หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 120 : โปรแกรม “เรกจิโอ เอมิเรีย” (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรกจิโอเอมิเรีย

ในการต้อนรับใครก็ตามที่มาเยี่ยมด้วยความอบอุ่นนั้น การจัดแบบสถานที่ (Layout) ก็มีส่วนสนับสนุนการต้อนรับ การสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่กับแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ การจัดแจงโครงสร้าง (Structure) วัตถุ และกิจกรรมก็ส่งเสริมทางเลือกของเด็ก การแก้ปัญหา และการค้นพบต่างๆ (Discoveries) ในกระบวนการเรียนรู้

ศูนย์และโรงเรียน “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) ทุกแห่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีความใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆ จุดของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันของกำแพง รูปร่างของเฟอร์นิเจอร์ หรือการจัดแจงวัตถุบนหิ้งและโต๊ะ แสงสว่างจากหน้าต่างและประตูจะฉายผ่านแผ่นโปร่งใสที่ปะติดปะต่อจากผ้าที่ทอโดยฝีมือเด็ก แล้วยังมีพืชสีเขียวปลูกให้เห็นไปทั่ว

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี (H ealthy) ด้วยผลงานของเด็กอยู่ทุกแห่งหนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพระบายสี กระดาษสลัก (Sculpture) การสร้างด้วยลวด หรือภาพศิลป์เคลื่อนไหว (Mobile) เหนือศีรษะ ที่อาจปรากฏในสถานที่ที่ไม่คาดคิด อาทิ ทางบันได และห้องน้ำ

อเตลิเย (Atelier) เป็นห้องทำงาน (Studio) เพื่อปฏิบัติการพิเศษ (Workshop) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กทุกคนและครูปฐมวัยได้ใช้ในโรงเรียน ห้องดังกล่าวประกอบด้วยนานาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และบันทึกของโครงงาน (Project) ต่างๆ ที่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต

ในมุมมองของนักการศึกษา “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” นั้น การที่เด็กๆ ได้ใช้นานาสื่อ มิใช่เป็นศิลปะหรือส่วนแยกจากหลักสูตร แต่เป็นการแสดงออก (Expression) เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) ที่ไม่สามารถแยกส่วนได้ขององค์รวม (Whole) หรือส่วนสมบูรณ์ (Integral) ในกระบวนการเรียนรู้

ความร่วมมือ (Cooperation) เป็นรูปแบบ (Mode) ที่ทรงพลังของการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่นักการศึกษา “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” ได้กำหนดขึ้นให้ตนเอง ดังนั้น ครูปฐมวัยจึงมักทำงานเป็นคู่ (Pair) ในชั้นเรียน โดยทำตัวเป็นนักวิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ แล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง

การทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยความคิดที่ถกเถียงกันได้ (Provocation) ความสัมพันธ์ที่เอื้ออำนวยต่อการอภิปรายร่วมกัน (Collaborative) และการแปรผลของชิ้นงานทั้งจากเด็ก และจากครูปฐมวัยเอง ในขณะเดียวกัน หลักสูตรของ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” อาจมิได้เกิดขึ้น (Emergent) จากการวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจและประสบการณ์ของเด็ก โดยป็นการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น (Active learning)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Reggio Emilia approach - http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach [2014, May 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน