นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน3

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ เรายังเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลกกันอยู่นะคะ คุณพ่อคุณแม่พาลูกเดินตามพระระเบียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วต่อจาก 2 สัปดาห์ก่อนที่ครูชมพูเล่าถึงตอนที่ ย.ยักษ์ไมยราพสะกดทัพ ล.ลิงของพระรามให้หลับหมด แล้วเข้าไปในปากหนุมาน อุ้มพระรามไปเมืองบาดาล จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้เลยค่ะอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นีโอฮิวแมนนิส

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ ในสภาวะนี้เองคน เราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่16

ผลจากการวิจัยเพิ่มเติมของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) แสดงว่า ทารกผิวขาว (Caucasian) ประมาณ 10% ได้รับการสืบทอดของอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ที่เต็มไปด้วยความกลัว อาทิ แสดงสิ่งเร้าทางสรีระ (Physiological arousal) และความทุกข์ (Distress) ในสถานการณ์ใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่4และตอนจบ

ในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นในวงการศึกษา ในขณะที่แนวความคิดและวิธีการของการสอนก็มีหลากหลาย จึงเกิดมีการใช้งานนานัปการของคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตัล ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์สามารถใช้กับการคำนวณได้ดี จึงนำไปสู่การทดแทนเครื่องคิดเลขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

รอคิวข้ามคืนเพื่อสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษ

เมื่อหลายวันก่อน (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556) เกิดเหตุที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนมากพร้อมใจกันมาเข้าคิวรอข้ามคืน เพื่อให้ลูกหลานได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษกับบริติช เคานซิล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่3

แม้ว่าการปฏิรูปการศึกษาในระดับประเทศ จะเกิดขึ้นหลากหลายด้วยกันตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ความรู้ความเข้าใจของยุคใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ก็ยังผูกติดกับการขยายตัวของการศึกษาภาคบังคับ กล่าวคือ การปฏิรูปการศึกษานั้นยังไม่สามารถแพร่กระจาย จนกว่าการศึกษากระแสหลัก (Mainstream education) จะได้รับการจัดระบบให้เข้าที่ก่อน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่2

นักปฏิรูปบางคนก็มีแรงจูงใจหลายอย่างรวมกัน อย่างเช่น มาเรีย มอนเทสซอรี่ (Montessori) ผู้สนับสนุน “การศึกษาเพื่อให้เกิดสันติสุข” (ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายทางสังคม) และ “เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก” (อันถือเป็นจุดมุ่งหมาย ทางมานุษยวิทยา) ส่วน ฌอง จ๊าค รุสโซ่ (Jean-Jacques Rousseau) ก็ได้ชื่อเป็น “บิดาแห่งการเคลื่อนไหว เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก” (Father of the child-study movement)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่15

ทารกบางคนกระจองอแง (Fussy) เพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่บางคนก็อารมณ์ดีมีความสุข แม้จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน คำว่า “อารมณ์ความรู้สึก” (Temperament) แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในเรื่องความใส่ใจ (Attention) การกระตุ้น (Arousal) และปฏิกิริยาสนองตอบ (Reactivity) ต่อสถานการณ์ใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อทำการปฏิรูปหลักสูตร และการพัฒนา ตำราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู-ตอนที่2และตอนจบ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่14

พ่อแม่มักบันทึก “หลักหมุด” (Milestone) การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของทารก อาทิ ครั้งแรกที่เขาคลาน หรือเดินได้ เพราะต้องการทราบว่า พัฒนาการของลูกอยู่ในเกณฑ์ปรกติ (Norm) หรือไม่ เกณฑ์ดังกล่าวยึดถืออายุเฉลี่ย (Average) ที่ทารกเริ่มแสดงทักษะ ความสามารถ หรือพฤติกรรมนานารูปแบบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู-ตอนที่1

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child : OTPC) จึงได้เกิดขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอวัยวะ

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีชื่อเรียกและมีหน้าที่แตกต่างกันไป อวัยวะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราดำรง ชีวิตอยู่ได้ พ่อแม่และครูควรสอนเด็กให้รู้จักดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และระวังรักษาให้อวัยวะของตนให้สมบูรณ์ปลอดภัยตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูยังอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วค่ะ เรามาเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลกกันต่อนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครูชมพูเล่าถึงตอนที่พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาออกบวชไปเดินป่า พระพรตและพระสัตรุตตามไปขอร้องพระรามให้กลับกรุงศรีอยุธยา แต่พระรามไม่ยอมกลับค่ะ ยังเดินป่าลึกเข้าไป แต่จะพบกับอะไรบ้าง พาลูกเดินต่อดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-นกอินทรีเลี้ยงลูก

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเล่านิทานธรรมะ ที่ได้เค้าโครงมาจากแม่ชีรัญจวน อินทรกำแหง เรื่อง นกอินทรีเลี้ยงลูกให้ฟัง ไม่พูดพล่ามทำเพลงหละนะ..เล่าเลยดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่า..

กาลครั้งนานมาแล้ว... ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ป่าจึงมีแต่ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่13

เมื่อทารกเรียนรู้การคลาน และเดิน เขาจะเปลี่ยนจากผู้สังเกตการณ์มาเป็นผู้มีส่วนร่วมในชีวิตสังคมของครอบครัว และนี่คือจุดแรกที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเรียกว่า “การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว” (Motor skills) เพื่อควบคุมกล้ามเนื้อ (Muscular control) อันจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยอนุบาล

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3-6 ขวบ) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จึงมีผลต่อคุณภาพของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว หากผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกถูกรังแก

การถูกรังแก อาจมีทั้งจากการถูกทำร้ายโดยมีร่องรอยกลับมาบ้านให้เห็น หรือถูกข่มขู่โดยพ่อแม่ไม่ทราย ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน มีผลต่อการเรียนของลูก หากไม่รีบแก้ไข หรือแก้ไขไม่ถูกวิธีอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อาหารเช้านั้นสำคัญไฉน-ตอนที่2

โครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เป็นนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้านั้น ล่าสุดเราได้สอบถามไปยังครูและผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการดังกล่าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่12

จากผลของ “วิวัฒนาการ” (Evolution) ความสามารถ แนวโน้ม และลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของคนจะเหมือนกันทั่วโลก (Universal) อย่างไรก็ตาม หลายๆ ส่วนของการเจริญเติบโต (Maturation) ของทารก จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่กำหนดว่า พ่อแม่อุ้ม (Hold) สัมผัส (Touch) ป้อน [อาหาร] (Feed) และพูด (Talk) กับลูกอย่างไร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน