หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 179 : การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี

หลังจากที่เทรซี่ ริชาร์ด (Tracy Richards) ได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของเด็กแต่ละคน เธอก็สามารถทำงานส่วนที่เหลือของการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Systematic) ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 20 นาที ต่อเด็ก 1 คน จากนั้นเทรซี่ก็นำเน็ตบุ๊คของเธอไปเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในชั้นเรียนของเธอ

เธอคลิกสัญลักษณ์ (Icon) “Syn” บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ซึ่งจะทำให้การประเมินผลของเธอ เชื่อมโยงอย่างรวดเร็วกับแม่ข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure server) ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เธอก็มีรายละเอียดของเด็กแต่ละคนว่ามีความรู้เรื่องตัวอักษร มากน้อยเพียงใด

เธอจะมีพร้อมซึ่งรายงานของเด็กแต่ละคน และชั้นเรียนในภาพรวม เธอสามารถสรุปได้ว่า เด็กคนไหนเพิ่งจะเริ่มมี (Emerging) ความใจในเรื่องตัวอักษร และเด็กคนไหนจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เธอมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนการสอนในเวลาต่อมา

เทคโนโลยีจากมือถือ-สู่-เว็บ (Mobile-to-web) ทำให้ครูปฐมวัยสามารถประเมินผลอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ณ หลากหลายจุดตรวจ (Multiple check-points) ตลอดปีการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี HTML - 5 กระบวนการประเมินผล ที่ได้รับการปรับให้ง่ายขึ้นสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งสามารถใช้การประเมินผลนอกชั้นเรียน (Off-line) ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Conductive) ต่อการประเมินผล [แล้วค่อยเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต (On-line) ในชั้นเรียน]

ครูปฐมวัยจะได้รับผลประโยชน์นานัปการ หากรู้จักประเมินผลเด็กด้วยเครื่องมือ มือถือ-สู่-เว็บที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ผลประโยชน์ของการประเมินผลบนพื้นฐานเทคโนโลยี มีมากกว่าวิธีการประเมินผลแบบดั้งเดิม ดังนี้

  • ผลลัพธ์จากการประเมินที่แม่นยำกว่า ง่ายต่อการอ่าน แล้วแปรผล และแบ่งปันข้อมูลให้ผู้บริหารโรงเรียน และพ่อแม่
  • ทำให้ครูสามารถสร้างความแตกต่างในการสอนที่ง่ายกว่า
  • ใช้เวลาน้อยกว่าในการเตรียมวัสดุสำหรับประเมินผล
  • ใช้เวลาน้อยกว่าในการประเมินผล (Administration) ส่งผลให้ครูมีเวลาอุทิศให้กับการสอนในชั้นเรียน
  • ประหยัดต้นทุนกว่า (Cost-effective)
  • มีความยืดหยุ่นกว่าในการเลือกบริบท (Setting) ที่เอื้ออำนวยต่อการประเมินผล
  • ได้รับเสียงสะท้อน (Feedback) ทันที

เทรซี่ ริชาร์ด เป็นส่วนหนึ่งของชั่วอายุคน (Generation) ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี แต่เธอก็เข้าใจและให้คุณค่า (Value) ต่อการนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กเล็ก ผลลัพธ์ก็คือ เธอสามารถสอน (Deliver) เด็กนักเรียนของเธอ ซึ่งจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการประสบความสำเร็จของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Technology assessment tools - http://www.ehow.com/info_8161061_technology-assessment-tools.html [October 13, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน