หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 152 : ชั้นเรียนคละสองภาษา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ชั้นเรียนคละสองภาษา

ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย นับวันครูปฐมวัย จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เด็กจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในสองภาษา (Bilingualism) หนทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ก็คือ การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทั้งกระตุ้น และรองรับชั้นเรียนคละ (Inclusive) ดังกล่าว

สำหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะที่เรียนภาษาใด ควรรู้สึกว่า ได้รับการต้อนรับ สะดวกสบาย และปลอดภัย ครูปฐมวัยพึงปฏิบัติดังนี้

  • ติดฉลากวัตถุในชั้นเรียนเป็น 2 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุศิลปะ (Art supplies) หรือแฟ้ม (Folder) เป็นต้น
  • ปิดประกาศกฎเกณฑ์ในชั้นเรียนเป็น 2 ภาษา แล้วเสริมด้วยคำศัพท์และภาพ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
  • รักษาตารางและกิจวัตร (Routine) ให้สอดคล้องกันตลอดเวลา เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าใจการปฏิบัติในแต่ละวัน
  • ให้เด็กที่เรียนรู้ช้า สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านการมองเห็น (Visual) และประสาทสัมผัส (Tactile) มากกว่าเพียงการได้ยิน (Auditory) อาทิ นั่งใกล้กระดาน หันหน้าเข้าหาครูเวลาสอน หรือใกล้ครูเวลานั่งเป็นวงกลม
  • ใช้วัสดุรหัสสี (Color-code) ในการตอกย้ำความหมาย จุดประสงค์ และประเภทของคำ ตัวอย่างเช่น พิมพ์การบ้านทุกอย่างบนกระดาษสีฟ้า คำศัพท์บนกระดาษสีเหลือง การคำนวณบนกระดาษสีชมพู เอกสารแจกบนกระดาษสีขาว และข้อความฝากกลับบ้าน [ถึงพ่อแม่] บนกระดาษสีเขียวอ่อน ส่วนดินสอ จะจัดเก็บในกล่องสีแดง ปากกาสี จะจัดเก็บในกล่องสีส้ม เป็นต้น
  • ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนา และแบ่งปัน (Share) การเล่าเรื่อง ใน 2 ภาษา ไม่ว่าเด็กจะเป็นเจ้าของภาษาหนึ่งหรือไม่ จะเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกัน และประเทศที่ต่างกัน
  • ส่งเสริมให้มีการยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
  • ให้ความสำคัญและคุณค่าต่อทักษะ 2 ภาษา โดยสร้างมาตรฐานไว้สูง แล้วช่วยให้เด็กบรรลุมาตรฐานดังกล่าว

เมแกน อัลลัน (Megan Allen) ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปีระดับชาติ” (National Teacher of the Year) จากรัฐฟลอริด้า กล่าวว่า “มาตรฐานเป็นส่วนสำคัญของการทำให้การศึกษามีประสิทธิผล (Effective) เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในระดับรัฐ เพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกัน (Unified) และการประเมินผลที่ชาญฉลาด เพื่อให้ครูมีจุดมุ่งเน้นในการสอน เราต้องเป็นพันธมิตร (มิใช่คู่แข่งขัน) ในความรับผิดชอบ (Accountability) เมื่อเราขอให้เด็กของเรารักษาระดับมาตรฐานสูงพอที่จะเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จระดับโลก ถ้าเราทำงานเป็นชุมชนในการสนับสนุน (Advocate) และสนองตอบความต้องการของเด็กก่อน แล้วเด็กของเรา พร้อมจิตวิญญาณ (Soul) ของชุมชน จะก็เติมเต็มความฝันของเขาด้วยผลสัมฤทธิ์”

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2014, August 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน