หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 167 : สร้างความแตกต่าง (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการใช้วิธีประเมินผลที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ที่มีชื่อว่า “Rubric” ซึ่งเป็นความพยายามสื่อสารความคาดหวังในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงาน เธอจะแจ้งให้เด็กทราบถึงเรื่องนี้ล่วงหน้า เป็นการให้เด็กรับรู้ว่า เธอคาดหวังอะไรในความสำเร็จ?

ไม่ว่าจะเลือกวิธีใดในการประเมินผลเด็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ การประเมินผลจะดีได้พอๆ กับครูที่เก่งเท่านั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหมาย (Meaningful) เธอจะพิจารณาการประเมินผลที่เธอใช้กับแต่ละบทเรียน เธอจะถามตัวเองว่า มีหัวข้อไหนที่เธอมองข้ามไป? เด็กจำนวนมากไหมที่ตอบคำถามข้อหนึ่งไม่ได้? การประเมินผลครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่เธอจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กเธอหรือไม่?

แล้วเด็กคิดอย่างไรกับการประเมินผล? ข้อมูลที่ได้ง่ายต่อการเข้าใจหรือไม่? และง่ายต่อการปัน (Share) ให้พ่อแม่และตัวเด็กเองทราบไหม? การประเมินผลที่ดีควรได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูน (Enhance) การเรียนรู้ของเด็ก หากการ ประเมินผลของเธอ ให้ผลลัพธ์เช่นนั้น ก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากทีเดียว ถ้าไม่ เธอก็ต้องเปลี่ยนแปลง [เพื่อให้เกิดความแตกต่าง]

ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่มีความหมายต่อเด็กหรือเธอ หากไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็ก หลายปีก่อนเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) ของเธอ 2 คน ได้ร่วมกับเธอในการค้นหาความคิดของ “การสอนแบบบูรณาการ” (Integrated instruction) หลังจากอ่านตำรามาหลายเล่ม พวกเธอได้สร้างหลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 จากพื้นฐานของมาตรฐานวิชาสังคมศาสตร์ ผลลัพธ์ คือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน (Connected) และมีความหมายอย่างยิ่ง

ตัวอย่างเช่น เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่ทำงานให้ชุมชน และได้อ่านเรื่องราวต่างๆ ของการใช้ภาษาให้หัวข้อเดียวกัน ส่วนบทเรียนคณิตศาสตร์ก็มีใช้ผู้ที่ทำงานให้ชุมชนเป็นฐานในการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวกัน พวกเธอได้มีความพยายามอย่างมากในบูรณาการเช่นนี้ และยังสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้ โดยมีการปรับแต่ง (Refine) ในแต่ละปี ให้เหมาะสม แต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่า [ความพยายามที่ลงทุนไป]

การเรียนรู้ได้กลายเป็นความเข้าใจสำหรับเด็ก พวกเขาเข้าใจดีว่า หากเนื้อหาการเรียนรู้ในสัปดาห์หนึ่งเป็นเรื่องของเงิน บทเรียนคณิตศาสตร์ก็จะว่าด้วยเรื่องเงิน หากเนื้อหาการเรียนรู้เป็นเรื่องของคำประกอบ (Compound words) บทเรียนในวิชา ต่างๆ ก็จะพยายามบูรณาการให้สอดคล้องกัน

ดังนั้น การเรียนรู้ ก็เริ่มกลายเป็นรูปแบบ (Pattern) ที่มีระเบียบ (Order) ของการรวบรวมความรู้ที่แท้จริง (Genuine) และเป็นประโยชน์ยาวนาน การเชื่อมโยงการเรียนรู้นี้ ยังรวบรวมจุดแข็งและจุดอ่อนมาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น และนี่คือ การเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-long learning) ที่แท้จริง

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. USA Today Names First All-USA Teacher Team - http://www.thefreelibrary.com/USA+TODAY+Names+First+All-USA+Teacher+Team.-a053084825 [2014, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน