หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 1 : ครูประจำชั้นคนใหม่

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่1

มาเรีย คาร์ดีนาส (Maria Cardenas) รู้สึกตื่นเต้นในงานใหม่ที่เพิ่งจะได้รับมอบหมาย ในฐานะครูประจำชั้นเด็กเล็ก หลังจากหลายปีของการทำหน้าที่ผู้ช่วยครู เธอก็ได้เป็นครูที่มีชั้นเรียนของตนเอง นักเรียนของเธอเป็นเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ เธอเชื่อว่า วันที่เธอเคยใฝ่ฝันไว้ได้มาถึงแล้ว หลังจากที่ทำงานหนักมาตลอด เธอแทบจะอดใจไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นของวันแรกหน้าชั้นเรียน

เมื่อหวนรำลึกถึงอดีต เธอมิได้เป็นครูเพียงชั่วข้ามคืน เธอใช้เวลาศึกษา 2 ปี ในวิทยาลัยชุมชน (Community college) และต่ออีก 3 ปี ในมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้เนื้อหา การสอน ความรู้วิชาชีพ และค่านิยม (Disposition) ที่จำเป็นต่อการเป็นครูปฐมวัย (Early childhood) เธอไม่เคยขาดความเชื่อมั่นว่า เธอจะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตให้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเล่าว่า เธอเป็นคนกระตือรือร้นในวิชาชีพที่เธอเลือก มุ่งมั่นในที่จะเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง นอกเหนือจากงานในชั้นเรียน เธออาสาสมัครในโครงการตามโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเตรียมตัวให้เธอพร้อมสำหรับวันที่เธอจะมีชั้นเรียนของตนเอง

และแล้วหลังจาก 5 ปี ของการศึกษาภาคสมทบ เธอตื่นเต้นกับโอกาสการสอนเด็กเล็ก และทำงานร่วมกับครอบครัวของเด็กเล็กดังกล่าว ในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ดีกว่า และมุ่งมั่นปฏิบัติการที่สูงด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะ “หล่อหลอม” ชีวิตของลูกศิษย์เธอ ในการศึกษาปฐมวัย

มาเรีย คาร์ดีนาส คือครูปฐมวัยในอุดมการ เธอคือผู้ (1) ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก (2) สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน (3) สังเกต บันทึก และประเมินการสนับสนุนเด็กเล็กและครอบครัว (4) ส่งเสริมการสอนและการเรียนของเด็กเล็กในเชิงบวก และ (5) ประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ (Profession)

ครูปฐมวัยในสหรัฐอเมริกา คือผู้สอนเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ขวบ ส่งเสริมมาตรฐานส่วนตัวในระดับสูง พัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์สนับสนุน (Supportive relationship) กับเด็กเล็กที่สอน เพื่อช่วยให้เด็กเล็กแต่ละคนสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิต

ครูปฐมวัยมืออาชีพ ยังส่งเสริมมาตรฐานของเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleagues) และนักเรียนของตน นอกเหนือจากการเป็นบุคคลหลากหลายมิติ ที่ต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กและครอบครัว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการขยายขอบเขตของการศึกษาปฐมวัย และบทบาทใหม่เพื่อรองรับโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, August 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน