หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 118: โปรแกรม “เรกจิโอ เอมิเรีย” (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรกจิโอเอมิเรีย

เรกจิโอ เอมิเรีย หรือที่ภาษาอิตาเลี่ยนใช้ว่า “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) เป็นชื่อเมืองหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะวิธีการ (Approach) ให้ศึกษาเด็กเล็ก โดยผู้ให้กำเนิดวิธีการคือ ลอริส มาลากัสซี่ (Loris Malaguzzi) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2537 โปรแกรมนี้รองรับเด็กที่อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี

ความเชื่อและแนวปฏิบัติของวิธีการ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” สอดคล้องกับทฤษฎีรังสรรค์ (Constructivism) ซึ่งได้รับการดัดแปลง (Adapt) แล้วนำไปปฏิบัติ (Implement) ในโรงเรียนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่ครูปฐมวัยเชื่อมั่นในวิธีการนี้ จะกำหนด (1) วิธีการสอนเด็ก (2) โปรแกรมที่จัดให้ และ (3) ความคาดหวังการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

“เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” มุ่งเน้นเด็กแต่ละคน และความสัมพันธ์กับครอบครัวเด็ก เด็กอื่นๆ บรรดาครู สภาพโรงเรียน ชุมชนเล็ก และสังคมที่กว้างขึ้น โดยมองแต่ละโรงเรียนเป็นระบบ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยสำคัญของการให้การศึกษาเด็ก

แนวคิดนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ที่ว่า “เด็กเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interactions)” และความเชื่อมั่นของ มอนเตสซอรี่ (Montessori) ที่ว่า “สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก”

อย่างไรก็ตาม ครูปฐมวัย “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” ก็รับรู้ว่า เด็กยังเรียนรู้อีกมากมายจากการแลกเปลี่ยน (Exchange) ประสบการณ์ กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) โดยเฉพาะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มเล็ก ประมาณ 2 ถึง 5 คน ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับ (1) สมาธิ (Attention) การได้ยิน (Hearing) และการฟัง (Listening) ซึ่งกันและกัน (2) พัฒนาการความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และ (3) การตั้งคำถามและการตอบถาม

ครูปฐมวัย “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” เชื่อมั่นว่า เวลา ไม่ควรถูกกำหนดโดยนาฬิกา และความต่อเนื่องของการเรียนรู้ไม่ควรถูกขัดขวางโดยปฏิทิน ดังนั้น โปรแกรมนี้จะคำนึงถึงความรู้สึกของเด็กในเรื่องเวลา และจังหวะส่วนบุคคล (Personal rhythm) ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมและโครงงาน (Project) ตารางทั้งวันจะต้องจัดให้มีเวลาเพียงพอให้เด็กอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานจนเสร็จสิ้นอย่างน่าพึงพอใจ

ครูปฐมวัยรู้ถึงจังหวะส่วนบุคคลและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้ง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเด็กอยู่กับครูประจำชั้นคนเดียวกันและเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกันในวัฎจักร (Cycle) กล่าวคือ เด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ขวบ ในวัฏจักรที่ 1 และเด็กอายุ 3 ถึง 6 ขวบ ในวัฏจักรที่ 2 เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Reggio Emilia approach - http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach [2014, May 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน