หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 116 : วัสดุประสาทสัมผัส “มอนเตสซอรี่” (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

วิธีการเรียนรู้แบบเก่าของ “มอนเตสซอรี่” กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนามาอยู่แค่ปลายนิ้ว (Fingertip) บนเว็บไซต์บริษัท “มอนเท็สซอเรียม” (Montessorium.com) ซึ่งแสดงการพบปะระหว่างโรงเรียนแบบเก่ากับโรงเรียนแบบใหม่ โดยนำหลักปรัชญาของ มาเรีย มอนเตสซอรี่ มาประยุกต์ใช้กับชั่วอายุคนถัดไป (Next generation) ดังนี้

  • แนะนำตัวอักษร (Intro to Letters) - ตั้งแต่วันแรกที่ “แนะนำตัวอักษร” ได้นำเสนอสู่ตลาด ได้กลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ยอดนิยม เพราะโปรแกรมนี้สอนเด็กให้รู้จักการแกะรอย การอ่าน การเขียน และการบันทึกสียงตัวอักษร ตลอดจนชื่อและเครื่องหมายเสียงของคำศัพท์ (Phonogram) บนพื้นฐานของวิธีการ (Methodology) “มอนเตสซอรี่” “การแนะนำตัวอักษร” เป็นแบบเรียนขั้นต้น (Primer) ในโลกของภาษา
  • แนะนำคณิตศาสตร์ (Intro to Math) - เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (App) แรกของ “มอนเตสซอรี่” และยังคงทรงพลังสุดจนถึงทุกวันนี้ เพราะนำเด็กไปสู่ความชื่นชมโลกของเลขคณิต โดยการอ่าน เขียน และเข้าใจตัวเลขจากศูนย์ ถึงเก้า ผ่านประสาทสัมผัสของกิจกรรมที่โต้ตอบกันได้ (Interactive) และท้าทายความสามารถ
  • แนะนำการคัดลายมือ (Intro to Cursive) - เป็นศิลปะของจิตกร (Craftsmanship) ในการคัดลายมือที่สุดยอด คุณลักษณะที่แข็งแกร่ง (Robust) ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้รับการพัฒนาจากรากฐานที่มีพลวัตร (Dynamic) [กล่าวคือมีชีวิตชีวา]
  • แนะนำการระบายสี (Intro to Colors) เป็นวิธีการระบายสีที่อาจ “เปลี่ยนเด็กให้กลายเป็นจิตกรชื่อดังกระฉ่อนโลกอย่างปิคาสโซ่ก็ได้” ("Intro to Colors just might turn your child into the next Picasso." ตามคำกล่าวของ นิตยสาร Mac Life)
  • แนะนำภูมิศาสตร์ (Intro to Geography) - เป็นกิจกรรมที่เด็กจะเรียนรู้รูปร่าง ชื่อ ธง และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ผ่านปริศนา (Puzzle) และแบบฝึกหัดการวาด ซึ่งจะพาเด็กไปบนถนนแผนที่สู่ทุกๆ ทวีป ผ่านการสะสมประสบการณ์ของเด็ก นักเขียนแรกเริ่ม (Alpha Writer) - ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อช่วยเด็กในการเรียนรู้วิธีการเขียนและอ่าน ผ่านแบบฝึกหัดที่เป็นขั้นตอน (Series) อย่างมีชีวิตชีวา โดยเน้นหนักตัวอักขระเคลื่อนไหวได้ (Movable alphabet) อันลือชื่อ (Famous) ของ “มอนเตสซอรี่” ด้วยภาพแสดงแต่ดั้งเดิม (Original illustration) เด็กมีโอกาสมากมายในการสร้างสรรค์ (Creativity) และการแสดงออกของตนเอง (Self-expression)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Montessorium - http://montessorium.com/[2014, May 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน