หน้าหลัก » Blogs » กทม. จัด “งานหนังสือโลก” (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อกลางเดือนนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กทม. เมืองหนังสือโลก ซึ่งทาง กทม. ได้ในการจัดงาน "กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556: Bangkok World Book Capital 2013 อ่านกันสนั่นเมือง" โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานนี้

เหตุผลที่กรุงเทพฯ ได้รับการคัดเลือกจาก ยูเนสโก้ (UNESCO = United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกนั้น “ไม่ใช่เพราะมีการอ่านมาก แต่เพราะ กทม. ได้เสนอแผนกระตุ้นให้ประชาชนหันมาอ่านหนังสือเพิ่มเติม ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 89 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เรื่องการอ่านเป็นวาระแห่งชาติและให้คนกรุงเทพฯ สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยตั้งเป้าให้มีการอ่านเพิ่มขึ้น 10 - 15 เล่มต่อปี”

สำหรับนิทรรศการ "กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556: Bangkok World Book Capital 2013 อ่านกันสนั่นเมือง" นั้น จัดขึ้นภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 11 บริเวณ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้คนกทม. ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว

ภายในงาน มีนิทรรศการและกิจกรรมมากมายภายใต้แนวคิด “Bangkok Read for Life อ่านเพื่อรัก: รักรากเหง้า รักตนเอง รักผู้อื่น รักนิทรรศการโลก; อ่านเพื่อรู้ : รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักโลก; รักและรู้ : สู่การสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตและสังคมให้ก้าวหน้า”

“เมืองหนังสือโลก” (World Book Capital) เป็นคำเรียกขานที่ ยูเนสโก้ สหประชาชาติมอบให้เมืองที่มีโครงการสนับสนุนหนังสือและการอ่าน รวมไปถึงความทุ่มเทและการอุทิศตนของบุคลากรทุกฝ่ายในวงการหนังสือ ตำแหน่ง “เมืองหนังสือโลก” นั้น เริ่มนับตั้งแต่ “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก” (World Book and Copyright Day) ของยูเนสโก้ คือ 23 เมษายน วนไปจนครบ 1 ปี และสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายนของปีถัดมา

ความสำเร็จของ “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก” ซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2539 นั้น ได้สนับสนุนให้ยูเนสโก้พัฒนาแนวคิดของ “เมืองหนังสือโลก” ด้วยการเลือกให้ กรุงมาดริดประเทศสเปน เป็น “เมืองหนังสือโลก” ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ การประชุมสมัยสามัญ (General Conference) ของยูเนสโก้ จึงลงมติให้วาระของการแต่งตั้ง “เมืองหนังสือโลก”เป็นวาระประจำปี

ยูเนสโก้ได้เชิญ สมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (International Publishers Association) สหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ (International Federation of Library Associations and Institutions) และ ผู้แทนสมาพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ (International Booksellers Federation) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ เพื่อทำให้แน่ใจว่าสาขาหลักของอุตสาหกรรมหนังสือทั้ง 3 สาขา จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ การเสนอชื่อแต่งตั้งดังกล่าวไม่ได้มอบรางวัลทางการเงิน แต่เป็นเหมือนการยกย่องโครงการที่ดีที่สุดที่มีการอุทิศตนให้กับหนังสือและการอ่านมากกว่

า เรื่องการสนับสนุนความรักการอ่าน กลายเป็นเรื่องระดับสากลขนาดนี้แล้ว...วันนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มส่งเสริมการอ่านให้ลูกของคุณบ้างหรือยังคะ?

แหล่งข้อมูล:

  1. กทม. ถกจัด “งานหนังสือโลก” – ตั้งเป้าคนอ่านเพิ่ม 10-20 เล่มต่อปี - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1366179657&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, April 28].
  2. “นิทรรศการ Bangkok: World book Capital 2013” - http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=95943 [2013, April 28].
  3. World Book Capital - http://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_Capital [2013, April 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน