หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 30 : ประเด็นที่กระทบแนวทางปฏิบัติ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในระยะหลัง เรามักได้ยินคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” (Change) ในทุกวงการ เริ่มตั้งแต่การเมือง ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และระบบศึกษาของเด็กปฐมวัย การเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประเทศเผชิญอยู่ อาทิ ความยากจนของเด็ก อัตราเด็กสำเร็จการศึกษาต่ำ และวิธีการที่จะนำผลวิจัยไปลงมือปฏิบัติ

การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เป็นผลลัพธ์ของปัญหาที่เด็กและโรงเรียนประสบอยู่ ซึ่งรวมทั้งปัญหาทารุณกรรมเด็ก (Child abuse) โรคภัยไข้เจ็บ อาทิ โรคอ้วน (Obesity) โรคหืด (Asthma) และพิษสารตะกั่ว การดูแลและให้การศึกษาเด็กที่ด้อยคุณภาพ และสังคมที่ไม่สามารถสนองตอบความจำเป็นของเด็ก

ความกังวลและข้อถกเถียงเหล่านี้ได้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานแล้ว ความคิดและประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแล และให้การศึกษาเด็ก ทำให้วงการปฐมวัย อยู่ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ครูปฐมวัย ในฐานะมืออาชีพ จึงพบกับความท้าทายเสมอๆ เพื่อกำหนดว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก และครอบครัวของเขา?

ครูปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบให้เด็กปฐมวัย ประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ สาธารณชนฝากความหวังไว้กับครูปฐมวัย และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาหาคำตอบ ให้แก่โจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทีน่า เรเพ็ตติ เร็นซูลโล่ (Tina Repetti Renzullo) ซึ่งเป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า

“ฉันเห็นว่า การสอนเป็นรูปแบบของความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม (Activism) เพื่อสนับสนุนประเทศชาติของเรา ฉันจึงมาโรงเรียนแต่ละวันด้วยความภาคภูมิใจในจุดมุ่งหมายนี้ ความพยายามของฉันในการพัฒนาความรู้และทักษะพิเศษ (Talent) ของเด็ก ในชุมชนของเรา ก็เพื่อประโยชน์แห่งคุณค่า (Benefits of value) ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม . . .

. . . ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อประเทศชาติที่ได้ให้ความไว้วางใจ (Trust) [ให้ฉันทำหน้าที่นี้] ฉันยึดมั่นในปณิธานที่จะสร้างความมั่นใจว่า ลูกศิษย์ของฉันไม่เพียงแต่เรียนรู้รากฐาน (Foundation) ของการอ่าน การเขียน และการคำนวณ แต่ยังเรียนรู้ถึงคุณค่าของความหวังที่เด็กฝากอนาคตไว้กับการศึกษา”

แอนโธนี มูลลึ่น (Anthony Mullen) “ครูแห่งปี” ของรัฐคอนเน็คติคัต กล่าวว่า “. . . สถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็คือ โรงเรียน และเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ ครูปฐมวัย ทั้งโรงเรียนและครูปฐมวัย เป็น “ตัวเร่ง” (Catalyst) ความก้าวหน้าของมนุษยชาติ เพราะความรู้และการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่สร้าง [และพัฒนา] โลกใบที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้”

ในบริบทของการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนองตอบประเด็นทางสังคม และการศึกษา ครูปฐมวัยจึงต้องเตรียมความพร้อม ในทุกวิถีทางเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Social change - http://en.wikipedia.org/wiki/Social_change (2013, October 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน