หน้าหลัก » Blogs » คนไทยตื่นตัว เร่งเรียนภาษาจีน (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การพูดภาษาจีนนั้น ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน มีความซับซ้อนมาก ชาวจีนส่วนใหญ่ในมณฑลเสฉวน (Sichuan) ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณผืนดินส่วนโค้ง (Arc) จากมณฑลแมนจูเรีย (Manchuria) ในตะวันออกเฉียงเหนือ จรดมณฑลยูนนาน (Yunnan) ในตะวันตกเฉียงใต้ ต่างใช้ภาษาจีนกลาง (Mandarin or Middle Chinese ) เป็นภาษา “บ้านเกิดเมืองนอน” (Home language)

การใช้ภาษาจีนกลาง ทั่วทั้งภาคเหนือของจีน เกิดจากการเป็นที่ราบผืนใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาและแม่น้ำในภาคกลางและภาคใต้ของจีน ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ทำให้เกิดภาษาท้องถิ่นที่หลากหลาย (Linguistic diversity) โดยเฉพาะเมื่อนานกิง (Nanjing) ได้รับการสถานปนาเป็นเมืองหลวงในช่วงต้นของราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty)

จีนกลางเริ่มเป็นภาษาที่ใช้กันทั่ว (Dominant) จนถึงช่วงต้นของราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์ชิงได้ก่อตั้งสถาบันการออกเสียงที่ถูกต้อง (Orthoepy) ซึ่งเป็นความพยายามเพื่อให้ภาษาจีนที่ใช้อยู่ทั่วประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กันในเมืองปักกิ่ง (Beijing) ซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบยังอยู่ในวงจำกัดสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ ชาวจีนภาคใต้ยังคงใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายกันต่อไปในการดำรงชีวิตประจำวัน จีนกลางจึงเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้อยู่ในบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น จนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อเกิดการแยกจีนออกเป็น 2 ประเทศ กล่าวคือ สาธารณรัฐประชาชนชาวจีน (People’s Republic of China : PRC) บนผืนแผ่นดินใหญ่ และ สาธารณรัฐจีน (Republic of China : ROC) บนเกาะไต้หวัน

จีนกลางเป็นภาษาทางการของทั้ง 2 ประเทศ จึงจัดให้อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory) ทั่วประเทศ ยกเว้น เกาะฮ่องกง ซึ่งยังคงเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในขณะนั้น ยังผลให้จีนกลางเป็นภาษาที่นิยมพูดกันในบรรดาประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ที่ยังเป็นเยาวชนและวัยกลางคนในปัจจุบัน

ส่วนจีนกวางตุ้ง (Cantonese) เป็นภาษาที่ใช้ในฮ่องกงระหว่างอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งมีประชากรที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งจำนวนมาก จึงยังคงมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ในระบบการศึกษา สุนทรพจน์ที่เป็นทางการ และชีวิตประจำวัน แต่จีนกลางเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่อังกฤษคืนเกาฮ่องกงให้ประเทศจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่ เมื่อสัญญาเช่า 99 ปี ได้สิ้นสุดลง

ตลอดประวัติศาสตร์ พบว่า วัฒนธรรมและการเมืองจีน มีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม จีนจึงเป็นภาษาต้นแบบ (Classics) ของภาษาในประเทศดังกล่าว ก่อนเกิดอิทธิพลของยุโรปในศตวรรษที่19 โดยที่เกาหลีและญี่ปุ่น ใช้ตัวอักขระ (Character) จีนในภาษาของตน ซึ่งเรียกว่า “หันจา” (Hanja) และ “คันจิ” (Kanji) ตามลำดับ

เราจะเห็นอิทธิพลของภาษาจีนได้จากการที่กว่า 50% ของคำศัพท์ (Vocabulary) ในภาษาเกาหลี มีรากศัพท์มาจากภาษาจีน และมีคำศัพท์จำนวนมากในภาษาญี่ปุ่นและเวียดนามที่ยืม (Loanword) มาจากภาษาจีนเช่นกัน นอกจากนี้เอกสารทางการในประเทศเกาหลีและเวียดนามก็ได้บันทึกเป็นภาษาจีน จนกระทั่งยุคล่าอาณานิคมของฝรั่ง

แหล่งข้อมูล

  1. อบจ.หนองคาย ลงนามเรียนรู้ภาษาจีนสู่อาเซียน - http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026935&Keyword=%a1%d2%c3%c8%d6%a1%c9%d2 [2013, March 15].
  2. Chinese language - http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language [2013, March 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน