หน้าหลัก » Blogs » คนไทยตื่นตัว เร่งเรียนภาษาจีน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อต้นเดือนมีนาคม ศกนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์กการบริหาร จังหวัดหนองคาย และ ดร. เจิ้ง เซียง บิน ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยกวางโจว ประเทศจีน ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในพธีดังกล่าว พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมภาษาจีนให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน 20 คน

การอบรมภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เป็นการดำเนินการของสมาคมการศึกษาไทยจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้จัดการอบรมขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยโรงเรียน 37 แห่งมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าเรียน ประมาณ 1,000 คน หลักสูตรการเรียน 8 เดือน ดำเนินการสอนโดยครูชาวจีนเจ้าของภาษา 48 คน เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะมีผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน 20 ทุน เป็นเวลา 4 ปี

นอกจากลงนามความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว สมาคมการศึกษาไทยจีนในภาคอิสาน ยังจะเปิดศูนย์การสอนภาษาจีน ที่ชั้น 2 ศูนย์โอทอปจังหวัดหนองคาย โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ .2556 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวหนองคายและบึงกาฬ ก่อนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต

ภาษาจีนดั้งเดิมเป็นภาษาของชาวฮั่น (Han) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของกลุ่มภาษาจีน-ธิเบต ประมาณ 1 ใน 5 ประชากรโลก (กว่า1.3 พันล้านคน) ใช้ภาษาจีนเดียวกัน แม้จะมีความหลากหลาย (Diversity) ในภาษาพูดท้องถิ่น (Dialects) ประมาณ 7 ถึง 13 กลุ่มภูมิภาค ขึ้นอยู่กับการจัดประเภท จีนกลาง (Mandarin or Middle Chinese) เป็นภาษาท้องถิ่นที่มีคนพูดมากที่สุด (ประมาณ 850 ล้านคน) และถือเป็นภาษาจีนมาตรฐาน (Standard Chinese) สำเนียงปักกิ่ง (Beijing dialect)

ประวัติศาสตร์ของภาษาจีนกลาง สามารถย้อนหลังไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในบรรดาชนชั้นสูงและขุนนางในราชสำนักในเมืองหลวงของประเทศ ปัจจุบันเป็นภาษาทางการของสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน (People's Republic of China : PRC) และสาธารณรัฐจีน (Republic of China : ROC) หรือที่รู้จักกันในนาม “ไต้หวัน” (Taiwan) นอกจากนี้ ยังเป็น 1 ใน 4 ของภาษาทางการของประเทศสิงคโปร์ และเป็น 1 ใน 6 ของภาษาทางการของสหประชาชาติ (United Nations)

ในจำนวนหลากหลายของภาษาท้องถิ่นนั้น จีนกวางตุ้ง (Cantonese) เป็นภาษาที่มีผู้ใช้ในประเทศจีนประมาณ 70 ล้านคน มีอิทธิพลสูงในมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) และในชุมชนจีนโพ้นทะเล (Overseas) แล้วยังเป็นภาษาทางการของฮ่องกง (ร่วมกับภาษาอังกฤษ) และมาเก๊า (ร่วมกับภาษาโปร์ตุเกส)

จีนมิน (Min) เป็นภาษาที่มีผู้ใช้ในประเทศจีนประมาณ 50 ล้านคน โดยแตกแขนงเป็นจีนมินนาน (Min Nan) ที่นิยมพูดกันในเขตใต้ของมณฑลฟูเจียน (Fujian) ในประเทศไต้หวัน (ซึ่งเรียกว่าภาษา “ฮกกลอ” [Hoklo]) และในประเทศเอเชียอาคเนย์ ที่รู้จักกันในนามภาษา “ฮกเกี้ยน” (Hokkien) ในประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเชีย

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้ภาษาจีนแคะ (Hakka) และจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghainese) จำนวนมาก ที่อพยพไปอยู่ต่างแดน (Diasporas) แล้วใช้ผสมกลมกลืนกับภาษาท้องถิ่นในต่างแดนจนกลายเป็นภาษาเดียวกัน (Diglossia) อาทิ ในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีชุมชนจีนแคะขนาดใหญ่ ก็ใช้ทั้งภาษา “ฮกกลอ” กับภาษาจีนกลางเป็นมาตรฐาน

แหล่งข้อมูล

  1. อบจ.หนองคาย ลงนามเรียนรู้ภาษาจีนสู่อาเซียน - http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026935&Keyword=%a1%d2%c3%c8%d6%a1%c9%d2 [2013, March 14].
  2. Chinese language - http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language [2013, March 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน