หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 117 : วัสดุประสาทสัมผัส “มอนเตสซอรี่” (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมไฮสโคป

การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น (App or application) เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology) กับตัวอักษรกระดาษทราย (Sandpaper letter) และไม้พลองตัวเลข (Number rod) บนเครื่องไอโฟน/ไอแพด (iPhone/iPad) เป็นการผนวกเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับวิธีการของ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) ที่มีมากว่า 105 ปีแล้ว ผ่านบริษัทชื่อ “มอนเท็สซอเรียม” (Montessorium)

ปรากฏการณ์นี้ ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ทั้งในจุดเด่น (Pros) และจุดด้อย (Cons) ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดได้แก่

  • การกระตุ้น (Spark) ให้เกิดการรื้อฟื้นความสนใจในวิธีการของ “มอนเตสซอรี่” ในวงการศึกษาปฐมวัยของยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟู
  • เด็กทุกวันนี้มีความโน้มเอียง (Orientation) มาใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว จึงมีความต้องการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าเขาอยู่ในโปรแกรมอะไร ขอเพียงให้เขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่านั้น

อนาคตของ “มอนเตสซอรี่” จึงอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change) หาก มาเรีย มอนเตสซอรี่ ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน เธอคงสนุกสนานกับการจับจ่ายในแอปเปิลแอพสโตร์ (Apple Store) อย่างไม่ต้องสงสัย

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เป็นข้อด้อย อาจกล่าวได้ว่า

  • การประยุกต์ใช้วัสดุที่จับต้องได้ในโลกออนไลน์ ไม่เหมือนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) ตัวอย่างเช่น เด็กไม่สามารถสัมผัสความหยาบ (Kinesthetic roughness) ของอักษรกระดาษทราย และในการประยุกต์ใช้ไม้พลองตัวเลข ในโลกออนไลน์นั้น เด็กก็ไม่สามารถสัมผัสน้ำหนักของไม้พลอง มาเรีย มอนเตสซอรี่ เคยกล่าวว่า “มือคือ เครื่องมือของจิตใจ” (The hand is the tool of the mind)
  • ผู้ที่สนับสนุน (Advocate) ความคิดของ มาเรีย มอนเตสซอรี่ และวิธีการของเธอ เชื่อมั่นว่า การหันเหจากวิธีการดั้งเดิมที่แท้จริง (Authentic) เป็นการละเมิดวิธีการลงมือปฏิบัติ [ให้ได้ประสิทธิผล] ดังนั้น ตัวแทนเสมือน (Virtual representation) ในโลกออนไลน์ จึงไม่สามารถทดแทนวัสดุประสาทสัมผัสในโลกจริงได้

ในโลกจริง เด็กเรียนรู้จากการใช้มือสัมผัสกับวัสดุ (Material manipulation) และทำงานร่วมกับเด็กอื่นๆ ในขณะที่บาทของครูปฐมวัย ยังต้องมีการสื่อสารกับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการสังเกต วิเคราะห์ และจัดให้มีวัสดุและกิจกรรมในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับช่วงสำคัญ (Sensitive period) ของการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นผ่านประสาทความรู้สึก (Sense)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Montessorium - http://montessorium.com/ [2014, May 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน