หน้าหลัก » Blogs » การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การให้ความรู้พาเด็กๆพ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศได้

นอกจากการให้ความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว การพูดคุยกับบุตรหลานถึงเรื่องดังกล่าวยังเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ป้องกันไม่ให้บุตรหลานถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพราะเขาจะไว้วางใจและทราบว่าจะพูดคุยกับผู้ปกครองได้เมื่อมีคำถามหรือปัญหาใดๆ ผู้ปกครองอาจพูดคุยกับบุตรหลานตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • พูดถึงเพศวิถี (Sexuality) และการล่วงละเมิดทางเพศให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก จะทำให้เด็กทราบว่าเขาสามารถสอบถามพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผย
 • สอนบุตรหลานเกี่ยวกับชื่อของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพื่อที่เขาจะได้มีคำศัพท์ที่จะใช้ในการถามคำถามเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ได้
 • สอนว่าอวัยวะของร่างกายบางส่วนเป็นของสงวน และ
  • คนอื่นไม่ควรจับหรือมองอวัยวะที่เป็นของสงวนนั้น เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องดูแลให้ ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ดูแลประจำของเด็กจะต้องอยู่ด้วย
  • เมื่อมีคนพยายามจะจับหรือจ้องมองของสงวน หรือ เมื่อมีคนพยายามจะเปิดเผยให้เห็นของสงวน เด็กต้องบอกผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจโดยเร็ว
 • สอนบุตรหลานเรื่องการมีขอบเขต และการปฏิเสธการสัมผัสที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือกลัว
  • เมื่อเด็กรู้สึกอึดอัดหรือกลัว ให้บอกผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เขาไว้ใจโดยเร็ว
  • ควรเคารพขอบเขตของเด็กเมื่อเล่นกัน หรือเมื่อแสดงออกซึ่งความรัก
  • เน้นย้ำกับบุตรหลานว่า การขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำ แม้ว่าอีกฝ่ายที่ทำให้เด็กอึดอัดหรือกลัวจะเป็นคนที่เขารักและอาจรู้สึกอับอายเมื่อมีคนมาช่วยก็ตาม
  • อย่าบังคับให้บุตรหลานกอดหรือหอมแก้มคนในครอบครัวหรือเครือญาติหากเขาไม่อยากทำ เพราะการบังคับให้กอดหรือหอมแก้มจะสอนให้เด็กเพิกเฉยต่อความรู้สึกอึดอัดและสับสนของตนเอง และตัดสินใจทำตามในที่สุด ผู้ปกครองควรหาวิธีการที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดในการทักทายผู้อื่น
 • พูดคุยเรื่องเพศวิถีและการล่วงละเมิดทางเพศกับบุตรหลานอย่างเปิดเผย เพื่อที่เด็กจะเรียนรู้ว่าหัวข้อสนทนาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นความลับ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศมักจะบอกเด็กว่าจะต้องเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นไว้เป็นความลับ ดังนั้น บุตรหลานจำเป็นจะต้องทราบว่าไม่ควรเก็บเป็นความลับเมื่อมีคนมาสัมผัสหรือพูดคุยเรื่องที่ทำให้เขาอึดอัดและไม่สบายใจ
  • ระลึกเสมอว่า ผู้ล่วงละเมิดทางเพศมักบอกเด็กให้เก็บเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความลับ
  • เน้นย้ำกับบุตรหลานว่า เขาจะไม่ถูกทำโทษหรือมีปัญหาใดๆ หากนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาบอก
 • อย่าพยายามพูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งหมดในการสนทนาครั้งเดียว
  • ควรพูดคุยกับบุตรหลานเรื่องเพศวิถีและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นกิจวัตร
  • ใช้เรื่องในชีวิตประจำวันในการเริ่มบทสนทนา

จะเห็นได้ว่า การให้ความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนั้น สามารถป้องกัน เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานได้ ก็คือ ความรัก ความเอาใจใส่ และการให้เวลาแก่บุตรหลานของท่านนั่นเอง

แหล่งข้อมูล:

 1. “Talking to Your Child” http://www.nsopw.gov/en/Education/TalkingChild [April 30, 2015]
 2. “How Can I Protect My Child From Sexual Assault?” http://www.rainn.org/get-information/sexual-assault-prevention/protecting-a-child-from-sexual-assault [April 30, 2015]
 3. “Talking to Your Child if You Suspect That They Are Being Sexually Abused.” http://www.rainn.org/get-information/types-of-sexual-assault/child-sexual-abuse/if-you-suspect [April 30, 2015]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน