หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 168 : สร้างความแตกต่าง (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการการสร้างสภาพแวดล้อม ณ สถานที่เรียนรู้ เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก เธอใช้แนวทางตลอดชีพ (Life-long guideline) ดังต่อไปนี้

  1. ความซื่อสัตย์ (Truthfu)
  2. ความเชื่อถือได้ (Trustworthy)
  3. ทำให้ดีที่สุด (Do your best)
  4. ชื่นชมผู้อื่น (Appreciate others)
  5. เป็นนักฟังที่ดี (Active listener)

ในการคาดหวังให้เด็กทุกๆ คนในชั้นเรียน (รวมทั้งตัวเธอเอง) ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เธอได้สร้างชั้นเรียนที่ใส่ใจ (Care) และปลอดภัย (Safe) อย่างเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent)

ในแต่ละวัน เด็กรู้ว่าได้รับการคาดหมายอะไร? เธอได้จำลอง (Model) รูปแบบความคาดหวัง โดยการใช้เวลาฟังเรื่องราวของเด็กจากทางบ้าน การจัดให้มี “กล่องกังวล” (Worry box) เพื่อรับรู้ความทุกข์ของเด็ก การใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสการเรียนรู้ หรือช่วยผ่อนคลายความกลัว

เธอกำลังสร้างชั้นเรียนที่เด็กของเธอรู้สึกสะดวกใจ (Comfortable) กล้ารับความเสี่ยง และเจริญเติบโตขึ้น เป็นนักฟังที่ดี ในชั้นเรียนของเธอ เธอได้ยินจากเด็กที่มีความสามารถมากที่สุด และเด็กที่ด้อยความสามารถมากที่สุด พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ฉันสามารถทำได้ ฉันจะพยายาม . . .”

เธอเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้สร้างความแตกต่างได้ ในห้องหมายเลข 12 ที่เธอตั้งชื่อว่า “ค่ายทำได้” (Camp Can Do) อย่าประเมิน ศักยภาพของเด็กต่ำเกินไป “หากเขาเล็งไปที่ดวงจันทร์ และพลาด เขาก็อาจลงเอยอยู่ในดวงดาว” เธอกล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง ทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2541 โดยหนังสือพิมพ์ยอดนิยม USA TODAY ได้ประกาศครูผู้ชนะเลิศ 23 คน เป็นรุ่นแรก ซึ่งประกอบด้วยครูตัวอย่าง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการยกย่องผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเด่น (Outstanding) ในการสอนตามโรงเรียนทั่วประเทศ

ในปีแรกมีครูตัวอย่างแต่ละบุคคลจำนวน 19 คน และเป็นคณะ 1 ทีมที่มีสมาชิกครู 4 คน ได้รับการคัดเลือกตามความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ในตัวนักเรียน เปิดโลกทัศน์ และสร้างความแตกต่างในชีวิตผู้คน นับเป็นครูพิเศษที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน โดยแต่ละคนได้รับรางวัลเป็นถ้วย (Trophy) และเงินสด 2,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 75,000 บาท)

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. USA Today Names First All-USA Teacher Team - http://www.thefreelibrary.com/USA+TODAY+Names+First+All-USA+Teacher+Team.-a053084825 [2014, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน