หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 157 : การประเมินผลเด็กนักรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลเด็กนักรียน

ครูชั้นอนุบาล ไทร่อน โจนส์ (Tyron Jones) ต้องการให้แน่ใจว่า เด็กหญิง อะแมนด้า (Amanda) เรียนรู้เสียงเริ่มแรกที่เธอสอนในชั้นเรียน ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มิ้นดี แมคอาเธ่อร์ ต้องการทราบว่า เด็กชาย ซีซ่าร์ (Cesar) ในชั้นเรียนของเธอ ได้เรียนรู้ศัพท์ที่ติดอยู่บนผนังในชั้นเรียนกี่คำ

ส่วนครูหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องการรู้ว่า เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนพร้อมหรือยังสำหรับการสอบปลายปีที่กำลังจะมาถึง การลงความเห็น (Decision) เหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับวิธีประเมินผล (Assessment) ในการเรียน-การสอน ทุกๆ นาที ทุกๆ ชั่วโมง และทุกๆ วันของครูเต็มไปด้วยการลงความเห็น จึงมักมีคำถามว่า

“เจอรามี่ (Jeremy) พร้อมในเรื่องอะไรในขณะนี้?” “ฉันจะเขียนอะไรให้พ่อแม่ของมาเรีย (Maria) ทราบในเรื่องพัฒนาการทางภาษา?” “กิจกรรมที่ฉันให้เด็กๆ ทำเมื่อวานนี้ ดูเหมือนจะไม่ได้ผล ฉันอาจทำอะไรที่แตกต่างได้บ้าง?” การประเมินผลที่เหมาะสม สามารถช่วยครูปฐมวัยนหาคำตอบคำถามเหล่านี้ได้ รวมทั้งคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) จะสอนอะไร? (2) จะสอนอย่างไร? และ (3) อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในแต่ละขั้นตอนของพัฒนาการ?

“ครูปฐมวัยที่ปราศจากการประเมินผลก็เหมือนการขับรถที่ไฟหน้าดับ (Headlight)” การสอนในความมืด (In the dark) ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใด ในบรรยากาศของการศึกษาทุกวันนี้ การประเมินผล เป็นเครื่องมือที่ประเมินค่ามิได้ (Invaluable) ในการนำทาง (Guide) การสอนของครู และการเรียนของเด็ก

ชีวิตของเด็ก ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ได้รับผลกระทบจากการประเมินผลของครูปฐมวัยและผู้อื่น ในฐานะมืออาชีพ การประเมินผลของครูปฐมวัย จะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงาน และจะเป็นส่วนสำคัญของการปฏบัติในวิชาชีพ (Professional practice) การประเมินที่ได้ประสิทธิผล เป็นหนึ่งในบรรดาความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของการเรียน-การสอน

การประเมินผล คือ กระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกันหลายขั้นตอน (Multiple steps) ในการเก็บ (Collecting) รวบรวม (Gathering) และบันทึก (Documenting) สิ่งที่เด็กทำ และวิธีที่เขาทำ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจหลากหลายที่มีผลกระทบต่อเด็ก

ข้อมูลที่สำคัญได้แก่ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การกำหนดความสำคัญในเรื่องจุดมุ่งหมายของโปรแกรม การผนวกข้อมูลให้เข้ากับแผนงานรายบุคคล (Individual) และการสื่อสารสิ่งที่พบเห็นไปยังพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ความคืบหน้าของการประเมินผล เป็นส่วนประกอบ (Integral) สำคัญของหลักสูตรและการสอน

ในโปรแกรมของเด็กปฐมวัยนั้น การประเมินผลด้วยหลากหลายวิธี (Procedure) ถึงความคืบหน้าของเด็ก มีจุดประสงค์ ก็เพื่อ (1) วางแผนการสอนสำหรับเด็กแต่ละคน และเป็นกลุ่ม (2) สื่อสารกับครอบครัวเด็ก (3) แยกแยะเด็กที่อาจจำเป็นต้องได้รับบริการพิเศษ และ (4) แจ้งผลพัฒนาการของโปรแกรม

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early Childhood Assessment for Children from Birth to Age 8 (Grade 3) - http://www.pakeys.org/docs/EarlyChildhoodAssessment.pdf [2014, August 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน