หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 149 : การวางแผนบทเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตำราเรียนตามหลักสูตร

ลิน คาริเอ้อร์ (Lynn Carrier) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษากั๊ลฟ์สตรีม (Gulfstream Elementary School) ในเมือง Miami รัฐฟลอริดา ซึ่งได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐฟลอริดา พูดถึงตัวอย่างของการสอนประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) ในแผนบทเรียน (Lesson plan) ในแต่ละวัน โดยแยกเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ และศัพท์การเล่านิทาน

เนื่องจากเธอมีนักเรียนประมาณ 1 ใน 3 มีที่ต้องการพิเศษ [กล่าวคือเด็กด้อยความสามารถ (Disability)] เธอจึงพัฒนาคำศัพท์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • นำเสนอประมวลคำศัพท์ที่ฉายขึ้นจอ (Overhead)
  • ใช้ปากกาสี (Marker) แยกประเภทของคำศัพท์
  • ใช้สติ๊กเก้อร์การเห็นและการได้ยิน (อาทิ ไม้บรรทัดที่มีรูปตา หรือหู แล้วเย็บติดคำศัพท์ไปด้วย) จากนั้นเด็กจะยกสติ๊กเกอร์ขึ้นเมื่อได้เห็นหรือได้ยินคำศัพท์
  • ใช้ไม้ชี้สี (Highlighter) [เพื่อเรียกร้องความสนใจ] อาทิ ไม้ชี้ที่มีบัตรดัชนี (Index card) เย็บติดปลายไม้ เมื่อฉายคำศัพท์ขึ้นบนจอ เด็กก็จะชูบัตรดัชนีขึ้น

ลิน คาริเอ้อร์ แนะนำให้ใช้เวลาในการวางแผนให้มาก (Over-planning) เนื่องจากเป็นการทำงานกับเด็ก ในกรณีบทเรียนมิได้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อาจใช้วิธีการง่ายๆ อาทิ “ตัดแล้วแปะ” (Cut and paste) จากสัปดาห์หนึ่งไปยังอีกสัปดาห์หนึ่ง ตามกรอบการทำงาน (Framework)

เธอยังแนะนำให้โยกย้ายเด็กบ่อยๆ โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมทั้งกลุ่ม จากนั้นเธอก็โอนย้ายไปยังกิจกรรมอื่นๆ เธอได้จัดให้มีเด็กกลุ่มละ 6 คน แทนการจัดเด็กในชั้นเรียนทั่วไป [ที่ให้นั่งเป็นแถวๆ (In rows) แล้วเด็กทุกคนหันหน้าเข้าหาครูและกระดาน] ในแต่ละกลุ่มจะมีเด็กด้อยความสามารถอยู่ด้วย 2 คน โดยให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อของตนเอง แล้วทำงานร่วมกันเสมือนชุมชนน้อยๆ

เธอกล่าวว่า การวางแผนเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ และใช้เวลานานกว่าจะช่ำชอง (Master) และอาจเรียนรู้บทเรียนจากครูปฐมวัยอื่นๆ โดยสอบถามสิ่งที่ทำแล้วได้ผล และความคิดอื่นๆ ที่น่าสนใจ [สามารถนำมาประยุกต์ใช้] เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า “แผนบทเรียน ไม่ใช่ “พิมพ์เขียว” (Blueprint) ที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง ครูปฐมวัยควรแสวงหา “จังหวะที่สอนได้” (Teachable moment) แม้จะมิได้ระบุไว้ในแผนบทเรียนก็ตาม” [“จังหวะที่สอนได้” หมายถึงชั่วขณะที่เอื้ออำนวยต่อการสอนความคิด แนวความคิด และทักษะ]

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul