เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่4

ค่ายฤดูร้อนหลายแห่ง นำเด็กนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก มาเข้าค่ายผจญภัย (Adventure) ซึ่งมักจะมีหัวเรื่อง (Theme) เฉพาะ รวมทั้งการสอนกีฬาเกือบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ (Imaginable) หรือการแข่งขันหลากหลายกีฬา ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กชายและหญิงได้เรียนรู้กีฬาที่ตนเองสนใจเป็นเวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกัน เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่3

ค่ายฤดูร้อน (Summer camp) ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ให้บริการชุมชนนอกรั้ว (Outreach) ไปด้วย อาทิ ค่ายของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ (School of Art & Design) ณ มหาวิทยาลัย Michigan และค่ายของ วิทยาลัยสื่อการคำนวณและดิจิทัล (College of Computing and Digital Media) ณ มหาวิทยาลัย DePaul

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่44

เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ความเห็นว่า การรู้จักผิดชอบ-ชั่วดีของเด็กมาแต่กำเนิด เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของคน ซึ่งในคริสตศตวรรษที่ 19 นักสังเกตการณ์เรียกว่า “จิตสำนึกทางจริยธรรม” (Moral sense) หากปราศจากสิ่งนี้ เด็กจะไม่สามารถเข้าสังคมได้ (Socialization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสุภาพ

สุภาพ (Gentle) คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกไปเล่นว่าว

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ สังเกตไหมคะว่าในฤดูร้อนอย่างนี้ ช่วงบ่ายๆ เย็นๆ จะมีลมที่เรียกว่า “ลมว่าว” พัดมา ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจึงอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ให้พาลูกไปเล่นว่าวกันค่ะ ว่าวเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีมาตั้งแต่เด็ก เป็นทั้งการละเล่นและเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย สถานที่ที่นิยมเล่นว่าวในกรุงเทพฯคงจะไม่มีที่ไหนเอาชนะท้องสนามหลวงไปได้ แต่สำหรับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปเล่นตามสวนสาธารณะหรือในทุ่งกว้างๆ ก็ได้ค่ะ แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ให้ลูกเล่นใกล้ถนน หรือบริเวณที่พื้นไม่เรียบ มีสิ่งกีดขวาง เพราะลูกอาจมัวแต่เงยหน้ามองว่าว ไม่ทันระวัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และที่สำคัญ อย่าให้ลูกเล่นในบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าค่ะ เพราะว่าวอาจไปพันกับสายไฟ และก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้ามีใครพยายามดึงมันลงมา ตอนนี้ เรามาเลือกว่าวกันก่อนนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่2

ในค่ายบางแห่ง ชาวค่ายจะนอนค้างคืน (Overnight) แต่บางแห่งก็เป็นค่ายกลางวัน (Day camp) ซึ่งชาวค่าย (Camper) จะไปเช้า-เย็นกลับและบางค่ายก็มีโครงการทั้งสองรูปแบบ ในสหรัฐอเมริกา ค่ายพักแรม (Residential camp) จะมีสถานที่เพื่อนอนค้างแรม (Sleep-away camp) สำหรับเด็กนักเรียนที่ออกไปนอนนอกบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-กระดองลายกับกระต่ายหูเรียว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานยอดฮิต..ติดหู ติดใจเด็กไทยมาทุกยุคทุกสมัย ก็เรื่องกระต่ายกับเต่านี่แหละ แต่ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อใหม่ว่า กระดองลายกับกระต่ายหูเรียวจ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่43

ทีมนักวิจัยของ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ได้ค้นพบปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสามารถคืนสู่ปรกติได้ (Resiliency) อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) อาทิ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เป็นบวก มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส สนองตอบทางสังคม และสามารถเรียกร้องความสนใจและการดูแลได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่1

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลปิดเทอมใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนที่มีเวลาพักการเรียนที่ยาวนานนับเป็นเดือนๆ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมานานแล้วว่า เป็นช่วงที่บรรดาเด็กเล็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาจะได้พักผ่อน หลังจากที่คร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนมาเกือบตลอดปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่3

ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) เจ้าของ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) กล่าวว่า ปัญญาหรือความสามารถ เป็น “ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อประมวลข้อมูลที่สามารถกระตุ้นได้ เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งที่มีคุณค่าในวัฒธรรม” จึงมีมากกว่าเพียงปัญญาทางตรรกะ และความสามาถทางภาษา [ที่ใช้ในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึง บริเวณที่เป็นส่วนกลางที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชน สวนสาธารณะในปัจจุบันเอกชนอาจจัดสร้างขึ้นแล้วอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติก็ได้ ดังเช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตามเขตการศึกษาต่างๆ 12 แห่งมีองค์กรเอกชนร่วมมือร่วมใจกับหน่วยของรัฐและท้องถิ่น สร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพมากมายทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 พ่อแม่และครูจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้น

การประพฤติปฏิบัติตนของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ในการปรับตัวให้สังคมยอมรับเป็นความสามารถทางสังคมของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่วัยทารกและสืบเนื่องติดตัวมาจนเติบโตเข้าสู่เด็กวัยประถมต้น อายุ 6- 9 ปี ความสามารถทางสังคมของเด็กทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เกมการศึกษา

เกมการศึกษาหมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5ขวบ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ วางภาพต่อปลาย (Domino) เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) ภาพตัดต่อ (Jig-saw puzzle) เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่42

ทีมนักวิจัยของ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ได้ค้นพบปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสามารถคืนสู่ปรกติได้ (Resiliency) อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) อาทิ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เป็นบวก มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส สนองตอบทางสังคม และสามารถเรียกร้องความสนใจและการดูแลได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่2

พ่อแม่สามารถค้นหาแล้วฟูมฟักศักยภาพของลูกได้ดี หากรู้จักประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) ที่นำเสนอโดย ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งมีชื่อว่า “กรอบความคิด” (Frames of Mind) เขาเสนอรูปแบบใหม่ (Model) ที่แตกต่างจากทฤษฎีก่อนหน้านั้น ตรงที่เป็น “เครื่องมือ” ของความรู้สึกสัมผัส (Sensory "modalities") มากกว่าการเห็นว่า เด็กถูกครอบงำด้วยความสามารถโดยทั่วไป (General ability)เพียงหนึ่งเดียว [ซึ่งใช้เป็นปัจจัยในการวัดระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันหยุด

วันหยุด หมายถึง วันที่คนเราได้พักจากงานที่ทำโดยปกติ เป็นวันที่ผู้ใหญ่หยุดพักจากการทำงาน เด็กหยุดพักจากการเรียนที่โรง เรียน ปัจจุบันวันหยุดของคนทั่วไปในสังคมโลกมีวันหยุดสุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนและเพื่อให้แต่ละคนได้ทำกิจกรรมส่วนตัว สำหรับเด็กๆเมื่อมาโรงเรียนแล้ว จะเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหยุดวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นเวลา 2 วันเต็ม นอกจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติแล้ว โรงเรียนจะมีวันหยุดระยะเวลานานคือ วันปิดภาคเรียนสังคมหรือในชุมชนแต่ละแห่งจะมีวันหยุดในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อีกด้วย เพื่อให้คนได้ปฏิบัติตนตามจริยธรรมและค่านิยมของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่1

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องปลีกย่อย แต่ปัจจัยสำคัญ 2 ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ (1) สิทธิเด็กทั่วโลก และ (2) ศักยภาพเด็กไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-3

อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ฉบับองค์การประชาชาติ (United Nations) ในปี พ.ศ. 2532 เป็นเครื่องมือ (Instrument) สากลที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน