หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 165 : สร้างความแตกต่าง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สร้างความแตกต่าง1

ลู แอน ฮาร์เกอร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) กล่าวว่า “ทุกๆ วัน ครูปฐมวัย มีโอกาส ที่จะแนะนำเด็กให้รู้จักความมหัศจรรย์ของตัวเลข (Number) อักษร (Letter) คำ (Word) และประวัติศาสตร์ของชาติ (National history)”

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้น และก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเริ่มต้นที่ถูกต้อง (Sound) ในแต่ละปีการศึกษา เธอเริ่มต้นด้วยการโทรศัพท์ถึงเด็ก แล้วแนะนำตัวเองและชั้นเรียน ซึ่งเธอตั้งชื่อว่า “ค่ายทำได้” (Camp Can Do) เพื่อความสงบในใจเด็ก (Mind at ease) ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เป็นอุปสรรค (Deterrent) ต่อความสำเร็จ และโทรศัพท์ดังกล่าวก็เพื่อลดความกลัวได้

เธอขอให้เด็กสวม “หมวกความคิด” (Thinking cap) มาที่โรงเรียนด้วย เพื่อช่วยเขารับมือกับงานที่จะมอบหมาย ซึ่งมีความท้าทายไม่น้อย แน่ล่ะ เธอก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือตลอดปีการศึกษา เช่นกัน

เมื่อเริ่มสัปดาห์แรกของโรงเรียน เธอได้วางแผนกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กรู้จักกันและกัน และประเมินทุกระดับของการเรียนรู้ แล้วก็มีการเล่นเกมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพูดเกี่ยวกับตนเอง ตามสีที่ตนเลือก เด็กแต่ละคนจะมีโอกาสพูดถึงตัวอักษร (Alphabet) แสดงสีเทียนที่จับคู่กับสีคำ อ่านกลุ่มคำในรายชื่อสำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และอ่านข้อความ (Passage) ดังๆ

ในชั้นเรียน จะมีการนั่งเป็น “ชุมชนวงกลม” (Community circle) และใช้บัตรในการกระตุ้น (Stimulate) การอภิปราย ด้วยวิธีนี้ เธอสามารถตรวจสอบการแสดงออกด้วยวาจา (Verbal) ใช้คำศัพท์ (Vocabulary) ได้ประสบการณ์ชีวิต และพบกับระดับความอุ่นใจ (Comfort) นอกจากนี้ เด็กยังเติมคำที่ตนชอบและไม่ชอบลงใน “คลังการอ่าน” (Reading inventory) เล่นเกมคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงทักษะการคำนวณ และคัดลอกคำพื้นๆ บางคำ เพื่อประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเล็กน้อย (Fine motor) อาทิ นิ้วมือที่สัมพันธ์กับสายตา

ในกรณีที่เธอต้องประเมินเด็ก เธอจะทำงานกับสมาชิกอื่นๆ ในทีม กล่าวคือ ครอบครัวของเด็ก เมื่อโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมใหม่ๆ เธอจะจัดให้มี “คืนพ่อแม่” (Parent Night) ซึ่งเป็นโอกาสให้พ่อแม่ได้เล่ารายละเอียดของเด็กให้ครูฟัง แน่ล่ะ เธอมีบันทึกของเด็กทุกคนอยู่ในมือ แต่ผู้ดูแล (Caregiver) ที่ใกล้ชิดกับเด็ก อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในข้อมูลเด็กมากกว่า

พ่อแม่จะแบ่งปัน (Share) กับครูปฐมวัยเกี่ยวกับเด็กในเรื่องความกลัว และความกล้า สิ่งที่โปรดปราน [และไม่โปรดปราน] ประสบการณ์ในอดีต และอุปนิสัย (Trait) เฉพาะ ความรู้เหล่านี้ ทำให้ครูเข้าใจเด็กได้ดีขึ้น เธอให้คุณค่าแก่เด็กมาก ในการพบปะพ่อแม่ เธออธิบายถึงการบริหารจัดการชั้นเรียน ซึ่งมีชื่อว่า “ค่ายทำได้” (Can Do Camp) และสิ่งที่เธอทำในแต่ละวัน ตลอดจนความสำคัญของบทบาทเหล่านั้น ในฐานะนักการสื่อสาร (Communicator) ผู้ฝึกสอน (Coach) และพันธมิตรการศึกษา (Study partner)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. USA Today Names First All-USA Teacher Team - http://www.thefreelibrary.com/USA+TODAY+Names+First+All-USA+Teacher+Team.-a053084825 [2014, September 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน