จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่41

เรื่องราวของเดเลีย (Delia) เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาเด็ก 698 คน จากชุมชนชนบทเล็กๆ บนเกาะหนึ่งในรัฐฮาวาย การวิจัยนี้ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาชื่อ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ แผนกพัฒนามนุษย์และชุมชนของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-2

องค์การอภัยโทษสากล (Amnesty International) ส่งเสริมอย่างเต็มที่ (Advocate) สิทธิเด็ก 4 ประเภท อันได้แก่ (1) การยุติการจำคุกเด็ก (Juvenile incarceration) โดยไม่มีทัณฑ์บน (Parole) (2) การห้ามสรรหาเด็กเพื่อใช้เป็นทหาร (3) การไม่มีโทษประหารชีวิต (Death penalty) สำหรับนักโทษเด็ก และ (4) การสร้างการรับรู้ของสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกเที่ยวทะเล-ตอนที่2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้เป็นตอนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูชมพูชวนให้พาลูกไปเที่ยวทะเลกันค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้ครูชมพูจะแนะนำกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่ชายหาดเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง แต่ก่อนอื่น เรามาจัดกระเป๋าเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับไปทะเลกันดีกว่าค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-1

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บรรยากาศในการประชุมคึกคัก เพราะมีนักวิชาการด้านพัฒนาเด็กการแขนงต่างๆ มาร่วมการประชุมคับคั่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องไปงานเลี้ยง

งานเลี้ยงหมายถึง งานที่เชิญแขกมาร่วมรับประทานอาหาร จัดเพื่อความสุขและสนุกสนาน งานเลี้ยงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีในสังคมของเด็กและผู้ใหญ่ ที่เด็กควรเรียนรู้การเข้าสังคม ซึ่งหมายถึง ความสามารถของเด็กที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยทางสังคมที่ดี ซึ่งนำไปสู่การเกิดทักษะสังคมให้แก่เด็ก เมื่อเด็กเข้าสู่วัย 4 ปีขึ้นไปจะมีพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ที่เด็กจะแสดงออก โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในทางที่ดี ผ่านการเล่น และเด็กวัยนี้สามารถสร้างมิตรภาพจากการร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำให้เด็กเกิดทักษะทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ขนเทากับเงาในน้ำ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้ คือ ขนเทากับเงาในน้ำ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่40

อัลเบอร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) เป็นชาวแคนาดา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2468 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ เป็นศาสตราจาย์เกียรติคุณ ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) ให้กับหลากหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยากว่า 60 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social-learning theory)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกปลอดภัย-ในบ้านได้อย่างไร-ตอนที่2

เนื่องจากเด็กสามารถถจมน้ำในอ่าง (Sink) ได้ พ่อแม่จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ในอ่างอาบน้ำ (Bathtub) ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเด็ดขาดแม้เพียงนาทีเดียว หรือปล่อยให้อยู่กับเด็กโตในอ่างอาบน้ำ หรือห้องน้ำ ถ้าต้องรับโทรศัพท์หรือเปิดประตูบ้านตามเสียงกริ่ง ให้นำเด็กไปด้วยเสมอ

พ่อแม่ต้องทดสอบอุณหภูมิของน้ำ ก่อนวางเด็กในอ่างน้ำ ผิวหนังเด็กอ่อนตามวัย จึงถูกลวกได้ง่าย ถ้าน้ำในอ่างร้อนเกินไป พ่อแม่ยังต้องระวังมิให้เครื่องใช้ไฟฟ้า (อาทิ เครื่องเป่าผมให้แห้ง) อยู่ใกล้น้ำ ให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้ากระตุก (Electric shock) ถ้าตกลงไปในอ่างน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ โดยที่มิได้ถอดปลั๊ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องขยัน

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย เด็กที่มีความขยัน คือ เด็กที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2530 ความว่า “เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่าง กายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และทำนอง คำคล้องจอง หรือเครื่องดนตรีประกอบ การเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกปลอดภัย-ในบ้านได้อย่างไร-ตอนที่1

เนื่องจากเด็กสามารถถจมน้ำในอ่าง (Sink) ได้ พ่อแม่จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ในอ่างอาบน้ำ (Bathtub) ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเด็ดขาดแม้เพียงนาทีเดียว หรือปล่อยให้อยู่กับเด็กโตในอ่างอาบน้ำ หรือห้องน้ำ ถ้าต้องรับโทรศัพท์หรือเปิดประตูบ้านตามเสียงกริ่ง ให้นำเด็กไปด้วยเสมอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่39

เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ได้ตั้งข้อมุติฐาน (Hypothesis) ว่า คนเราผ่านพัฒนาการจากทารกแรกเกิด (Infancy) จนถึงวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) เป็นกระบวนการ 8 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสัมพันธ์กับปัญหาทาง “จิตสังคม” (Psycho-social) ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่3

เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเพศ (Gender) หรือเชื้อชาติ (Race) ใด ล้วนล่อแหลมต่อการลักพาตัว ในสหรัฐอเมริกา มีเด็กถูกลักพาตัว ปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 คน โดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง ที่พยายามมิให้ผู้ปกครง (Caretaker) มีสิทธิดูแล (Custodial) เด็ก ประมาณ 7% จะเป็นเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ 12% จะเป็นเด็กที่มีอายุ ระหว่าง 6 ถึง 11 ขวบ และ 98% ของเด็กดังกล่าว ได้กลับบ้านในที่สุด โดยไม่มีเด็กถูกฆ่าตายเลย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กตัญญู

ความกตัญญู คือ การรู้สึกสำนึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทำเช่นนี้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่2

พ่อแม่ควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเด็กอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเริ่มออกนอกบ้าน? สิ่งแรกคือทำรายชื่ออาณาบริเวณใกล้เคียง (Neighborhood) โดยเลือก “หลักหมุด” (Landmarks) ที่สำคัญ [และสังเกตได้ง่าย] มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเรือนเคียง อลัสอนลูกว่า บ้านไหนที่ลูกอาจแวะไปได้ [ในยามจำเป็น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่1

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กหญิงมนัสนันท์ ทองภู่ หรือ น้องเอย อายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลอนงค์เวท ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ป่วยสมองบวมเพราะขาดอากาศหายใจ นอกพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลกรุงเทพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพืช

พืช อยู่ในสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องพืช นอกจากเด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชต่างๆแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้พืชเป็นสื่อเพื่อส่ง เสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในระดับปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่38

อีกทฤษฎีหนึ่งที่สามารถนำมาอธิบายกรณีของเจ็สสิกา (Jessica) ได้ดี ก็คือทฤษฎี “จิตสังคม” (Psycho-social) ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2445 - 2537 เขาคือ เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ผู้นำเสนอว่า เราทุกคนล้วนต้องผ่านวิวัฒนการ 8 ขั้นตอนในชีวิต เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคม 8 ประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่4

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้ เพราะจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างแตกฉาน ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำเร็จที่สูงสุด มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ของมนุษยชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกเที่ยวทะเล-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ บ้านเราช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆ นะคะ หลายครอบครัวคงอยากพาลูกหนีร้อนไปเที่ยวทะเล แต่ก่อนจะไป เรามาวางแผนกันดีไหมคะว่าจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนกัน สัปดาห์นี้ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” จะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันก่อนนะคะ เพราะประเทศไทยเรามีชายหาดสวยงามมากมาย มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกโตๆ แล้ว ครูชมพูแนะนำให้พานั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพื่อจะได้ดำน้ำชมปะการังกันค่ะ แต่ถ้าลูกยังเล็กอยู่ ก็ควรพาไปเล่นน้ำ เล่นทรายตามชายหาดที่คลื่นลมไม่แรงและเดินทางสะดวกค่ะ โดยครูชมพูจะเริ่มแนะนำจากทะเลทางภาคตะวันออก ต่อด้วยทะเลใต้ทางฝั่งอ่าวไทย และจบด้วยทะเลใต้ฝั่งอันดามันนะคะ ถ้าพร้อมแล้ว ตามครูชมพูมาเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน