หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 151 : ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน

บางคนโต้แย้งว่า มาตรฐาน (Standard) กำหนดโครงสร้างที่ตายตัวเกินไป สำหรับครูปฐมวัย ผู้ซึ่งมีอิสรภาพมาแต่ดั้งเดิม ในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมในชั้นเรียนของตนเอง ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผลมักสอนสิ่งที่คิดว่าสำคัญ และดีที่สุดสำหรับเด็ก ดังนั้น ครูทุกคนจะเน้นว่า “เขาสอนเด็ก มิใช่สอนมาตรฐาน”

ลาวันดา เร็นนี่-ฮอล (LaWanda Rainey-Hall) ซึ่งได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของโรงเรียนประถมศึกษา เกล็นวูด (Glenwood Elementary School) ในเมือง Chapel Hill-Carrboro รัฐนอร์ธแคโรไลน่า กล่าวว่า

“ฉันรู้สึกว่า ความสามารถของฉันในการสอนให้แตกต่างจากผู้อื่นและท้าทายเด็กแต่ละคน ส่งผลให้เด็กสร้างผลงานที่ดีที่สุด จนทำให้ฉันกลายเป็นครูดีเด่น ฉันตระหนักอยู่เสมอถึงความสามารถของเด็กแต่ละคน หมั่นประเมินผล และใช่วิธีการสอนที่หลากหลายซึ่งผนวกเอาวิถีเรียนรู้ (Learning style) และนานาประสบการณ์ของการเรียนรู้ เข้าด้วยกัน การรู้จักบุคลิกภาพของเด็กและการได้ทำงานกับครอบครัวของเขา ช่วยให้ฉันสามารถออกแบบโปรแกรมที่อุดมด้วยเนื้อหา ซึ่งรวมความต้องการเรียนรู้ต่างๆ แต่ก็เป็นที่สนุกสนานสำหรับเราทุกคนด้วย”

อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการใช้มาตรฐานเดียวกันกับเด็กทุกคน ครูปฐมวัยหลายคน เชื่อมั่นว่า ข้อสอบมาตรฐาน(Standardized test) ได้รับการออกแบบ เพื่อพัฒนาการตามปรกติของเด็กทั่วไป แต่อาจไม่เหมาะสำหรับเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) หรือมีภูมิหลังที่แตกต่างกันทางภาษา

แต่กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา ก็ยืนยันการประยุกต์ใช้มาตรฐานเดียวกันกับเด็กที่มีเงื่อนไขพิเศษในการเรียนรู้ ตามรัฐบัญญัติไม่มีเด็กถูกทิ้งทาย (No Child Left Behind Act : NCLB) ซึ่งระบุให้รัฐและโรงเรียนท้องถิ่น รับผิดชอบที่จะทำให้แน่ใจว่า เด็กทุกคน ไม่ว่าปรกติหรือไม่ ต้องได้รับการประเมินผลด้วยระบบเดียวกัน และโรงเรียนต้องรายงานผลลัพธ์ของความก้าวหน้าในแต่ละปี ตามโครงสร้างที่ตายตัว

รัฐบัญญัติ การศึกษาของเด็กแต่ละคนที่ด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Education Act : IDEA) กำหนดว่า เมื่อครูและทีมงานของโรงเรียนพัฒนาแผนการศึกษาของเด็กแต่ละคน (Individualized Education Program : IEP) ต้องระบุถึงวิธีการที่เด็กด้อยความสามารถจะได้รับการประเมินผลด้วย มิใช่ว่า เด็กจะได้รับการประเมินผลหรือไม่?

IDEA ตระหนักว่าเด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลายของการสอนและการประเมินผล ทีมงาน IEP ต้องกำหนดว่า การรองรับ (Accommodation) อันใดที่จำเป็น? จะสอนและประเมินผลอย่างไร? รวมทั้งวิธีการ (Technique) ของชั้นเรียนคละ (Inclusive)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน