การเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง-ตอนที่1

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะรากฐานของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในทุกๆ ด้าน ดังเช่นที่ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้เป็นนโยบายว่า การเรียนการสอน ต้อง ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-นิทานอีสป

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ เรามารู้จักอีสปกันก่อนที่จะอ่านนิทานที่อีสปแต่งนะ เราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสุขของเรานั้นเป็นใคร

ผู้แก่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่า อีสป เกิดเมื่อ 560 ปี ก่อนคริสต์ศักราช บนเกาะซามอส เมืองซาร์ดีส ประเทศกรีกโบราณ (ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนนอกชายฝั่งประเทศตุรกี) อีสปเป็นทาสผิวดำที่ขี้ริ้วขี้เหร่ ความไม่สมประกอบนี่เอง จึงไม่เป็นที่ต้องการของใคร ๆ แม้ขายตัวเป็นทาสก็ไม่มีใครซื้อ เมื่อไม่มีใครซื้อไปเป็นทาส อีสปจึงชวนเพื่อนที่มีความสมบูรณ์สมลักษณะทาส รอนแรมไปขายตัวเป็นทาสนอกเมือง อีสปเป็นคนฉลาดจึงวางแผนการตลาด ในลักษณะการลดกระหน่ำ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ถ้าใครซื้อเพื่อนไปเป็นทาสก็จะได้อีสปไปเป็นเพื่อน ถือเป็นของแถม ที่แม้ท่านไม่ถามเราก็จะแถม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่3และตอนจบ

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2513-2533 ก็เป็นช่วงเวลาของการบัญญัติเป็นกฎหมายและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ โดยผู้สนับสนุนโรงเรียนชุมชนนั้น ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมากภายใต้ องค์กรระดับชาติองค์กรใหม่ คือ สมาพันธ์ระดับชาติแห่งการศึกษาชุมชน (National Association for Community Education: NACE)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่19

ในผลงานวิจัยของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) เขาพบว่า ทารกที่แสดงความกลัวมาก ณ อายุ 4 เดือน จะยังคงความรู้สึกดังกล่าว ณ อายุ 21 เดือน จึงสรุปได้ว่า ทารกเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มของพัฒนาการที่จะ “ถูกสกัดกั้น” (Inhibited) กล่าวคือด้วยความกลัว หรือ “ไม่ถูกสกัดกั้น” (Uninhibited) กล่าวคือ ปราศจากความกลัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นเครื่องเล่นสัมผัส

การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส หมายถึง การเล่นเครื่องเล่นที่นำมาจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้เล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เครื่องเล่นสัมผัสอาจอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมเสรี เช่น ภาพตัดต่อ พลาสติกสร้างสรรค์ บล็อก หมุดปัก ลูกปัดสำหรับร้อย เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่2

วิวัฒนาการของโรงเรียนชุมชนลำดับต่อไปปรากฎขึ้นในทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) โดยพัฒนาเติบโตจาก “อาคารเรียนที่สว่างไสว” (Lighted schoolhouse) ในเมือง Flint รัฐมิชิแกน ซึ่งก่อตั้งโดย Charles Manley และ Charles Stewart Mott แห่งมูลนิธิ Mott ผู้ซึ่งคิดค้นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเด็กๆ และพ่อแม่ที่ต้องทำงานในเมือง Flint โดยใช้นอาคารเรียนที่ว่างอยู่ในเวลาเย็น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านให้เข้าใจ

การอ่าน เป็นการรับรู้และการแปลความหมายของข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจเรื่องราว การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำหรับในวัยเรียนการอ่านเพื่อความรู้หรือแสวงหาความรู้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กๆที่เพิ่งจะผ่านการเตรียมความพร้อมในวัยอนุบาล และเข้าสู่การเรียนวิชาการในชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านการอ่านอยู่บ้าง เพราะนอกจากจะต้องฝึกการอ่านออกแล้วยังต้องอ่านให้เข้าใจเรื่องที่อ่านด้วย ดังนั้น พ่อแม่จึงควรรู้แนวทางและร่วมมือกับครูในการช่วยเหลือ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเรียนรู้ของลูกจะส่งผลให้ลูกเรียนดีขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่1

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ ซึ่งล้วนแต่เพื่อเตรียมตัวรับการที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศที่สำคัญก็คือ การศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่18

วิธี “แนบราบ” (Longitudinal) ของการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ (Developmental change) มีข้อเสียในเรื่องที่นักวิจัยต้องรอคอยเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเจริญเติบโตขึ้น และต้องแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนเด็กในกลุ่มตัวอย่าง อาจลดน้อยถอยลงระหว่างการวิจัย เนื่องจากการย้ายบ้าน การเจ็บป่วย หรือการตายไป แต่วิธีนี้ยังเป็นที่นิยม เพราะนักวิจัย สามารถติดตามผลของพฤติกรรมเด็กในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ในช่วงเวลาต่างๆ กัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่4

วิธีการ Montessori เป็นอีกการศึกษาทางเลือกหนึ่ง (Alternative approach) ที่พัฒนาโดย Maria Montessori ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2413 ถึง 2495 และมีการนำไปปฏิบัติในโรงเรียนประมาณ 30,000 แห่งทั่วโลก สำหรับเด็กตั้งแต่เกิดจนอายุได้ 18 ปี โดยเน้นหนักเรื่องความเป็นการพึ่งพาตนเอง (Independence) อิสรภาพอย่างมีข้อจำกัด (Freedom within limits) และความเชื่อในพัฒนาการทางจิตวิทยาของเด็กตามธรรมชาติ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไอคิว

ไอคิว (IQ) หรือ Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา ระดับของไอคิวปกติอยู่ใน ช่วง 90-110 คนที่มีระดับไอคิวสูงจะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไว เรียนหนังสือเก่ง พ่อแม่ทุกคนจึงปรารถนาให้ลูกมีไอคิวสูง แม้ศักยภาพทางสมองนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ง่ายนัก แต่พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาสมองให้ลูกได้ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่3

วิธีการ Waldorf เป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือก (Alternative education) ที่แตกต่างจากการศึกษากระแสหลัก (Mainstream education) เป็นการศึกษาเอกเทศ (Independent) ซึ่งก่อตั้งเป็นโรงเรียน Waldorf ในปี พ.ศ. 2462 เพื่อสนองตอบความต้องการของพนักงานโรงงานบุหรี่ Waldorf-Astoria ในนคร Stuttgart ประเทศเยอรมนี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ปลาบู่ทอง

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ขอเล่านิทานพื้นบ้านไทยสมัยก่อน เป็นเรื่องที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก

หลายคนบ่นดัง ๆ ว่าไม่เหมาะที่จะเล่าให้เด็กฟัง เพราะเป็นเรื่องที่โหดร้าย แต่ถ้าคิดตามดี ๆ จะเห็นว่า นิทานเรื่องนี้ นำเสนอถึงความกตัญญูและความสัมพันธ์ที่งดงาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่2

สำหรับเด็กๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน โรงเรียนอนุบาลทำหน้าที่ช่วยการปรับตัวการออกห่างจากพ่อแม่ โดยปราศจากความกังวล และนี่อาจเป็นโอกาสแรกที่จะเล่นและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนอนุบาล อาจทำให้แม่ พ่อ หรือผู้เลี้ยงดู สามารถกลับไปทำงานเดิมในบางเวลา หรือเต็มเวลา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่17

ในช่วง 2 ขวบปีแรก ทารกทุกคนมีพัฒนาการหลากหลายของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก อาทิ การยิ้มเพื่อสังคม (อายุ 4 - 6 สัปดาห์) ความโกรธเคือง ความประหลาดใจ และความเศร้าโศก (อายุ 3 - 4 เดือน) ความกลัว (5 - 7 เดือน) ความละอายใจ (Shame) และความอาย (อายุ6 - 8 เดือน) การเยาะเย้ย (Contempt) และความสำนึกผิด (อายุ 24 เดือน)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่1

ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาต่างๆ เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นฉันใด โรงเรียนอนุบาลก็ถูกตั้งคำถามด้วยฉันนั้น ว่าในวัยที่เด็กตัวเล็กๆ ที่สมควรได้เรียนรู้จากการเล่นเป็นหลักนั้น จำเป็นด้วยหรือที่ต้องเข้าเรียนอนุบาล เพื่อไป “อัด” วิชาความรู้ เตรียมตัวสู่การเรียนในชั้นประถมศึกษา จนผู้ปกครองบางคนตัดสินใจไม่พาบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลเลยก็มีบ้างแล้ว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน3

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ เรายังเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลกกันอยู่นะคะ คุณพ่อคุณแม่พาลูกเดินตามพระระเบียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วต่อจาก 2 สัปดาห์ก่อนที่ครูชมพูเล่าถึงตอนที่ ย.ยักษ์ไมยราพสะกดทัพ ล.ลิงของพระรามให้หลับหมด แล้วเข้าไปในปากหนุมาน อุ้มพระรามไปเมืองบาดาล จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้เลยค่ะอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นีโอฮิวแมนนิส

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ ในสภาวะนี้เองคน เราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่16

ผลจากการวิจัยเพิ่มเติมของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) แสดงว่า ทารกผิวขาว (Caucasian) ประมาณ 10% ได้รับการสืบทอดของอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ที่เต็มไปด้วยความกลัว อาทิ แสดงสิ่งเร้าทางสรีระ (Physiological arousal) และความทุกข์ (Distress) ในสถานการณ์ใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่4และตอนจบ

ในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นในวงการศึกษา ในขณะที่แนวความคิดและวิธีการของการสอนก็มีหลากหลาย จึงเกิดมีการใช้งานนานัปการของคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตัล ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์สามารถใช้กับการคำนวณได้ดี จึงนำไปสู่การทดแทนเครื่องคิดเลขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน