หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 16 : เทคโนโลยีในชั้นเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โจดี้ คอนราด (Jodi Conrad) ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนประถมศึกษาอับบราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln Elementary School) ในเมือง Glen Ellyn รัฐอิลลินอยส์ กล่าวว่า การใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) ทำให้เธอมีโอกาสทุกๆ วัน ที่จะประเมินการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และความเข้าใจของเด็กนักเรียน ก่อนที่เด็กนักเรียนจะกลับบ้าน

การรวบรวมข้อมูล (Data) เหล่านี้ ในแต่ละสิ้นวันในรูปแบบที่ผ่าน “กระดานขาวที่โต้ตอบกันได้” (Interactive whiteboard) เป็นการสะท้อนถึงการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน แล้วแบ่งปัน (Share) กับพ่อแม่ และผู้ติดตาม (Followers) อื่นๆ นับเป็นสารสนเทศ (Information) อันล้ำค่าที่เธอใช้ในการวางแผนยุทธวิธี (Strategy) การสอนในวันต่อๆ มา

เธอได้แนะนำผู้ไม่เคยใช้ ทวิตเตอร์ มาก่อน ดังนี้

  1. เริ่มต้นใช้ ทวิตเตอร์ - โดยไปที่ www.twitter.com แล้วลงทะเบียน (Account) ของครูปฐมวัยเองในฐานะผู้ใช้ (Consumer) และผู้เขียน (Contributor) อาทิ Twitter@JodiLeeConrad เพื่อสื่อสารสิ่งที่เธอเรียนรู้ เชื่อมโยงกับครูปฐมวัยคนอื่นๆ และปรับแผนยุทธวิธีในการสอนและการวิจัย อันเป็นการพัฒนาวิชาชีพ (Professional development) ของครูปฐมวัย
  2. กำหนดจุดมุ่งหมาย - โดยพิจารณาถึงผู้ที่สื่อสารด้วย (Audience) อาทิ พ่อแม่ เด็กนักเรียนอื่นๆ ในชั้นเรียนเดียวกัน และในชั้นเรียนอื่นๆ ว่าจะเชื้อเชิญให้มาอยู่ในกระบวนการนี้หรือไม่? และอย่างไร? เธอใช้ ทวิตเตอร์ ในการสื่อสารกับพ่อแม่ ในเรื่องเหตุการณ์ (Event) ที่กำลังมาถึง การเตือนสิ่งสำคัญ และการรับรู้ถึงทรัพยากรการเรียนรู้ทางออนไลน์
  3. ลงทะเบียน ทวิตเตอร์ ให้ชั้นเรียน - โดยใช้ชื่อชั้นเรียน อาทิ MsConradAL1 (AL = Abraham Lincoln, 1 = ประถมศึกษา 1) การให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม ผ่านทะเบียนชั้นเรียน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) ร่วมกัน และจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ศักยภาพของเครื่องมือนี้
  4. แบ่งปัน ทวิตเตอร์ กับเด็กนักเรียน - โดยอธิบายในชั้นเรียนว่า ทวิตเตอร์ คืออะไร? และจะใช้ในชั้นเรียนได้อย่างไร? ทวิตเตอร์ ก็เป็นเสมือนการเขียน “บล็อกฉบับย่อ” (Micro-blog) กล่าวคือผู้ใช้มีเพียง 140 ตัวอักษร (Characters) เท่านั้น ในการสื่อสารข้อความแต่ละครั้ง อันเป็นเครื่องมือที่ใช้แบ่งปันความคิดกับผู้อื่น รวมทั้งพ่อแม่ด้วย
  5. แบ่งปันทวิตเตอร์ กับพ่อแม่ - โดยอธิบายให้พ่อแม่ของเด็กนักเรียนว่า ทวิตเตอร์ คืออะไร? และจุดมุ่งหมายของครูที่ใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนมาตรการความมั่นคง (Security) ที่ครูใช้ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้อย่างปลอดภัย (Safety) ของเด็กนักเรียน แล้วแบ่งปันชื่อทะเบียนของครูปฐมวัย หรือชั้นเรียน กับพ่อแม่ที่ได้รับการเชิญให้ติดตาม (Follow) ชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Twitter - http://en.wikipedia.org/wiki/Twiter (2013, September 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน