หน้าหลัก » Blogs » การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้ (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้

ในตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยจาก Cochrane ซึ่งพบว่าการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนั้น น่าจะสามารถป้องกันเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กๆอาจยังสื่อสารได้ไม่ดีเท่าทีควร และอาจไม่สามารถบอกหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังได้ว่าตนเองถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรเอาใจใส่และสังเกตบุตรหลานของตนเองด้วย จะได้ไม่สายเกินไปที่จะช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สัญญาณของลูกน้อยที่บ่งบอกว่าอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศมีดังต่อไปนี้

 • เล่นของเล่นหรือสิ่งของอย่างล่อแหลมในทางเพศ
 • มักฝันร้าย และมีปัญหาเรื่องการนอน
 • ห่างเหิน หรือไม่ยอมห่างอย่างผิดปกติ
 • มีความลับ
 • บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย และรู้สึกไม่ปลอดภัย
 • มีพัฒนาการถดถอย เช่น กลับไปปัสสาวะรดที่นอนอีกทั้งๆ ที่เลยวัยฝึกขับถ่ายแล้ว เป็นต้น
 • กลัวสถานที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากผิดปกติ
 • แสดงความโกรธอย่างสุดขั้ว
 • พฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป
 • มีศัพท์ใหม่ๆ ที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกอวัยวะต่างๆ โดยไม่มีแหล่งที่มา
 • พูดถึงเพื่อนใหม่ที่อายุมากกว่า หรือมีเงินหรือของขวัญที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
 • ทำร้ายตัวเอง (กรีดตัวเอง เผา หรือทำสิ่งอันตรายต่างๆ)
 • มีความผิดปกติทางกาย เช่น เจ็บหรือช้ำบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ เป็นต้น
 • หนีออกจากบ้าน
 • ไม่อยากอยู่ลำพังกับใครคนใดคนหนึ่ง

การที่เด็กมีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นไม่ได้หมายความว่าเด็กจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเสมอไป แต่หากมีสัญญาณดังกล่าวหลายๆ ข้อ ก็เป็นสิ่งที่บกได้ว่าถึงเวลาที่ผู้ปกครองจะต้องพูดคุยกับบุตรหลานและหาทางช่วยเหลือ สัญญาณต่างๆข้างต้นอาจเกิดได้ในสภาวะกดดันบางอย่าง เช่น

 • ในช่วงที่พ่อแม่หย่าร้างกัน
 • มีคนในครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต
 • มีปัญหาที่โรงเรียนหรือกับเพื่อน
 • เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล

ในกรณีล่วงละเมิดทางเพศหลายกรณีไม่ค่อยพบอาการที่แสดงออกทางกาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองพบอาการทางกายดังต่อไปนี้ ควรนำบุตรหลานไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่ามีการติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือไม่

 • เจ็บ หรือมีเลือดออกบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก
 • เจ็บแสบทุกครั้งที่ปัสสาวะ หรือถ่ายหนัก
 • ปัสสาวะราดหรือเล็ดทั้งๆ ที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะ

แหล่งข้อมูล:

 1. “Child Sexual Abuse Warning signs” http://www.parentsprotect.co.uk/warning_signs.htm [April 29, 2015]
 2. “Sexual abuse” http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_abuse [April 29, 2015]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน