หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 122 : รูปแบบการสอนในชั้นเรียนคละ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปแบบการสอนในชั้นเรียนคละ

ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมลักษณะ (Modality) ใด ไฮสโคป (HighScope) มอนเตสซอรี่ (Montessori) เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ เรจโจ้ เอมิลิญ่า (Reggio Emilia) ครูปฐมวัยต้องรับรู้ว่า เด็กทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และผ่านโลกด้วยนานาประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น ในชั้นเรียนคละ (Inclusive) เด็กหญิงเคท (Kate) เป็นเด็กที่เข้าใจข้อมูลได้ดีที่สุด เมื่อได้สัมผัส รู้สึก หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

เพื่อนร่วมชั้นของเธอ เด็กหญิงเทนิชา (Tenisha) ถนัดการเรียนรู้ภาษา (Linguistic) เธอเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเธอเขียนหรืออ่านข้อมูล ส่วน เด็กชายอีไล (Eli) ถนัดด้านการมอง (Visual) เขารับรู้ได้ดีที่สุดถ้าข้อมูลได้รับการนำเสนอต่อเขาเป็นรูปภาพหรือผังภาพ (Diagram) และเด็กชายฮวน (Juan) เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อข้อมูลได้รับการนำเสนอต่อเขาในรูปแบบของดนตรี

เมื่อผนวกการมองเห็น การได้ยิน (Auditory) และประสาทสัมผัส (Tactile) อื่นๆ เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กทุกคน ครูปฐมวัยที่สอนในรูปแบบหลากหลายประสาทสัมผัส (Multi-sensory) ก็จะเพิ่มความเข้าใจ ความทรงจำ และความชำนาญ (Master) ในเรื่องเนื้อหา ความรู้ และทักษะ ที่รองรับสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ครูปฐมวัยพึงปฏิบัติดังนี้

  • สอนเด็กต่อหน้า (Teach face-to-face with students) - กำหนดทิศทางและพูดคุยถึงวิชาเรียน เพื่อให้เด็กเห็นและได้ยินจากครู นักมอง (อย่าง อีไล) จะเห็นปากของครูเคลื่อนไหว และอาจใช้สายตาจ้องการแสดงออกของใบหน้า (Facial expression) ของครู ส่วนนักฟัง (อย่าง ฮวน) จะเงี่ยหูฟังครู เพื่อให้ได้ยินเต็มคำพูด เมื่อครูสอน
  • เคลื่อนไหวไปมาในชั้นเรียน - กิจกรรมเป็นรากฐานของการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ผู้เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ภาษา และการได้ยิน อย่าง เคท เทนิชา และฮวน มักเคาะจังหวะ (Tap) ด้วยเท้า ดินสอ หรือขีดเขียนบนกระดาษในขณะเรียนรู้ ส่วนการเคลื่อนไหวของครูในชั้นเรียน จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กรวบรวมสมาธิตามการเคลื่อนไหวได้ดี
  • นำเสนอข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ - ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงตารางเรียนประจำวัน อาจจัดเป็นรูปภาพของขนมปัง (สำหรับ อีไล) ซึ่งอาจเรียงแนวราบหรือแนวดิ่ง เพื่อให้อ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง อาจติดแต่ละกิจกรรมด้วยแถบเวลโคร (Velcro strip/ตีนตุ๊กแก) (สำหรับเคท) ซึ่งแกะออกได้เมื่อเสร็จสิ้น แล้วเสริมด้วยท่อนเพลงสั้นๆ อาทิ “งานเสร็จสิ้น ได้กินขนม” ตามท่วงทำนอง (สำหรับ ฮวน)
  • สอนด้วยประสาทสัมผัสหลากหลาย (Multi-sensory) - ตัวย่างเช่น พูดคุยถึงคำใหม่ที่เรียนรู้จากเพลงที่ร้องตามจังหวะยอดนิยมของเด็ก หรือเรียงตัวอักษรและคำตามประสบการณ์ประสาทสัมผัส หรือทำอักษรนูนเป็น 3 มิติ ใช้ฝ่ามือช่วยจำตัวอักษร และนิ้วมือช่วยจำตัวเลข ใช้ครีมโกนหนวดสร้างตัวอักษระ และตัดตัวเลขจากกระดาษทราย
  • รวมกลุ่มบนพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรู้ - ตัวอย่างเช่น จัดให้ อีไล (นักมอง) คู่กับ เทนิชา (นักภาษา) แล้วมอบหมายให้เทนิชาเขียนเรื่องและอีไลวาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง เป็นผลงานของทั้งคู่ ครูปฐมวัยที่เพิ่มจำนวนประสาทสัมผัสเข้าไปในโปรแกรมการสอน จะเพิ่มความสนใจและความสนุกสนานของเด็กในการเรียนรู้ไปด้วย

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_classroom [2014, June 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul