ลูกขี้อาย

ลูกขี้อาย

ปัญหาเด็กขี้อาย (Shyness Problems in Children) หมายถึง เด็กที่มีอาการเก็บเนื้อเก็บตัว ขาดความมั่นใจในการแสดงออก พบปะ พูดคุย และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ช้ากว่าคนอื่นๆ จึงพยายามหลบเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก-จากรายงานการศึกษาอาเซียน-ตอนที่1

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรั้งท้าย ต่อจากประเทศเวียดนามซึ่งอยู่อันดับ 7 ส่วนกัมพูชาอยู่อันดับ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่11

ครูปฐมวัยมืออาชีพ ไม่มีวันสิ้นสุดการเรียนรู้ เขาจะอยู่กับกระบวนการศึกษา เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาวิชาชีพของตน ตลอดเวลา “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) คนแล้วคนเล่า ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ปรัชญา และความเชื่อ ในวิชาชีพของตนเอง ด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการศึกษา เกินขอบเขตความจำเป็นในงานปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่10

ครูปฐมวัยจะหมั่นพิจารณาจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเพิ่มความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน อาทิ ลอเรน กอนซาเล็ส (Lauren Gonzalez) ผู้เคยเป็นครูอนุบาล และครูประถมศึกษาปีที่ 3 มีประกาศนียบัตร (Certification) รับรองการสอนอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as Second Language : ESL) และการศึกษาพิเศษ (Special education)ปัจจุบัน เธอเป็นครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD) ในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่9

สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children: NAEYC) ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาจรรยาบรรณ (Code of Ethical Conduct) และประกาศพันธสัญญา (Statement of Commitment) เพื่อเป็นมาตรฐานของแนวทางความคิดและความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยากันค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อาคารมรกต ชั้น 1 สำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะนำมาสู่การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปค่ะ ลักษณะของพิพิธภัณฑ์นี้ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ มีรูปแบบน่าสนใจที่เด็กๆ จะสามารถทดลองสัมผัส และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ โดยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแบ่งออกส่วนต่างๆ ดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกติดโทรทัศน์

ลูกติดโทรทัศน์

ปัญหาเด็กติดโทรทัศน์ (TV Addiction) หมายถึง การที่เด็กติดพันกับความบันเทิงในการดูโทรทัศน์โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน จนได้รับผลกระทบต่อการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องการดูมากเกินไป เมื่อไม่ได้ดูก็จะหงุดหงิด โมโหง่าย ทั้งนี้ การดูโทรทัศน์ถือได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาดูโทรทัศน์ของเด็ก หรือการที่เด็กดู หรือได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ สิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองควรตระหนักเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ของลูกก็คือ โทรทัศน์ให้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างแก่เด็ก เด็กในวัยต่างๆ ควรดูโทรทัศน์ได้วันละกี่ชั่วโมง รวมทั้งผลกระทบเกี่ยวกับความรุนแรง และเรื่องทางเพศ และอิทธิพลของสื่อโฆษณา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ยิ่งเด็กดูโทรทัศน์มากขึ้น เวลาที่เด็กควรนำไปทำการบ้าน หรือเรียน หรือทำสิ่งอื่นที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะทางสังคม หรือกิจกรรมการออกกำลังกายก็จะยิ่งลดลง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-เจ้าหมูหูหาย

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานสนุก ๆ เรื่องหนึ่งให้อ่าน ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า เจ้าหมูหูหาย สนุกแค่ไหนลองอ่านดูนะจ๊ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเพื่อน

สอนลูกเรื่องเพื่อน

เด็กสนใจที่จะต้องการมีบุคคลอื่นตั้งแต่วัยทารกแล้ว และจะพัฒนาการความต้องการมีเพื่อนมาตามลำดับวัย ความต้องการมีเพื่อนของเด็กจะแสดงออกและปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยการเป็นคนดี เด็กๆจึงควรได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และครู เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามและที่ควรปฏิบัติ บนพื้นฐานของศีลธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ส่งผลการมีเพื่อนของเด็กพัฒนาต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่8

แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซ่า (Esparza Elementary School) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) เขาได้เขียนบทความในอุดมคติ (Ideal) ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความตระหนักรู้ทางสังคม

สอนลูกเรื่องความตระหนักรู้ทางสังคม

ความตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการแสดงออกถึงการรับรู้เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ทางสังคมควรเริ่มจากเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องราวที่ไกลตัวออกไป และควรเน้นการเรียนรู้จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ การเรียนรู้ความสัมพันธ์กับบ้าน ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ความสัมพันธ์กับชุมชน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่7

เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยเป็นรากฐานของการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดสร้างสรรค์และการประสบความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิตของเด็กนักเรียน ดังนั้นครูปฐมวัยมืออาชีพจึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละเนื้อหาวิชาในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่6

การเลือกและใช้วิธีการพัฒนาการตามวัยที่ได้ประสิทธิผล (Developmentally-effective approach) เป็นส่วนสำคัญในความรับผิดชอบของครูปฐมวัยมืออาชีพ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก รองรับสนับสนุนการเชื่อมโยงพัฒนาการตามวัยกับเด็กและครอบครัว โดยบูรณาการทุกมิติในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ตำนานเมล็ดข้าวที่ชะอำ

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเรียนรู้เรื่องข้าวและแม่โพสพในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ชะอำกันค่ะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี จะจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองชะอำ ตอน ตำนานเมล็ดข้าว” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ลานเพลินบ้านชะอานและวัดชะอำคีรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีค่ะ งานนี้ลูกจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต งานศิลปวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่นของคนเมืองชะอำ และที่สำคัญ งานนี้ฟรีตลอดงานค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน-ตอนที่2

เด็กที่จะลาออกจากโรงเรียนกลางคัน (Drop out) ครูหรือผู้ปกครองสามารถสังเกตได้จาก 6 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายถึงปัญหาดังกล่าว คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-พ่อคาร์พแม่คาร์พ-อยู่ไหนคร้าบ

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานสนุก ๆ เรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า พ่อคาร์พ แม่คาร์พ..อยู่ไหนคร้าบ..ลองอ่านดูนะว่าสนุกแค่ไหน

เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่5

หนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญมากที่สุดของครูปฐมวัยมืออาชีพ (Professional) คือการสังเกต บันทึก และประเมิน การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน การประเมิน (Assessment) เป็นกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ การเรียนรู้ พฤติกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความจำเป็นต้องได้รับบริการพิเศษ และความสำเร็จในการตัดสินใจ ของเด็กนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน-ตอนที่1

การศึกษาของเด็กไทยในช่วงที่ผ่านมามักพบปัญหาการเรียนของเด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักเป็น “เด็กหลังห้อง” เด็กยากจน หรือเด็กด้อยโอกาส นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงได้วางแนวทางการแก้ไขคือ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็กในวัยที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่4

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเด็กเล็ก อันที่จริงแล้ว ครอบครัวและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญสุดของชีวิตเด็กเล็ก ครูปฐมวัยจึงต้องเกี่ยวข้อง ทำงานด้วย และสนับสนุน (Advocate) พ่อแม่และครอบครัวเด็กเล็ก โดยการเรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของครอบครัวและชุมชนที่เด็กเล็กอาศัยอยู่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กLDเก่งได้หากใส่ใจ-ตอนที่2

LD (Learning Disabilities) เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง และ/หรือพันธุกรรม ทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง โดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่นๆปกติดี LD แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน