จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่28

ในขั้นตอนแรกของทฤษฎีการรับรู้ (การเคลื่อนไหวผ่านประสาทสัมผัส) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิด (Thinking) ในทารกซึ่งประกอบด้วยการประสานข้อมูลประสาทสัมผัส (Sensory information) กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ค่อยๆ กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ (Purposeful)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันช้างไทย-มิให้สูญพันธุ์-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนนี้นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรม “วันช้างไทย” ตามที่รัฐบาลกำหนด ณ ส่วนแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบเค้กผลไม้ มีทั้ง อ้อย กล้วย แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ หลากหลายชนิด ให้โขลงช้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่5

จำนวนอักขระ (Character) ในภาษาจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (Antiquity) มีทั้งหมดกว่า 20,000 ตัว แต่ทีใช้จริงในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 10,000 ตัว แต่ต้องเข้าใจว่า “อักขระ” นั้นแตกต่างจาก “คำ” เนื่องจากคำในภาษาจีนประกอบขึ้นด้วยอักชระมากกว่า1 ตัว จำนวนคำในภาษาจีนจึงมีมากกว่าอักขระหลายเท่าตัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็กวัยนี้ ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาไม่มีเพื่อน หรือเพื่อนไม่ยอมรับ นอกจากนี้ เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่รู้จักเหตุและผล มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะเรียนรู้ระเบียบวินัย เริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ ดังนั้น การสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักกับทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา และช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกที่เหมาะสม ด้วยการฝึกฝนแนะนำ ให้คำชมเมื่อเด็กทำได้ดี และแก้ไข ชักจูง แนะนำเมื่อเด็กทำไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้ จักควบคุมอารมณ์และมีการปรับตัวที่ถูกต้อง จะเป็นการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ที่เรารู้จักกันดีในนามของอีคิว ซึ่งเป็นทักษะหรือศิลปะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่27

ขณะที่เด็กสำรวจสภาพแวดล้อมของเขา เขาจะมีโอกาสมากมายในการ “ซึมซับ” (Assimilation) หรือการ “ปรับเปลี่ยน” (Accommodation) จะยังผลให้เกิดประเภทต่างๆ ของการเติบโตและพัฒนาการการรับรู้ เด็กใช้กระบวนการทั้งสองนี้ผ่าน 4 ขั้นตอน (Stage) ต่อเนื่องของการรับรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่4

ภาษาจีนไม่มีระบบเขียนคำอ่าน (Phonetic transcription) ที่เป็นมาตรฐานกลาง (Uniform) จนกระทั่งถึง กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 แม้ว่า รูปแบบการออกเสียง (Enunciation pattern) ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือการออกเสียง [สูงต่ำและจังหวะ] (Rime book) และพจนานุกรมยุคเริ่มต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่3

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนของจีนค่อนข้างสลับซับซ้อน ความหลากหลายของภาษาพูดมีวิวัฒนาการเร็วช้าต่างๆ กัน แต่ภาษาเขียนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยภาษาจีนต้นแบบดั้งเดิม (Classics) ได้รับการบันทึกลงบนเปลือกหอย กระดองเต่า หรือกระดูกวัว (Oracle bones) ย้อนหลังไประหว่าง ศตวรรษที่ 14 ถึง 11 ก่อนคริสต์กาล ในราชวงศ์ซ้ง (Shang)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่2

การพูดภาษาจีนนั้น ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน มีความซับซ้อนมาก ชาวจีนส่วนใหญ่ในมณฑลเสฉวน (Sichuan) ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณผืนดินส่วนโค้ง (Arc) จากมณฑลแมนจูเรีย (Manchuria) ในตะวันออกเฉียงเหนือ จรดมณฑลยูนนาน (Yunnan) ในตะวันตกเฉียงใต้ ต่างใช้ภาษาจีนกลาง (Mandarin or Middle Chinese ) เป็นภาษา “บ้านเกิดเมืองนอน” (Home language)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่1

เมื่อต้นเดือนมีนาคม ศกนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์กการบริหาร จังหวัดหนองคาย และ ดร. เจิ้ง เซียง บิน ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยกวางโจว ประเทศจีน ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในพธีดังกล่าว พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมภาษาจีนให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน 20 คน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่26

สมองและประสาทสัมผัสของทารกแรกเกิด จะพัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อให้ทารกมีความพร้อมในเวลาอันสั้น ที่จะคืบคลานและเดินย่างก้าว แล้วสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกอันน่าอัศจรรย์ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “พัฒนาการการรับรู้” (Cognitive development)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลดการบ้าน-ลดความเครียดเด็ก-ตอนที่4และตอนสุดท้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวว่า นโยบายและมาตรการต่างๆ จะเริ่มดำเนินการทันทีในปีการศึกษา 2556 ระหว่างนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) “กำลังจัดทำคู่มือสำหรับแจกครู เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบวงจร ตั้งการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การประเมินผลและการให้การบ้าน และจะมีการจัดอบรมครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ด้วย”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ช่วงปิดเทอมนี้มีคุณแม่ๆ หลายท่านถามครูชมพูถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมสนุกๆ ที่น่าจะพาลูกรักไปเที่ยวชมให้ได้ความรู้ แถมข้อแม้มาด้วยว่า “ขอที่ที่ไม่ร้อนนะคะ” ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะพาไปเที่ยว “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” กันค่ะ อุทยานที่ว่านี้ มีพื้นที่กว้างถึง 3,700 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-กาดำกับหงส์ขาว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ เรามารู้จักอีสปกันก่อนที่จะอ่านนิทานที่อีสปแต่งนะ เราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสุขของเรานั้นเป็นใคร

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊ปองชอบมาก อีกหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้ คือ กาดำกับหงส์ขาว เรื่องมีอยู่ว่า ..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลดการบ้าน-ลดความเครียดเด็ก-ตอนที่3

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวต่อไปว่า ในต่างประเทศนั้น การบ้านประเภทแก้ปัญหาซับซ้อน จะให้นักเรียนทำที่โรงเรียนโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง และเปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงกันในการแก้โจทย์ปัญหา อย่างไรก็ตามการบ้านบางประเภทยังมีความสำคัญอยู่ เช่นการบ้านประเภททบทวนและเพิ่มความชำนาญ ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนเรื่องการให้การบ้าน ว่าจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่25

ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่พบเห็นกันทั่วไป ในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม (Primate) ซึ่งรวมทั้งคนด้วย และเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่รอด (Survival) ตลอดชีวิต ความรู้สึกผูกพันต่อผู้เลี้ยงดู ทำให้เด็กมีรากฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะออกไปสำรวจสภาพแวดล้อม และสถานปลอดภัย (Haven of safety) ที่เด็กสามารถ “คืนสู่เหย้า” เมื่อมีความกลัวเกิดขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยก่อนอนุบาล

เด็กวัยแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ น่าจะเรียกได้ว่า เป็น “ช่วงวัยทองของชีวิต” มากกว่าวัยไหนๆ เพราะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย เด็กวัยก่อนอนุบาลจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากครรภ์ของแม่ เรียนรู้การรับประทานอาหาร เรียนรู้ทักษะทางสังคมในการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่รอบตัวเด็ก เด็กทุกคนควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลดการบ้าน-ลดความเครียดเด็ก-ตอนที่2

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กล่าวต่อว่า สพฐ. ได้ศึกษาและพบว่า การบ้านบางประเภทนั้นไม่เหมาะสมจะให้นักเรียนกลับมาทำที่บ้าน เช่นการบ้านประเภทแก้โจทย์ปัญหา เพราะมีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่เด็กจะทำได้โดยลำพัง กลับกลายเป็นการสร้างความเครียดให้เด็ก แถมยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลดการบ้าน-ลดความเครียดเด็ก-ตอนที่1

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตัดสินใจปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาปลาย หลังจากศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา และสพฐ. มีนโยบายจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านโครงสร้างเวลาเรียน และปรับลดจำนวนการบ้านที่นักเรียนได้รับ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่24

เมื่อทารกพัฒนา “ความรู้สึกผูกพัน” (Attachment) ที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ก็จะแสดงความทุกข์ (Distress) มากเมื่อพ่อแม่จากไปชั่วคราว เรียกว่า “ความกังวลเมื่อจากไป” (Separation anxiety) โดยการร้องเสียงดัง ร้องไห้ หรือไม่สงบ (Agitation) ความกังวลนี้ เป็นสัญญาณชัดเจนว่า ทารกเริ่มมี “ความรู้สึกผูกพัน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิทยาศาสตร์เด็กไทย-ใกล้หลุดโลกแล้ว-ตอนที่5และตอนจบ

การวิจัยการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ อาศัยความหลากหลายของวิธีการ (Methodology) ที่ได้หยิบยืมมาจากหลายๆ แขนงวิชาของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การรับรู้ (Cognitive) จิตวิทยาการรับรู้ และมานุษยวิทยา (Anthropology) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความนึกคิดของนักเรียน ปรากฏว่า พบปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน