คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องประหยัด

ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่47

เมื่อเด็กอายุได้ 56 เดือน ทีมงานนักวิจัยประเมินพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยให้เด็กเล่นเกม ที่นักวิจัยถือหุ่นเชิด (Puppet) ใหญ่อยู่ในมือข้างละตัว ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง [จุดยืน] ตรงกันข้าม เพื่อการกระทำทางจริยธรรม 9 ข้อ ตัวอย่างเช่น หุ่นเชิดในมือข้างหนึ่งพูดว่า “เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูมักไม่ทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” ส่วนหุ่นเชิดในมืออีกข้างหนึ่งก็จะพูดว่า “บางครั้ง เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูจะทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” แล้วให้เด็กตอบว่า เขาเหมือนกับหุ่นเชิดตัวไหน?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่3

ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านนั้น สิ่งที่ช่วยเราเรียนรู้เรื่องการอ่าน คือ กระบวนการรับรู้ผ่านการวิเคราะห์ศัพท์ (Lexical cognitive process) และกระบวนการรองจากการวิเคราะห์ศัพท์ (Sub-lexical cognitive process) ซึ่งกระบวนการหลังนี้ประกอบด้วยการสอนอ่านหนังสือ ด้วยวิธีจับคู่ตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรกับเสียงโดยอาศัยวิธีการเรียนผ่านการออกเสียง (Phonics)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปั้นดินคลายร้อน

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ อากาศร้อนๆ อย่างนี้ เราไปหากิจกรรมที่ช่วยคลายร้อนทำกันดีไหมคะ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไป “ปั้นดินคลายร้อน” กันค่ะ เพราะนอกจากงานปั้นจะเป็นศิลปะที่ทำให้เด็กๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่ล้ำเลิศ ช่วยฝึกสมาธิในการทำงาน ใจเย็น และมีความอ่อนโยนแล้ว ดินยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายของเรา ดังนั้น เวลาที่ปั้นจะรู้สึกเย็นสบายมืออีกด้วย เรียกได้ว่า ช่วยทั้งคลายร้อนกายและคลายร้อนใจเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่2

พูดถึงความสำคัญของการอ่านต่อสังคมปัจจุบันมาพอควร ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า “การอ่าน” คืออะไร การอ่าน (Reading) เป็นกระบวนการรับรู้ (Cognitive) ที่ซับซ้อน เพื่อถอดรหัส (Decode) สัญลักษณ์ ให้ได้ซึ่งความเข้าใจ (Comprehension) เป็นวิธีการของการเรียนรู้ภาษา การสื่อสาร และการปันข้อมูลและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-โก๊ะเลี้ยงแกะ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เหมาะกับยุคนี้สมัยนี้ ที่ใคร ๆ หลายคนชอบทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ พูดจาด้วยความคึกคะนอง ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า โก๊ะเลี้ยงแกะ จ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่46

นักจิตวิทยาบางคนยังข้องใจในข้อสมมุติฐานที่ว่า วิธีการกำกับวินัย (Discipline) เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก จริงหรือ? และสงสัยว่ามีอะไรไหม ที่สามารถแทรกลางระหว่างวิธีการที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก กับการที่ลูกเต็มใจเชื่อฟังพ่อแม่? ความเป็นไปได้ปัจจัยหนึ่ง น่าจะเป็น “อารมณ์ความรู้สึก” (Temperament) ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่1

ทุกวันนี้ การศึกษาของไทยเราตกต่ำลงมาก คุณภาพการเรียนรู้ ทักษะ และความรู้ของเด็กไทยนั้นไม่มากพอ ที่จะประคับประคองให้เยาวชนของชาติอยู่รอดอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพไร้พรมแดน ในทุกด้าน ศาสตร์และศิลป์ทุกรูปแบบล้วนเชื่อมโยงกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยประถมต้น

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยประถมต้น (อายุ 6-9 ขวบ) มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเพิ่ม ขึ้นในหลายด้าน เด็กวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี ชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่เฉย มีการทรงตัวดี คล่อง แคล่ว แม่นยำ และมีกำลังมากขึ้น จึงสามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยานสองล้อ เตะฟุตบอล ส่วนกล้าม เนื้อมัดเล็กสามารถใช้การได้ดีขึ้น ระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทำงานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี เด็กวัยประถมต้นจึงใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ สามารถวาดรูปเรขาคณิตได้ วาดรูปคนที่มีอวัยวะครบ เขียนตัวอักษร ปั้น และประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการมีน้องใหม่

น้องใหม่หมายถึง เด็กวัยทารกที่เกิดหลังสุดในครอบครัว มีฐานะเป็นน้อง ครอบครัวปัจจุบัน สามีและภรรยาต่างต้องการมีลูกอย่างน้อยสองคน เพื่อลูกจะได้มีพี่น้องเป็นเสมือนเพื่อนเล่น และเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในภายหน้า พี่น้องจะพึ่ง พาอาศัยกันได้ดีกว่าผู้อื่น เพราะพี่น้องคือผู้มีสายโลหิตเดียวกัน จะผูกพันกันอย่างสนิทแนบแน่น แต่ขณะที่พ่อแม่จะมีลูกเพิ่มขึ้น ลูกคนโตหรือผู้ที่จะมีฐานะเป็นพี่ มักจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์หงุดหงิด หงอยเหงา เรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่า ตนเองหมดความสำคัญไป จึงเกิดจากอารมณ์อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กผู้พี่มีอายุประมาณ 2-6 ปี ที่ยังต้องการความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างมาก ดังนั้น การสอนลูกเพี่อเตรียมรับน้องใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรร่วมมือกันจัดบทเรียนให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กทมจัดงานหนังสือโลก-ตอนที่2

เกณฑ์ในการแต่งตั้ง “เมืองหนังสือโลก” (World Book Capital) เริ่มจากการที่คณะกรรมการการแต่งตั้งจะต้อนรับโครงการ ซึ่งได้รับการเสนอโดยนายกเทศมนตรีของเมืองที่สมัครเข้าร่วม เป็นโครงการซึ่งส่งเสริม (Foster) การอ่าน โดยคณะกรรมการจะให้ความสนใจกับลักษณะดังต่อไปนี้:

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการดูแลตนเอง

การดูแลตนเอง หมายถึง การระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค อันตรายที่อาจจะทำให้บาดเจ็บหรือพิการ การดูแลจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และการระวังภัยจากสังคม เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทีพ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูก เมื่อลูกดูแลตนเองได้จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ และสามารถสร้างความภูมิใจ ความรับผิดชอบให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่45

เรื่องราวของการใช้ไม้เรียวหวดก้น มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นหนทางสุดท้ายเมื่อเด็กประพฤติตัวเหลวไหล พ่อแม่หลายคนที่ใช้วิธีนี้ เมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่การลงโทษทางร่างกายนี้ หากใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือรุนแรง (Harsh) จะเป็นสาเหตุให้เด็กโกรธ และคับแค้นใจ (Resentful)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กทมจัดงานหนังสือโลก-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กทม. เมืองหนังสือโลก ซึ่งทาง กทม. ได้ในการจัดงาน "กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556: Bangkok World Book Capital 2013 อ่านกันสนั่นเมือง" โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่5

ค่ายฤดูร้อนในอังกฤษ มิได้เป็นส่วนสำคัญของวัยเด็กในประเทศอังกฤษ เมื่อเปรียบกับลักษณะโครงการในทวีปอเมริกาเหนือ คำว่า “ค่ายฤดูร้อน” (Summer camp) ไม่นับว่า เป็นภาษาอังกฤษของชาวอังกฤษ (British English) ด้วยซ้ำ แม้จะมีสมาคมกิจกรรมวันหยุดแห่งอังกฤษ (British Activity Holiday Association) ที่ดูแลค่ายต่างๆ ในประเทศอังกฤษ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่4

ค่ายฤดูร้อนหลายแห่ง นำเด็กนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก มาเข้าค่ายผจญภัย (Adventure) ซึ่งมักจะมีหัวเรื่อง (Theme) เฉพาะ รวมทั้งการสอนกีฬาเกือบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ (Imaginable) หรือการแข่งขันหลากหลายกีฬา ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กชายและหญิงได้เรียนรู้กีฬาที่ตนเองสนใจเป็นเวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกัน เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่3

ค่ายฤดูร้อน (Summer camp) ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ให้บริการชุมชนนอกรั้ว (Outreach) ไปด้วย อาทิ ค่ายของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ (School of Art & Design) ณ มหาวิทยาลัย Michigan และค่ายของ วิทยาลัยสื่อการคำนวณและดิจิทัล (College of Computing and Digital Media) ณ มหาวิทยาลัย DePaul

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่44

เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ความเห็นว่า การรู้จักผิดชอบ-ชั่วดีของเด็กมาแต่กำเนิด เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของคน ซึ่งในคริสตศตวรรษที่ 19 นักสังเกตการณ์เรียกว่า “จิตสำนึกทางจริยธรรม” (Moral sense) หากปราศจากสิ่งนี้ เด็กจะไม่สามารถเข้าสังคมได้ (Socialization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสุภาพ

สุภาพ (Gentle) คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน