หน้าหลัก » Blogs » การศึกษาแบบบ้านเรียน หรือ Homeschooling (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากผลการวิจัยของ Raymond S. และ Dorothy N. Moore แสดงว่าเด็กไม่ควรจะเข้าโรงเรียน หรือ ไม่ควรจะได้รับการสอนจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะอายุครบ 8 – 10 ปี เหตุผลก็คือ “เพราะเด็กยังไม่โตพอหรือยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้า เรียนในระบบของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ควรรอให้ระบบประสาท ระบบการรับรู้ของเด็กพัฒนาอย่างเต็มที่เสียก่อน”

นักวิจัยทั้งคู่ ยังบอกด้วยว่า การให้เรียนในโรงเรียนที่เร็วเกินไปทำให้เด็กๆ เหนื่อยล้า ครูผู้สอนเองก็จะเหนื่อยล้าไปด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจากความสามารถทางวิชาการ การส่งเด็กๆ เข้าเรียนในโรงเรียนเร็วเกินไปยังทำลายทักษะการเข้าสังคมของเด็ก ทำให้มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น และความเคารพที่มีต่อพ่อแม่ลดลงด้วย พฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเพราะเด็กผู้ชายนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ช้ากว่าเด็กผู้หญิง

Raymond S. และ Dorothy N. Moore แนะนำว่าสำหรับเด็กเล็กนั้นสิ่งที่พวกเขาควรได้รับคือ

  • ได้ใช้เวลากับผู้ใหญ่และพ่อแม่อย่างอบอุ่น
  • ใช้เวลาให้น้อยกว่ากับเด็กวัยเดียวกัน
  • ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ ภายใต้คำแนะนำของพ่อแม่ ทั้งยังได้แนะนำอีกว่าเด็กๆ ควรใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่าเข้าเรียนในโรงเรียน ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ กับพ่อแม่มากกว่าจากห้องเรียนและ หนังสือเรียน

ครอบครัวที่ให้ลูกเรียนแบบโฮมสคูลสามารถพาลูกไปทัศนศึกษา ไปเที่ยวนอกบ้าน ไปต่างประเทศ และเข้ากิจกรรมกลุ่มกับเด็กวัยเดียวกันได้บ่อยกว่า อาจพาไปห้องสมุดชุมชน พาไปสวนสัตว์ทุกอาทิตย์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกบ้าน ทั้งธรรมชาติ พืช และสัตว์ได้ทุกๆ วัน

จำนวนนักเรียนต่อครูที่น้อยกว่าทำให้การพาเด็กๆ ออกไปนอกบ้านง่ายขึ้น แค่มีพาหนะเล็กๆ ก็พาเด็กๆ ไปไหนต่อไหนได้แล้ว ครอบครัวที่ให้ลูกเรียนแบบโฮมสคูลหลายครอบครัว อาจรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม และพากันไปเที่ยวที่ต่างๆ ทุกอาทิตย์ก็ได้

อย่างไรก็ตาม องค์กรการศึกษาแหงชาติ (National Education Association) สภาคณาจารย์ของสหรัฐอเมริกาได้ชี้ให้เห็นข้อเสียการ เรียนการสอนแบบโฮมสคูลว่า

  • ทำให้ยากที่จะจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
  • ทำให้เด็กขาดปฎิสัมพันธ์ต่อเพื่อนอายุเท่ากัน ที่มาจากต่างเชื้อชาติและต่างศาสนา
  • ทำให้มีแนวโน้มที่จะชอบอยู่คนเดียวหรือชอบความเป็นปักเจกอย่างสุดโต่ง

ศาสตราจารย์ Rob Reich นักรัฐศาสตร์จาก Stanford University ยังได้พูดถึงในหนังสือของเขา คือ The Civic Perils of Homeschooling ด้วยว่า การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลอาจทำให้เด็กได้รับการสอนที่มาจากแนวคิดแค่ด้านเดียว คือ เป็นแนวคิดที่ล้วนมาจากพ่อแม่

ศาสตราจารย์ Rob Reich ยังบอกด้วยว่าการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลทำให้เด็กขาดการติดต่อสื่อสารกับเด็กวัยเดียวกัน ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อส่วนรวมและความผูกพันต่อชุมชนใดๆ ลดลงด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. นายกฯ สั่งตั้งคณะทำ Master Plan ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา - http://www.naewna.com/local/70903 [2013, October 17].
  2. Homeschooling - http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling [2013, October 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน