หน้าหลัก » Blogs » ของเล่นกับการเลือกอาชีพในอนาคต (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ของเล่นกับการเลือกอาชีพในอนาคต

Becky Francis ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัย Roehampton กล่าวว่า"ของเล่นชนิดต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความคิดว่าอะไรเหมาะสมสำหรับเด็กผู้ชายหรืออะไรเหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิง และสอนเด็ก ๆ ได้ต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเลือกวิชาเรียนหรือเลือกอาชีพในอนาคต

งานวิจัยจากกลุ่มค้าปลีก Argos พบว่า ร้อยละ60 ของผู้ใหญ่ที่ทำงานในสายงานออกแบบ เช่น สถาปนิก และนักออกแบบ ชอบที่จะเล่นต่อบล็อกเมื่อครั้งเป็นเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 66 ของผู้ที่ทำงานในสายงานคณิตศาสตร์ เช่น นักบัญชี นักการธนาคาร ชอบที่จะเล่นต่อตัวต่อ

Neil Sinclair อดีตคอมมานโด กล่าวว่า ของเล่นชิ้นโปรดของเขาเมื่อยังเป็นเด็กคือ หุ่น Action Man อย่างไรก็ตาม เขาจำได้ว่าไม่เคยใฝ่ฝันทำอาชีพอื่นนอกจากทหาร ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เขาอายุสี่ขวบ ก่อนที่จะได้รับหุ่น Action Man เป็นของขวัญเสียอีก ตอนที่เขาออกจากราชการทหาร เขาเข้ารับการฝึกให้เป็นครู ก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้ดูแลเด็กเต็มเวลา เขากล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับของเล่นคือ การให้เด็กได้เลือกด้วยตัวเอง

Maggie Aderin-Pocock นักวิทยาศาสตร์อวกาศเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าวเธอกล่าวว่า พ่อของเธอไม่เคยแยกว่าเด็กผู้หญิงต้องเล่นอะไร และตอนเด็ก ๆ เธอชอบเล่นเลโก้และรถไฟ

แม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่ของเล่นน่าสนุกต่าง ๆ มักจะถูกเขียนกำกับว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย หรือบางครั้งของเล่นที่ไม่กำหนดเพศจะมีโฆษณาที่เด็กผู้ชายสวมหมวกเชฟ และเด็กผู้หญิงสวมผ้ากันเปื้อนก็ตาม เธอคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตัวของเล่นเอง

เธอกล่าวว่า "มันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสังคม เราต้องมีต้นแบบบ้าง ต้องมีนักวิทยาศาสตร์หญิงออกทีวีบ้าง เช่น ออกในซีรีย์เรื่อง EastEndersเป็นต้น"

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington and Leeในสหรัฐอเมริกาพบว่า การแต่งตัวให้ตุ๊กตาเด็กผู้หญิง เช่น บาร์บี้ ในลักษณะผู้ชาย เช่น นักดับเพลิง หรือนักบินอวกาศ เป็นต้น จะส่งผลต่อให้เด็กผู้หญิงมองตนเองว่ามีความสามารถที่จะทำอาชีพเหล่านั้น

Dr. Amanda Gummer นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการเล่นของเด็ก กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ การให้เด็กได้เล่นแต่พอสมควร

บทบาทของการเล่นคือ การให้เด็กได้สำรวจประสบการณ์ในโลกกว้างเท่าที่จะทำได้ ปัญหาคือ ผู้ปกครองมักจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่อันที่จริงแล้วควรมองว่าของเล่นที่เลือกให้บุตรหลานนั้น สามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะสามารถช่วยเรื่องการบังคับลายมือ อีกปัญหาหนึ่งคือ การที่ผู้ปกครองไม่ยอมให้บุตรหลานเล่นของเล่นต่างเพศ

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือผู้ปกครองควรเปิดใจ ดูเหมือนว่าสังคมอยากให้เด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นที่ตัดสินใจเองได้ แต่เลี้ยงดูด้วยการจำกัดขอบเขตความคิด ไม่ว่าจะโดยวัฒนธรรม ความกดดันจากกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครอง หรือคุณครู

แหล่งข้อมูล:

  1. Toys aimed at girls 'steering women away from science careers'http://www.theguardian.com/science/2015/sep/04/toys-aimed-at-girls-steering-women-away-from-science-careers[October 15, 2015]
  2. Do children's toys influence their career choices?http://www.bbc.com/news/magazine-25857895[October 15, 2015].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน