เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่3

ทำไมพ่อแม่จึงควรให้เด็กเรียนภาษาต่างชาติ เมื่ออายุน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่2

โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วโลก สอนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา ในปี พ.ศ. 2541 นักเรียนเกือบทุกคนในยุโรป ต้องเรียนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory) โดยเฉลี่ยแล้ว โรงเรียนในยุโรป มีการสอนภาษาต่างชาติสัปดาห์ละ 3 - 4 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความจำ

ความทรงจำเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์ และสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างแนบแน่น สติปัญญา หรือ ความสามารถในการ “เข้าใจ และคิด” อยู่บนฐานของข้อมูลที่มนุษย์บันทึกไว้ในสมองของเรา หากมีมากก็จะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่29

หลังอายุ 2 ขวบ การเรียนรู้จะทวีความเร็วในการใช้สัญลักษณ์และภาษา เมื่อเด็กเล่นกับของเล่นประเภทเป็นบล๊อค (Block) บนพื้นบ้าน อาจสมมุติ (Pretend) ว่า กำลังเล่นกับแมว หรือสมมุติว่า กล่องใหญ่เป็นบ้านหรือโต๊ะ และพูดกับสิ่งของหรือวาดภาพสิ่งของที่อาจมิได้อยู่เบื้องหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่1

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการศึกษา (สนศ.) ได้เตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทรรศการ-MuseumFamily-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปชมนิทรรศการ “Museum Family: ขุดค้น ละเล่น เล่าเรื่อง (ตอนที่ 1)” ซึ่งจัดแสดงที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันช้างไทย-มิให้สูญพันธุ์-ตอนที่2

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันรณรงค์ปลูกฝังให้คนไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้าง หลังจากที่ช้างไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่า ฆ่าเพื่อเอางาหรือชิ้นส่วนของช้างไป โดยให้ความรู้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในรูปแบบของทั้งนิทรรศการเรื่องช้างไทย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ แหย่งช้าง และตะขอ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นรูปช้าง และโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลูกตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้ คือ กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต

เรื่องมีอยู่ว่า ..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยก่อนอนุบาล

พัฒนาการด้านสังคมหมายถึง การพัฒนาความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อการดำราชีวิตที่เป็นปกติสุข การพัฒนาทางสังคมของคนเราเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถสร้างสังคมได้โดยอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่28

ในขั้นตอนแรกของทฤษฎีการรับรู้ (การเคลื่อนไหวผ่านประสาทสัมผัส) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิด (Thinking) ในทารกซึ่งประกอบด้วยการประสานข้อมูลประสาทสัมผัส (Sensory information) กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ค่อยๆ กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ (Purposeful)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันช้างไทย-มิให้สูญพันธุ์-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนนี้นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรม “วันช้างไทย” ตามที่รัฐบาลกำหนด ณ ส่วนแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบเค้กผลไม้ มีทั้ง อ้อย กล้วย แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ หลากหลายชนิด ให้โขลงช้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่5

จำนวนอักขระ (Character) ในภาษาจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (Antiquity) มีทั้งหมดกว่า 20,000 ตัว แต่ทีใช้จริงในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 10,000 ตัว แต่ต้องเข้าใจว่า “อักขระ” นั้นแตกต่างจาก “คำ” เนื่องจากคำในภาษาจีนประกอบขึ้นด้วยอักชระมากกว่า1 ตัว จำนวนคำในภาษาจีนจึงมีมากกว่าอักขระหลายเท่าตัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็กวัยนี้ ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาไม่มีเพื่อน หรือเพื่อนไม่ยอมรับ นอกจากนี้ เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่รู้จักเหตุและผล มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะเรียนรู้ระเบียบวินัย เริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ ดังนั้น การสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักกับทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา และช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกที่เหมาะสม ด้วยการฝึกฝนแนะนำ ให้คำชมเมื่อเด็กทำได้ดี และแก้ไข ชักจูง แนะนำเมื่อเด็กทำไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้ จักควบคุมอารมณ์และมีการปรับตัวที่ถูกต้อง จะเป็นการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ที่เรารู้จักกันดีในนามของอีคิว ซึ่งเป็นทักษะหรือศิลปะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่27

ขณะที่เด็กสำรวจสภาพแวดล้อมของเขา เขาจะมีโอกาสมากมายในการ “ซึมซับ” (Assimilation) หรือการ “ปรับเปลี่ยน” (Accommodation) จะยังผลให้เกิดประเภทต่างๆ ของการเติบโตและพัฒนาการการรับรู้ เด็กใช้กระบวนการทั้งสองนี้ผ่าน 4 ขั้นตอน (Stage) ต่อเนื่องของการรับรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่4

ภาษาจีนไม่มีระบบเขียนคำอ่าน (Phonetic transcription) ที่เป็นมาตรฐานกลาง (Uniform) จนกระทั่งถึง กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 แม้ว่า รูปแบบการออกเสียง (Enunciation pattern) ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือการออกเสียง [สูงต่ำและจังหวะ] (Rime book) และพจนานุกรมยุคเริ่มต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่3

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนของจีนค่อนข้างสลับซับซ้อน ความหลากหลายของภาษาพูดมีวิวัฒนาการเร็วช้าต่างๆ กัน แต่ภาษาเขียนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยภาษาจีนต้นแบบดั้งเดิม (Classics) ได้รับการบันทึกลงบนเปลือกหอย กระดองเต่า หรือกระดูกวัว (Oracle bones) ย้อนหลังไประหว่าง ศตวรรษที่ 14 ถึง 11 ก่อนคริสต์กาล ในราชวงศ์ซ้ง (Shang)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่2

การพูดภาษาจีนนั้น ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน มีความซับซ้อนมาก ชาวจีนส่วนใหญ่ในมณฑลเสฉวน (Sichuan) ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณผืนดินส่วนโค้ง (Arc) จากมณฑลแมนจูเรีย (Manchuria) ในตะวันออกเฉียงเหนือ จรดมณฑลยูนนาน (Yunnan) ในตะวันตกเฉียงใต้ ต่างใช้ภาษาจีนกลาง (Mandarin or Middle Chinese ) เป็นภาษา “บ้านเกิดเมืองนอน” (Home language)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่1

เมื่อต้นเดือนมีนาคม ศกนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์กการบริหาร จังหวัดหนองคาย และ ดร. เจิ้ง เซียง บิน ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยกวางโจว ประเทศจีน ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในพธีดังกล่าว พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมภาษาจีนให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน 20 คน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่26

สมองและประสาทสัมผัสของทารกแรกเกิด จะพัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อให้ทารกมีความพร้อมในเวลาอันสั้น ที่จะคืบคลานและเดินย่างก้าว แล้วสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกอันน่าอัศจรรย์ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “พัฒนาการการรับรู้” (Cognitive development)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลดการบ้าน-ลดความเครียดเด็ก-ตอนที่4และตอนสุดท้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน กล่าวว่า นโยบายและมาตรการต่างๆ จะเริ่มดำเนินการทันทีในปีการศึกษา 2556 ระหว่างนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) “กำลังจัดทำคู่มือสำหรับแจกครู เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบวงจร ตั้งการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การประเมินผลและการให้การบ้าน และจะมีการจัดอบรมครูให้เข้าใจเรื่องนี้ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ด้วย”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน