ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่56

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 5 : ฉันจะจัดตารางการสอนให้บูรณาการศิลปะได้อย่างไร?

การจัดหาเวลาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คล้ายคลึงกับเนื้อหาบทกวี (Poetically lyrical) ที่ว่า “จะสร้างเวลาขึ้นจากเวลาที่ไม่มีได้อย่างไร?” (Creating time out of no time)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่56

แม่เหล็ก

ก่อนตอบคำถาม ลองทวนความทรงจำของเด็กว่า ขั้วเหนือของแม่เหล็กถูกดูดไปยังขั้วใต้ของแม่เหล็ก เนื่องจากขั้วเหนือของแม่เหล็กของเข็มในเข็มทิศ ชี้ไปที่ขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์ เข็มในเข็มทิศคงต้องถูกดูดโดยขั้วใต้ของแม่เหล็ก ดังนั้น ขั้วเหนือของภูมิศาสตร์ ต้องเป็นขั้วใต้ของแม่เหล็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่55

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 4 : เป็นไปได้ไหมที่ ครูสอน STEM คิดเหมือนศิลปิน และศิลปินคิดเหมือนครูสอน STEM?

เป็นที่ยอมรับกัน (Acknowledge) ว่า ความพยายามปรับ (Adapt) บทเรียน STEM ให้รวม (Incorporate) กิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะเป็นความเสี่ยง (Risk) ครูประถมศึกษามักได้รับการพร่ำบอกในสิ่งที่สอน วิธีการลงรายละเอียด (Micro-manage) นี้มักทำลายความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของครู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่55

แม่เหล็ก

ในการทดลองเรื่องแม่เหล็ก ให้เด็กจับหัวเข็มหมุดด้านขวา แล้วแกว่งไกว (Stroke) เข็มหมุดจากหัว (Head) ถึงปลาย (Tip) โดยจ่อใกล้ด้าน S หรือทิศใต้ของแท่งแม่เหล็ก ในลักษณะเดียวกับก่อนหน้านี้ แล้ววางเข็มหมุดบนโต๊ะไปทางขวาของเขา จากนั้นบอกให้เด็กหยิบ (Pick up) เข็มเย็บผ้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่54

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 3 : มีความแตกต่างกันไหมระหว่างศิลปินกับครูสอนศิลปะ?

คำแนะนำที่ควรได้รับการพิจารณาก็คือ การนำศิลปินมืออาชีพ (Professional artist) เข้ามาในชั้นเรียน เพื่อเขาจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในการเพิ่มพูน (Enhance) แนวความคิดของ STEM ศิลปินเหล่านี้ควรได้รับเชิญเป็นประจำและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่54

แม่เหล็ก

คำถามให้เด็กคิดก็คือ ขั้วแม่เหล็กมีปฏิกิริยา (Behave) อย่างไรเมื่ออยู่ใกล้กัน? และเมื่อเขาใช้เข็มทิศ (Compass) ในการค้นหาทิศเหนือ เข็มของมันจะชี้ไปทิศเหนือของโลก หรือทิศใต้ของโลก? และขั้วแม่เหล็กโลก (Magnetic poles) สัมพันธ์กับขั้วภูมิศาสตร์โลก (Geographical poles) อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่53

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 2 : แล้วเรื่องบูรณาการของศิลปะกับศิลปะเพื่อศิลปะจริงๆ ล่ะ?

ถ้าครูชอบชมภาพยนตร์ ก็คงจะคุ้นเคยสัญลักษณ์ (Logo) ของค่ายหนัง “เมโทร สิงโตเห่า” (MGM Studio) ออกจากวงกลม ตอนต้นเมื่อหนังเริ่มฉาย หากเป็นคนช่างสังเกต จะพบวลี “Ars Gratia Artis” ซึ่งเป็นภาษาละติน (Latin) แปลว่า “ศิลปะ เพื่อความเป็นเลิศทางศิลปะ (Art for art’s sake)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่53

แม่เหล็ก

ให้เด็กทดลองโดยมีวัสดุดังนี้ - เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetized) 1 เล่ม เข็มหมุด (Straight pin) หลายเล่ม แท่งจุดไฟ (Wand lighter) เหมือนที่ใช้ในการจุดเตา และคีม (Pliers)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

สอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ

การสอนลูกเรื่องรุ้งกินน้ำ (Teaching Children about Rainbow) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยได้รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เพราะในท้องฟ้ามีละอองน้ำ หรือหยดน้ำเล็กๆ จำนวนมากลอยอยู่ในอากาศ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องต้องละอองน้ำจึงเกิดการหักเหขึ้น เป็นแถบสีบนท้องฟ้า ที่เราเห็นโดยทั่วไปมี 7 สี ประกอบด้วยม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง เรียงตามลำดับจากขอบในสุดไปสู่ขอบนอกสุด การเรียนรู้เรื่องรุ้งกินน้ำจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่เด็กได้เห็นรุ้งกินน้ำจากชีวิตจริงของเขา และมีความสอดคล้องกับเรื่องธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่52

คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 1 : ฉันจะทำอย่างไร ถ้าฉันไม่ใช่ศิลปิน และไม่ใช่นักสร้างสรรค์?

หนึ่งในจำนวนเสียงสะท้อน (Feedback) ที่ได้รับจากครูทุกระดับชั้น (Grade) ก็คือ เขาไม่เคยคิดว่าตนเองมี “หัวศิลป์” (Artistic) ไม่ว่าในวิถีทางใด และลำพังการคิดถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์ศิลปะ [ที่เลยเถิดไปกว่าคำว่า “ระบายสี” (Coloring) ในชั้นเรียน] ก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว (Intimidating) อยู่แล้ว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่52

แม่เหล็ก

เราคงเคยเล่นแม่เหล็ก (Magnet) มาก่อนในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะช่วงที่เป็นเด็ก และเห็นว่าวัตถุโลหะ (Metal object) อะไรที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดมา แต่สิ่งที่สนุกมากว่าการเล่นแม่เหล็กก็คือ การสร้าง (Create) แม่เหล็กขึ้น ซึ่งมิได้ซับซ้อน (Uncomplicated) อย่างน่าประหลาดใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่51

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากนี้ ขอบเขตของศิลปะยังครอบคลุมไปอีก 2 สาขาวิชา อันได้แก่ . . .

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing)

  • การเขียนหลากหลายประเภท
  • การอ่าน (Reading) อันได้แก่ (1) การอ่านกวีนิพนธ์ด้วยเสียงดัง (Poetry slam) (2) การอ่านเป็นจังหวะ (Rap) และการอ่านสันทนา (Coffee house)
  • การฟัง / การชื่นชม (Listening / appreciation)
  • เทคโนโลยี อาทิ การแปล (Translation)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่51

จากไฟฟ้าสู่แม่เหล็ก

เมื่อประจุไฟฟ้า (Electric charge) เคลื่อนตัวภายในเส้นลวดในลักษณะ (Fashion) ที่คล้ายกับจราจร (Traffic) ตัวอย่างเช่น ประจุไฟฟ้าเคลื่อนจากสถานีบวก (Positive terminal) ของแบตเตอรี่ มาถึงชุมทาง (Junction) โดยผ่านหลอดไฟดวงแรก หรือเดินทาง (Travel) ไปยังสถานีถัดไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่50

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากศิลปะและดนตรีแล้ว ขอบเขตของศิลปะยังกว้างไกล เพราะครอบคลุมไปถึง . . .

การเต้นรำ (Dance)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่50

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

ลองให้เด็กทำการลองใหม่ โดยมีวัสดุต่อไปนี้ - หลอดไฟขนาดเล็ก (Miniature) 2.5 โวลต์ (Volt) 0.3 แอมแปร์ (Ampere) 4 ดวง ที่ยึดหลอดไฟ (Bulb holder) ขนาดเล็กฐานพลาสติกวงกลม (Circular plastic base) 4 อัน แบตเตอรี่ขนาด D 1 แท่ง, เทปไฟฟ้า (Electric tape) และ เส้นลวด (Wire) คลิปหนีบ (Alligator clip) 8 ชิ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่49

ขอบเขตของศิลปะ

การบูรณาการ (Integrate) ทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related) ให้เข้ากับแนวความคิด STEM อาจทำได้โดยลงทุนในเวลาล่วงหน้า (Upfront) เพื่อจัดแจงหลักสูตรและการสอนการบูรณาการ ในทุกสถานการณ์ของการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามเด็กนักเรียน และความเข้าใจในสิ่งนั้น เป็นแนวความคิดซึ่งมักสูญหายไปกับการติดตั้ง (Implementation) โปรแกรมใหม่ที่นำเสนอ เพื่อเพิ่มพูน (Enrich) เส้นทาง (Ride) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจาก STEM ไปยัง STEAM

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่49

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟรอบรั้วบ้าน จนในปัจจุบันไม่ต้องไปตามล่า (Hunt) ค้นหาหลอดไฟที่ดับลงเหมือนสมัยก่อน? คำตอบอยู่ที่การต่อสายไฟ (Wiring) ของวงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ลองให้เด็กทำการทดลองต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่48

เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์

มักมีคำถามว่า เทคโนโลยี “หล่อหลอม” (Foster) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือไม่? ทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้ฝังรากลึก (Firmly entrenched) อยู่ในทุกระดับชั้นเรียน จนทำให้เราอุปโลกน์ (Assume) ว่า เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM แต่ข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีถูกใช้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่48

หลอดไฟนวลแสง

เด็กจะสามารถแกะรอย (Trace) ทั้ง 2 ด้านของเส้นลวด (Wire) ที่เชื่อมโยงกับ “เส้นใยทังสเตน” (Tungsten filament) ไปยังฐานโลหะ (Metal) ด้านหนึ่งของฐานดังกล่าว เส้นลวดโลหะห้อยแนบลงมาจากเส้นใยทังสเตน จนถึงจุดต่ำสุด (Bottommost) ของฐาน ส่วนอีกด้านของเส้นใยทังสเตน จะมีเส้นลวดห้อยแนบลงมาแต่เข้าไปในฐานโลหะ เส้นลวดนี้เชื่อมไปยังด้านข้าง (Side wall) ของฐานโลหะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่47

นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน (Procedure) ของกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับศิลปะ (Art-integrated) โดยกลุ่มเด็กนักเรียน . . .

  1. วาดหลากหลายรูปทรง (Shape) ของก้อนน้ำแข็งในจินตนาการ (Visualization) แล้วกำหนดว่า รูปทรงสร้างความแตกต่างหรือไม่ ในอัตราและจำนวนองศาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเติมน้ำประปา อาทิ ทรงลูกบาศก์ (Cube) ทรงที่ถูกขยี้ (Crushed) ทรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Half-moon) และทรงกระบอก (Cylinder)
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน