำวันจะเป็นการปฏิบัติซ้ำๆ ในกิจกรรมเดียวกันจนเกิดเป็นความเคยชินหรือการสร้างนิสัย ซึ่งเป็นผลมาจาการฝึกฝนและการเรียนรู้ของเด็ก การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันจึงเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้รับการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ในตนเองด้านความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร และคุณธรรมด้านอื่นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการตรงต่อและเวลาและจังหวะของชีวิตอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกเต่าจอมจ้อ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า “ลูกเต่าจอมจ้อ” เค้าโครงเรื่อง

จาก กัจฉปชาดก เป็นตอนที่ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภกับพระโกกาลิกะผู้เดือดร้อนเพราะปาก

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้มีความสามารถในการคิด

สอนลูกให้มีความสามารถในการคิด

ความสามารถในการคิด (Thinking Skills) หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่79

ในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เรื่องเด็กเจ้าปัญหา ที่เรียบเรียงจากบทความซึ่งตีพิมพ์ในนิตยาสาร Parade ที่เขียนโดยไมเคิล ไรอัน (Michael Ryan) นั้น จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) สามารถตอบคำถามหลากหลายที่มักเกิดขึ้นในใจของพ่อแม่ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่78

“คุณจะคุ้นเคยกับเด็กบางคน ก่อนจะเริ่มสอนด้วยซ้ำ” เจเนต จอห์นสัน (Janet Johnson) กล่าว หลังจากทำงานเกือบ 20 ปี เป็นครูประถม 1 โรงเรียนประถมศึกษาชัดเวลล์ (Chadwell Elementary School) ในเมือง Nashville รัฐเท็นเน็สซี จอห์นสันทราบดีว่า เมื่อใดปัญหากำลังเกิดขึ้น “คุณเพียงได้ยินชื่อเด็กเหล่านี้ ครั้งแล้วครั้งเล่า” เธอกล่าวเพิ่มเติม “ครูอื่นๆ ได้ ‘ยกธงขาว’ยอมแพ้เด็กกลุ่มนี้ อย่างศิโรราบ เพราะเด็กโกรธง่าย เอาแก่ใจตนเอง (Self-centered) และผลการเรียนก็ยอดแย่”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พระราชวังพญาไท-ตอนที่2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ สัปดาห์นี้ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” ยังอยู่ที่ “พระราชวังพญาไท” ค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนครูชมพูได้นำเสนอประวัติที่น่าสนใจของพระราชวังแห่งนี้ไปแล้ว คราวนี้ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกเข้าไปชมภายในพระราชวังพญาไทกันค่ะ และจะแนะนำร้านกาแฟแสนอร่อย บรรยากาศดีให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ ตามครูชมพูมาเลยนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่77

ในกรณีของเด็กหญิงมอร์แกน (Morgan) เมื่อแม่ของเธอร้องขอและเธอปฏิบัติตาม (Compliance) แม่ของเธอก็จะตอกย้ำ (Reinforce) ปฏิกิริยาสนองตอบของมอร์แกนด้วยคำชม แต่ถ้ามอร์แกนปฏิเสธ แม่ของเธอก็จะใช้วิธีการขอเวลานอก (Time-out) โดยการนำเธอไปยังมุมอีกห้องหนึ่ง แล้วให้อยู่ตามลำพัง โดยไม่มีโทรทัศน์ หนังสือ หรือของเล่นเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกลาจอมปลอม

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกลาจอมปลอม เค้าโครงเรื่องจากนิทานชาดก เรื่อง สีหจัมมชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชาวนาปลูกผักทำไร่เลี้ยงตน

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่76

เมื่อทีมนักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่าง (Sample) ข้อมูลของแต่ละตัวอย่างอาจถูกกลืนไปกับคะแนนรวมของทั้งกลุ่ม เว้นแต่จะใช้เงื่อนไขปฏิบัติการ (Operant conditioning) ซึ่งเป็นกรณีการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ตามมา (Consequence) ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลหรือลงโทษ จะเพิ่มหรือลดโอกาสพฤติกรรมเกิดซ้ำในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และจากความประมาท ซึ่งในชีวิตประจำวัน อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กบ่อยๆ เกิดได้ทุกสถานที่ทั้งที่บ้านและ ที่โรงเรียน เด็กเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเด็กอยู่ในช่วงวัยอยากรู้อยากเห็นและขาดประสบการณ์ พ่อแม่และครูคือ ผู้มีบทบาทที่จะป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยครอบครัวให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านชีวิตประจำวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่3

ในปี พ.ศ. 2553 นักวิทยาศาสตร์ที่ Harvard School of Public Health ชี้ให้เห็นว่าสารอาหารที่อยู่ในไขมันจากผลิตภัณฑ์จากนม ชื่อว่า Trans-palmitoleic acid ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบาหวานชนิด 2 นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ด้วย ผลการศึกษาที่ตามมายังพบอีกว่า การหมุนวียนของ Trans-palmitoleic acid ช่วยให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคบาหวานลดลงมากถึง 60 %

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโรงพยาบาล

สอนลูกเรื่องโรงพยาบาล

โรงพยาบาล (Hospital) หมายถึง สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ด้วยการตรวจรักษา และป้องกันโรคให้แก่คนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี คือ มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย โดยมีแพทย์เป็นผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยาและให้การรักษา มีพยาบาล คอยช่วยเหลือแพทย์และผู้ป่วยเพื่อให้อยู่ให้สภาวะที่จะต่อสู้การลุกลามของโรคได้อย่างดีที่สุด ซึ่งการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยผ่านวิถีชีวิตประจำวันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับพ่อแม่และครู เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มของชีวิต จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และอยู่ในสังคมด้วยความสุข อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่75

โรเบอร์ต สเตอร์นเบอร์ก (Robert Sternberg) เป็นชาวอเมริกัน ผู้เกิดในปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ และเป็นศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association : APA) อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เขาได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและยุโรป 10 แห่ง มีผลงานกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเป็นบทความและหนังสือ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา (Wisdom) วิถีคิดอ่าน และความรักความชัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่2

ในฐานะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร นมได้รับการผลิตมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วนำมาใช้เป็นอาหารให้กับมนุษย์อีกทีองค์การอนามัยโลก แนะนำว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 เดือน ควรได้รับนมแม่ด้วยเช่นกัน และยังควรดื่มนมแม่นอกจากอาหารอื่นไปอีก 2 ปีหรือมากกว่านั้นด้วย ในบางวัฒนธรรมมีการให้นมเด็กไปจนถึงอายุ 3 - 5 ปี หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้

ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก หลังจากพ้นวัยทารกแล้ว คนก็ยังดื่มนมอยู่ และในหลายครั้งคนดื่มนมของสัตว์ชนิดอื่นนอกจากวัวด้วย (เช่น แพะ แกะ) นับเป็นเวลากว่าพันปีมาแล้ว ที่นมวัวได้ผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นอาหารประจำวันชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีม เนย โยเกิร์ต และไอศกรีม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่1

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 1 มิถุนายนทุกปี องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

สอนลูกเรื่องการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หมายถึง การนำวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจใช้ในลักษณะเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ อาจดัดแปลงวัสดุนั้นให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ถึงคุณค่าของวัสดุสิ่งของที่อยู่รอบตัวว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาคุณธรรมด้านความประหยัดซึ่งหมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกด้านการประหยัดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่74

โรเบอร์ต สเตอร์นเบอร์ก (Reobert Sternberg) เป็นชาวอเมริกัน ผู้เกิดในปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ และเป็นศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association : APA) อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เขาได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและยุโรป 10 แห่ง มีผลงานกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเป็นบทความและหนังสือ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา (Wisdom) วิถีคิดอ่าน และความรักความชัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พระราชวังพญาไท-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ช่วงนี้กระแสคุณชายและวังกำลังมาแรงจริงๆ ค่ะ ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยววังกันค่ะ แต่วังแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะนอกจากจะเป็นวังเก่าแก่แล้ว ยังเคยเป็นที่ทำนา เป็นพระราชวัง เป็นเมืองประชาธิปไตยต้นแบบ เป็นโรงแรม เป็นสถานีวิทยุ และเป็นโรงพยาบาลอีกด้วย ครูชมพูหมายถึง “วังพญาไท” หรือ “พระราชวังพญาไท” ที่อยู่ใกล้ๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่มีเพื่อน

ลูกไม่มีเพื่อน

ปัญหาเด็กไม่มีเพื่อน (Friendless Children Issues) หมายถึง เด็กที่ปฏิเสธหรือถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆ ในการคบหา เล่น หรือทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ทั้งนี้ การที่เด็กมีเพื่อนน้อยไม่ได้หมายความว่าเด็กมีปัญหาในการคบเพื่อน เด็กบางคนอาจเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและมีเพื่อนหลายคน ในขณะที่เด็กจำนวนหนึ่งพอใจกับการมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คน การเลือกคบเพื่อนของเด็กในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งทั้งสองลักษณะไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม สัญญาณของปัญหาการคบเพื่อนที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่

  • ได้รับแจ้งจากครูว่าลูกมีปัญหากับเพื่อน หรือได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนในทางลบ
  • เด็กคนอื่นมักแสดงท่าทีว่าไม่ชอบลูก
  • เด็กคนอื่นชอบกลั่นแกล้งลูก ซึ่งทำให้ลูกรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเสียใจ
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกโคพูดเพราะ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกโคพูดเพราะ เค้าโครงเรื่องจาก นันทิวิสาลชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคที่มีรูปร่างสวยงาม มีพละกำลังมาก นามว่า นันทิวิสาล

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน