ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่91

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

วิธีการบูรณาการศิลปะ (Arts-integrated approach) –

  • แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มเล่นเกมบัตร (Card game) ที่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า เด็กสามารถพนันขันต่ออย่างแสแสร้ง (Betting fictitiously) แล้วเขาจะพบว่าเกมดังกล่าวเกี่ยวข้อง (Involve) กับความเข้าใจคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณ (Operation) ด้วยเศษส่วน (Fraction) และทศนิยม (Decimal)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่91

จากแบตเตอรี่สู่อาหาร

อนุภาคไฟฟ้าบวก (Proton) 1 ตัว จะดึงดูด (Attract) อนุภาคไฟฟ้าลบ (Electron) 1 ตัว ดังนั้น ถ้าอะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen atom) มีอนุภาคไฟฟ้าบวก 1 ตัว และอนุภาคไฟฟ้าลบ 1 ตัว มันจะอยู่ในสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า (Electrically neutral) อะตอมส่วนใหญ่สามารถแบ่งปัน (Share) อนุภาคไฟฟ้าลบให้อะตอมอื่นได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่90

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

โครงงาน (Project) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจริงของนักเรียน 23 คน ในชั้นเรียนประถม 6 และครูประจำวิชา พร้อมครูสอนศิลปะ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา การวางแผนของนักเรียนประกอบด้วยการประชุม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยที่ใช้เวลาในโครงงานยาวนานกว่าที่คาดไว้ (Anticipated) เนื่องจากความกระตือรือร้น (Enthusiasm) และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ (Unleashed creativity) ของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่90

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

กรด (Acid) (เหมือนสารที่อยู่ภายในน้ำมะนาว) ทำปฏิกิริยากับสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Electrolyte) ภายในแบตเตอรี่ แล้วแยกตัว (Dissociate) กลายเป็นอะตอม (Atom) ที่มีประจุบวกและลบ (Ion) ตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ เกลือแกง (Table salt) ซึ่งเกิดจากโซเดียม (Sodium) 1 อะตอม และคลอไรน์ (Chlorine) 1 อะตอม มารวมกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่89

แผนบทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับประถมปลาย เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่89

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

เมื่อหลอดไฟ LED (Light emitting iode = ไดโอดเปล่งแสง) สว่างขึ้น สอนเด็กว่า หลอดไฟ LED ได้รับกำลัง (Power) จากเหรียญทองแดง วงแหวนสวมเกลียวสังกะสี (Zinc washer) และน้ำมะนาว (Lemon juice) หรืออีกนัยหนึ่ง แบตเตอรี่อาศัยส่วนประกอบ (Ingredient) 3 อย่าง (1) ขั้วไฟฟ้าสังกะสี (Zinc electrode) (2) ขั้วไฟฟ้าทองแดง (Copper) (3) ของเหลว (Liquid) ที่ประกอบด้วย สารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Electrolyte) อาทิ น้ำมะนาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่88

แนวทางรูปแบบแผนบทเรียน

มีประเด็นหลากหลายที่อาจทำให้แผนบทเรียนสำเร็จ (Make) หรือล้มเหลว (Break) ตัวอย่างเช่น การมองข้ามความร่วมมือ (Collaborate) กับฝ่ายบริหารของโรงเรียน อาจนำไปสู่หายนะ (Disastrous) หรือการพบว่าไม่มีสายเชื่อมต่อ (Hook up) จากแหล่งน้ำ หลังจากครูและนักเรียนได้วางแผนปลูกผักในสวน อาจนำไปสู่ความผิดหวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่88

แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร

เราใช้แบตเตอรี่ (Battery) ในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวัน เราบรรจุ (Charge) ไฟฟ้าเข้าไปในโทรศัพท์มือถือทุกๆ วัน นาฬิกาปลุกของเราก็มีแบตเตอรี่สำรอง (Back-up) ในกรณีไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (Laptop) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็นเครื่องมือที่สะดวก เพราะสามารถพกพา (Portable) ไปไหนมาไหนได้ นาฬิกาข้อมือหรือแม้แต่รถยนตร์ก็ยังอาศัยพลังแบตเตอรี่ในการทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่87

แนวทางรูปแบบแผนบทเรียน

รูปแบบ (Format) ที่จะนำเสนออาจดูเป็นภาระหนัก (Burdensome) แต่ครูต้องเข้าใจว่า มันได้รับการออกแบบ (Design) สำหรับโครงงานบูรณาการศิลปะอย่างขยาย (Extended arts-integration project) ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละบทเรียน (Unit of study) ที่ครอบคลุมกว้างกว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่87

จากดาราศาสตร์สู่เคมี

มักมีคำถามจากเด็กๆ ว่าอะไรคือความหมายของชื่อกลุ่มดาวฤกษ์ (Constellation)? อันที่จริงกลุ่มดาวฤกษ์จำนวนไม่น้อยที่ตั้งชื่อตามตัวละคร (Character) ในตำนานกรีกปรัมปรา (Greek mythology) ตัวอย่างเช่น กลุ่มดาว “หมีใหญ่” (Ursa Major) กลุ่มดาว “นายพราน” (Orion) กลุ่มดาว “หงส์” (Cygnus) และกลุ่มดาว “ราชินี” (Cassiopeia) ซึ่งเป็นมเหสี (Queen) ของกษัตริย์เซฟีอุส (Cepheus) แต่ละชื่อล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ละเอียดซับซ้อน (Elaborate) แต่ทิ้งรอยจารึก (Imprint) ไว้บนท้องฟ้ายามค่ำคืน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่86

ความร่วมมือของครู

ทัศนศึกษา (Field trip) คือ การศึกษานอกสถานที่ เป็นการไปเที่ยวเป็นกลุ่ม (Excursion) เพื่อการศึกษา (Education) และความบันเทิง (Leisure) หรือจุดหมายทางกายภาพ (Physical purpose) ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ อาทิ การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Natural phenomenon observation) นับเป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (Extra-curricular activities) ที่ทวีความนิยมขึ้นวันแล้ววันเล่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่86

กลุ่มดาวฤกษ์

การมองขึ้นบนท้องฟ้าแล้วสังเกตเห็นดาวฤกษ์ (Star) และรูปแบบ (Pattern) ของมัน เป็นความสนุกสนานไม่น้อย และเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลก (ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม อายุ เพศ หรือเผ่าพันธุ์ (Race) ใด) ล้วนนิยมชมชอบ รูปแบบของดาวฤกษ์ที่สังเกตเห็นจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Shape) นับพันๆ ปี (Millennia)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่85

ความร่วมมือของครู

ครู STEM สามารถยกระดับ (Raise the bar) ของความร่วมมือจาก STEM ไปยัง STEAM ถ้าโชคดีพอที่จะมีครูศิลปะหรือดนตรีอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันได้ ยิ่งดีใหญ่ โดยที่ไม่มีภาระงานจนล้นเกินไป (Overwork) ในกรณีเช่นนี้ ครู STEM ต้องคำนึงถึงเวลาของครูอื่น ในการเข้าหาอย่างมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง (Specifics)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่85

การทดลองเรื่องดวงอาทิตย์

ลองทำซ้ำ (Repeat) การสังเกตเป็นครั้งสุดท้ายใน 3 เดือนต่อมา ในวันที่ 21 ธันวาคม แล้วถามเด็กว่า สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ที่ไหน? มันไปตามกลางกรอบหน้าต่างหรือไม่? หรืออยู่เหนือกลางถนนหรือไม่? หรือมันได้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง (Location shift) ไปทางขวา (ทางใต้ของทิศตะวันออก : SE)? ให้เด็กบันทึกการสังเกตนี้ พร้อมลงวันที่ 21 ธันวาคม บนแผ่นกระดาษ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่84

จากเด็กนักเรียนถึงเพื่อนครู

เด็กที่ได้มีส่วนร่วมในการคิดโดยภาพรวม (High-level thinking) เป็นการเปรียบเทียบ (Compare and contrast) ตามการแบ่งประเภทของบลูม (Bloom’s taxonomy) ซึ่งกล่าวว่า เป็นระดับที่เด็กใช้ความคิดเห็น (Judgment) ของเขาเองในการเริ่มต้นวิเคราะห์ความรู้ที่เขาได้เรียนมา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่84

การทดลองเรื่องดวงจันทร์

ทุกๆ คนเข้าใจ (Take it for granted) ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เมื่อผู้คนอยู่ในรถ เขามักจะไม่สนใจตำแหน่ง (Location) ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า เพื่อจุดหมายในการนำทาง (Navigation) แต่ถ้าทุกคนจำต้องอาศัยดวงอาทิตย์ เพื่อค้นหาทิศทาง (Direction) อาทิ ทิศตะวันออก เขาจะจ้องมองดวงอาทิตย์อยางระมัดระวังทุกๆ เช้าตรู่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่83

ดนตรีกับวิทยาศาสตร์

เราลองมาพิจารณามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (Science standards) ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อันมีชื่อ (Titled) ว่า “ลักษณะพิเศษของความรู้ทางวิทยาศาสตร์” (Characteristics of Scientific Knowledge) ฟังชื่อโครงงานแล้ว อาจรู้สึกว่าเป็นงานมอบหมาย (Assignment) ที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) ในที่สุด จะได้รับการประเมินในการทดสอบมาตรฐาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่83

การทดลองเรื่องดวงจันทร์

หากคำตอบของเด็กที่เกี่ยวข้อง (Pertaining to) กับคำถามแรก คือ ในช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวง เด็กมองไปทิศตะวันออก เพราะดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นทางทิศตะวันออก (เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ) ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และถ้าเด็กตอบว่า เราจะเห็น (Visible) ดวงจันทร์นั้นตลอดคืน เพราะมันขึ้น ณ ดวงอาทิตย์ตกดิน ก็ถูกต้องเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่82

กิจวัตรเด็กประถมปลาย

ครูตามแผนก (Departmental teacher) ก็มีประเด็นที่ต้องขบคิดในเรื่องกายภาพ (Brick and mortar wall) ของชั้นเรียน สำนักงาน (Office) และหมู่เหล่า (Concourse) นักเรียน ที่อาจเป็นอุปสรรค (Impede) ต่อความร่วมมือ (Collaboration) และการตอกย้ำ (Reinforcement) ความคิดในอาณาบริเวณที่คุ้นเคย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่82

การทดลองเรื่องดวงจันทร์

วัสดุที่ใช้ในการทดลองได้แก่ (1) ผังช่วงเวลาดวงจันทร์ (Moon-phase chart) และ (2) ไฟฉายสีแดง (Red flash-light) ใช้สังเกตการณ์ในเวลากลางคืน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน