หน้าหลัก » Blogs » ของเล่นกับการเลือกอาชีพในอนาคต (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ของเล่นกับการเลือกอาชีพในอนาคต

ทุกคนคงจะมีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับของเล่นชิ้นโปรดสมัยเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก รถไฟ บ้านตุ๊กตา หรือชุด น้ำชา ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อโตขึ้นเราจะต้องมีอาชีพก่อสร้าง ขับรถไฟ ทำความสะอาด หรือ ขายน้ำชา ตามของเล่นที่เราเคยชอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ นาง Elizabeth Truss รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ ได้เตือนว่าของเล่นเด็กอาจส่งผลต่อการเลือกอาชีพเมื่อเด็กโตขึ้นและกล่าวว่า ของเล่นที่ระบุชัดเจนว่าสำหรับเด็กหญิงนั้น อาจส่งผลให้เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองให้บุตรสาวเล่นเลโก้หรือบล็อกเพื่อให้เกิดทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์บ้าง ด้าน คุณหญิงAthene Donald ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัย Cambridgeนั้น ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ของเล่นที่มุ่งเน้นให้เด็กผู้หญิงมักสนับสนุนการเล่นแบบเฉื่อยมากกว่าจะกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษมานี้ ผู้หญิงในอังกฤษจำนวนมากประสบความสำเร็จในการทำงาน แต่อัตราส่วนชาย-หญิงในบางอาชีพยังคงแตกต่างกันอย่างชัดเจน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สหราชอาณาจักร ผู้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ชายถึงกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่ อาชีพเกี่ยวกับการดูแล สันทนาการ และงานบริการอื่น ๆ มีจำนวนผู้หญิงถึงร้อยละ 82 และอาชีพเกี่ยวกับการบริหารและเลขานุการมีจำนวนผู้หญิงร้อยละ 78

งานวิจัยขนาดเล็กโดย Becky Francis ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Roehamptonพบว่า เด็กผู้ชาย มักได้รับของเล่นที่ต้องลงมือทำ การก่อสร้าง และเครื่องจักรกลไกต่าง ๆ ในขณะที่เด็กผู้หญิงมักได้รับของเล่นเป็นตุ๊กตาและของเล่นที่เน้นความเป็นผู้หญิง เช่น การทำผม เป็นต้น

คุณหญิงAthene Donald ซึ่งศึกษาด้านฟิสิกส์ของระบบทางชีววิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสนใจด้านการเรียนของเด็ก ๆ หล่อหลอมนานก่อนที่พวกเขาจะเลือกวิชาที่จะเรียนในช่วงมัธยมปลายเสียอีก การสนับสนุนให้เด็ก ๆ ชอบเรียนวิทยาศาสตร์จะช่วยสร้างสังคมที่ตัดสินใจได้ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น วัคซีน โทรศัพท์มือถือ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น

คุณหญิง Athene Donald แสดงความคิดเห็นว่า โรงเรียนต่าง ๆ มักง่ายเกินไปด้วยการส่งเด็กนักเรียนไปฝึกงานตามภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ (Gender stereotype) เช่น นักเรียนหญิงมักได้ฝึกงานที่ร้านทำผม ในขณะที่นักเรียนชายได้ฝึกงานที่อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

แวดวงอาชีพของคุณหญิง AtheneDonaldเองก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ค่อยมีผู้หญิงนิยมศึกษาเท่าไรนัก จำนวนนักเรียนหญิงที่เลือกเรียนฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลายนั้นมีเพียงประมาณหนึ่งในห้าเท่านั้น งานวิจัยจากสถาบันศึกษาฟิสิกส์พบว่า โรงเรียนสหศึกษาจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ส่งนักเรียนหญิงเข้าเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับ A-level (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย)

คุณหญิง AtheneDonald กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราที่คอยตัดสินให้เด็กเล็ก ๆ ว่าบางอย่างเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือบางอย่างเหมาะกับเด็กผู้ชายการเลือกของเล่นมีส่วนหรือไม่นั้น ดิฉันคิดว่ามีแน่นอน”

แหล่งข้อมูล:

  1. Toys aimed at girls 'steering women away from science careers'http://www.theguardian.com/science/2015/sep/04/toys-aimed-at-girls-steering-women-away-from-science-careers[October 14, 2015]
  2. Do children's toys influence their career choices?http://www.bbc.com/news/magazine-25857895[October 14, 2015].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน