หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 166 : สร้างความแตกต่าง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ว่า ทำให้เธอมีข้อมูลเต็มชุด (Package) อันได้แก่ เสียงสะท้อนจากพ่อแม่ แฟ้มเด็ก และการประเมินผลของเธอในชั้นเรียน นี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง (Sound) เธอใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรวบรวม “ภาพสะท้อน” (Profile) การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตลอดปีการศีกษา

เมื่อเวลาผ่านพ้นไปสักช่วงหนึ่งหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว เธอก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์ เธอจะทดสอบก่อนเริ่มแต่ละบทเรียนใหม่ (Pre-test) เพื่อดูว่า อะไรคือสิ่งที่เด็กรู้หรือไม่รู้? จากนั้น เธอก็จะรวมเด็กเป็นกลุ่มๆ ตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม เด็กอาจย้ายกลุ่มเมื่อมีการเรียนรู้ในหัวข้อที่กำหนดจนมีทักษะช่ำชอง (Mastery)

เด็กที่อ่อนในหัวข้อไหน (อาทิ เวลาและเงิน) ก็จะได้รับการปรับปรุงในหัวข้อนั้น แต่ถ้าเก่งในหัวข้อใด (อาทิ เรื่องการคำนวณขั้นก้าวหน้าขึ้น) ก็จะได้รับการสนับสนุนให้ขยายขอบเขตความรู้ ในการสะกดคำ รายการต่างๆ จะได้รับการดัดแปลงให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาของเด็ก ทุกๆ คนจะได้รับโอกาสในการลองสะกดคำที่ได้คะแนนสูงและได้รับรางวัล (Prize) เมื่อชนะการแข่งขัน

ในการอ่านและภาษา เด็กอาจทำงานในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ อาจมีการให้ยืมหนังสืออ่านง่ายกลับบ้าน เมื่อได้เป็นสมาชิก “นักอ่านรอบกองไฟ” (Campfire reader) หรือ นักอ่านคู่หู (Partner reader) [กล่าวคือ ต่างคนต่างสลับกันอ่านให้คู่หูฟัง] นักอ่านเชิงวิชาการ (Scholastic reader) อาทิ หนังสือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย โดยมีการเก็บสถิติจำนวนหน้าที่อ่าน และแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน ตลอดปีการศึกษา เธอจะจัดให้มีการประชุมระหว่างครูกับเด็กรายสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ (Comprehension) ในสิ่งที่อ่าน

การใช้นานาเครื่องมือในการประเมินผล ทำให้เธอรู้กว้างขวางขึ้นเกี่ยวกับเด็กแต่ละคน การประเมินผลอาจทำได้ง่ายๆ เพียงใช้การพูดคุยกันเรื่องหนังสือเพื่อดูความเข้าใจหรือเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ การประเมินผลอาจเป็นในรูปแบบของแผนภาพเวนน์ (Venn diagram) การเปรียบเทียบหรือภาพโปสเตอร์แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัตว์ ที่เด็กได้ค้นคว้ามา

การประเมินผลต่อเนื่อง (On-going) อาทิ การเขียนสะสมผลงานเป็น “ภาพสะท้อน” ทำให้เห็น “ภาพใหญ่” (Big picture) ของการพัฒนาทักษะที่ได้สะสมเป็นช่วงเวลา ส่วนการประเมินผลแบบอื่นๆ อาจมีรูปแบบเป็นมาตรฐาน (Standardized) อาทิ บททดสอบคณิตศาสตร์ หรือการอ่าน

ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลรูปแบบใด เธอคิดว่า สิ่งสำคัญคือ เด็กของเธอต้องรับรู้ก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ ว่าเขาจะได้รับการประเมินผลอย่างไร? และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเครื่องมือประเมินผลในภายหลัง เมื่อเธอให้เด็กทำข้อสอบใดๆ ก็ตาม เด็กของเธอจะได้รับโอกาสทบทวนข้อที่เขาทำผิด

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. USA Today Names First All-USA Teacher Team - http://www.thefreelibrary.com/USA+TODAY+Names+First+All-USA+Teacher+Team.-a053084825 [2014, September 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน