หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 40 : สุขภาพกายเด็กเล็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จุดมุ่งหมายแรกของโปรแกรมปฐมวัย คือการให้ความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก จุดมุ่งหมายที่ 2 คือการช่วยให้พ่อแม่และสมาชิกอื่นในครอบครัว ให้ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) แก่เด็กเล็ก การมีสุขภาพไม่แข็งแรงและสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย (Unhealthy) เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทั้งในการเรียนและในชีวิตของเด็ก

เมื่อพูดถึงปัญหาสุขภาพกายของเด็กเล็ก เรามักนึกถึงโรคหัด (Measles) โรคหัดเยอรมัน (Rubella) และโรคคางทูม (Mumps) แต่อันที่จริง โรค “ยอดนิยม” ในเด็กเล็ก ได้แก่ ฟันผุ (Dental caries) โรคหืดหอบ (Asthma) พิษสารตะกั่ว (Lead poisoning) โรคเบาหวาน (Diabetics) และภาวะอ้วนเกิน (Obesity)

ฟันผุ เป็นปัญหา “ยอดนิยม” ที่เรื้อรังทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แม้ว่าจะเป็นภาวะที่ป้องกันได้ก็ตาม โดยเฉพาะในบรรดาเด็กเล็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน การให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง เป็นประเด็นสำคัญของสังคม ครูปฐมวัยสามารถส่งเสริมสุขภาพฟันให้แข็งแรง ได้ดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ในเรื่องความสำคัญของการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน (Flossing) ตั้งแต่เด็กเริ่มมีฟันซี่แรกปรากฏให้เห็น
 • เตือนเด็กๆ ถึงความสำคัญของการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน โดยอ่านเรื่องราว เล่นละคร และกิจกรรมอื่นๆ
 • สนับสนุนให้พ่อแม่ ตัดงบประมาณที่เด็กใช้ซื้อน้ำอัดลม และลูกอม
 • จัดให้มีตารางเวลาในแต่ละวัน เพื่อการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน โดยเฉพาะหลังมื้ออาหาร หรือขนมขบเคี้ยว
 • เชื้อเชิญทันตแพทย์ มาพูดเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพฟัน ให้เด็กฟังเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • โรคหืดหอบ เป็นความผิดปรกติของทางเดินหายใจ (Airway) ที่อักเสบได้ (Inflammable) และเรื้อรัง (Chronic) ที่พบบ่อยในบรรดาเด็กเล็ก โดยมีสาเหตุจากอากาศหายใจที่ไม่บริสุทธิ์ ละอองฝุ่น เชื้อรา (Mold) ขนสัตว์ สารแพ้ (Allergen) จากแมลงสาบ ขี้หนู (Rodent feces) และไอควัน (Fume) สิ่งเหล่านี้ มักพบในที่อยู่อาศัยที่ขาดสุขลักษณะ

ครูปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ในการลดสภาวะที่บ้าน อันเป็นบ่อเกิดโรคหืด โดยการ

 • กำจัดสิ่งกระตุ้น (Trigger) ที่ทำให้เกิดการแพ้ อาทิ ควัน เชื้อรา ขนสัตว์เลี้ยง แมลงสาบ หรือกลิ่นฉุน
 • ใช้เครื่องกรองอากาศ และเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องตามวาระ
 • ระมัดระวังการทำความสะอาดด้วยไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่น ที่ทำให้ฝุ่นและสารแพ้ฟุ้งไปทั่ว

แหล่งข้อมูล

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Dental caries - http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_caries [2013, November 24].
 3. Asthma - http://en.wikipedia.org/wiki/Asthma [2013, November 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน