หน้าหลัก » Blogs » การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้

จากการสำรวจทั่วโลกพบว่า เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 10 คน และเด็กผู้ชายอย่างน้อย 1 ใน 20 คน เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual abuse) มาก่อน และเด็กที่ถูกกระทำดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดปกติ และมีปัญหาติดยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาในเวลาต่อมาอีกด้วย

นับเป็นข่าวดีที่เมื่อไม่นานมานี้ Cochrane ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านสุขภาพ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและพบว่า การสอนเด็กระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนั้น ช่วยให้เด็กเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังได้ว่าตัวเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

จากการศึกษาจากเด็กกว่า 6,000 คน ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน เยอรมนี สเปน ไต้หวัน และตุรกี พบว่า เด็กที่ผ่านการอบรมเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศจากโรงเรียนผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น เกม หนังสือ และเพลง เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะบอกได้ว่าตนเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีเด็กเพียง 4 ใน 1,000 คน เท่านั้นที่บอกได้ว่าตนเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อน และในจำนวนดังกล่าว เมื่อได้รับการอบรมเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว จำนวนเด็กที่สามารถบอกเล่าได้ว่าตนเองถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เพิ่มขึ้นถึง 14 ใน 1,000 คน เด็กที่ได้รับการอบรมมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงได้ดีกว่า และจากการจำลองสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้ว เด็กเหล่านั้นยังสามารถป้องกันตนเองได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมเรื่องนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการให้ความรู้ในโรงเรียนดังกล่าวจะสามารถลดการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กได้หรือไม่นั้น ยังไม่ชัดเจนนัก คณะวิจัยยังได้เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อยืนยันผลการวิจัยด้วย พวกเขากล่าวว่า “แม้ว่าการอบรมเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศจะประสบความสำเร็จในขอบเขตจำกัดอยู่เพียงสถานการณ์ไม่หลากหลายมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มว่าทักษะต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้จะช่วยเด็กๆ พ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้”

โรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวใช้วิธีการสอนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ บทละคร เพลง หุ่นมือ หนังสือ และเกม เป็นต้น สำหรับเด็กที่ใกล้จะขึ้นชั้นประถมศึกษานั้น ได้รับการอบรมเรื่องกฎความปลอดภัย การเป็นเจ้าของร่างกาย และผู้ที่เด็กๆ จะเล่าให้ฟังเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ คณะวิจัยกล่าวว่า มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อยมากที่แสดงออกถึงความกังวลใจ

โครงการของ Cochrane ในประเทศต่างๆ ให้ความรู้แก่เด็กๆในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น นักเรียนของโรงเรียนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้รับการอบรมในโครงการ Stop ซึ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง (Stop ประกอบด้วย Stop = หยุด Tell someone = เล่าให้ผู้อื่นฟัง Protect yourself = ปกป้องตนเอง) ส่วนในเยอรมนี เด็กๆได้ชมการแสดงสดเรื่อง (No) Child’s Play และในตุรกีก็มีโครงการชื่อ Good Touch, Bad Touch เป็นต้น

ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จในการให้ความรู้อย่างยั่งยืนแก่เด็กๆในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากการอบรมผ่านไปแล้วหกเดือน เด็กยังคงจดจำเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยกล่าวว่า ยังคงยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเด็กๆสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงในกรณีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้มากน้อยเพียงใด เพราะ “แม้ว่าเด็กจะทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศบางเหตุการณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะปฏิบัติตัวได้ตามนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง การทดสอบไม่สามารถเลียนแบบสถานการณ์จริงได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ปกติแล้วเด็กมีแนวโน้มที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนรู้จัก แต่ในสถานการณ์จำลองใช้คนที่เด็กไม่รู้จัก เป็นต้น”

แหล่งข้อมูล:

  1. “Sexual abuse education may help kids report offenders, research shows” http://www.theguardian.com/education/2015/apr/16/sexual-abuse-education-helps-children-report-offenders [April 29, 2015]
  2. “Sexual abuse” http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_abuse [April 29, 2015]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน