หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 41 : สุขภาพกาย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พิษสารตะกั่ว (Lead poisoning) เป็นอีกโรคร้ายแรงที่แพร่กระจายในเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม (Inhalation) และกลืนกิน (Ingestion) ทำให้เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการมีระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ต่ำ สมาธิ (Attention span) สั้น ความบกพร่อง (Disabilities) ในการอ่านและเรียนรู้ ความไม่สงบนิ่ง (Hyperactivity) และปัญหาพฤติกรรม (Behavioral)

แหล่งของพิษสารตะกั่วอยู่ที่สีทาบ้านรุ่นเก่าซึ่งเจือสารตะกั่ว ให้ระวังเปลือก (Chip) สีที่ทาสิ่งก่อสร้างหลังเก่า ตามฐานกำแพง และธรณีประตู ซึ่งเด็กสามารถแกะออก และนำเข้าปาก เพราะมีรสหวานที่เด็กชอบ

นอกจากนี้ ยังต้องระวังบ้าน และ/หรือ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานผลิตตะกั่ว เด็กที่วิ่งเล่นอยู่บนที่ดินบริเวณใกล้เคียงก็อาจมีความเสี่ยงสูงจากสารตะกั่วปนเปื้อน (Contamination) โดยเฉพาะเด็กเล็กมักนำสิ่งของเข้าปาก และคลานไป-มา บนพื้น

โรคเบาหวาน (Diabetes) กลายเป็นอีกโรคหนึ่ง ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท (Type) ในประเภทที่ 1 ซึ่งตรวจพบในเด็กเล็กและเด็กโต (Juvenile diabetes) ร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยเซลของตับอ่อน (Pancreas) เพื่อควบคุมการเผาผลาญ (Metabolism) แป้งและไขมันในร่างกาย ส่วนในประเภทที่ 2 ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ใช้อินซูลินที่ผลิตได้อย่างเพียงพอ

สิ่งที่น่ากังวลก็คือ เบาหวานประเภทที่ 2 เคยเป็นโรคของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบัน อัตราการเกิดในเด็กทวีสูงขึ้นตลอดเวลา อันเนื่องมาจากภาวะอ้วนเกิน (Obesity) นิสัยการกิน (Eating habit) ที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดที่มีแคลอรี (Calorie) และน้ำตาลสูง

มาตรการป้องกันเบาหวานประเภทที่ 2 จำต้องเพิ่มความพยายามในการลดภาวะอ้วนเกินในเด็ก ด้วยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy diet) และหมั่นออกำลังกายทุกวัน โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายภาพ (Physical) เป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสำคัญต่อการเพิ่มพูนการเรียนรู้ (Cognitive growth)

ภาวะอ้วนเกิน (Obesity) ของเด็กรุ่นใหม่ ได้รับการขนานนามว่า “รุ่นเกินขนาด” (Supersize generation) ซึ่งนับวัน จะเกิดขึ้นกับผู้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ จนถึงทารกแรกเกิด (Infancy) จึงเกิดมีโปรแกรมต่างๆ ที่จะรับมือหรือป้องกันภาวะอ้วนเกินในทารกและเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler)

คลื่นลูกใหม่ (New waves) ของการวิจัย รายงานความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะอ้วนเกิน กับโรคต่างๆ (อาทิ โรคหัวใจ) และนานาปัญหาสุขภาพ (อาทิ ภาวะซึมเศร้า) โดยเด็กชายมีความเสี่ยงสูงกว่าเด็กหญิงในความผิดปรกติทางจิต [Psychiatric disorder]) โดยเฉพาะในเวลาต่อมาของชีวิต ภาวะอ้วนเกินในวัยเด็ก มักดำเนินต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในบรรดาเด็กที่มีพ่อแม่อยู่ในภาวะอ้วนเกินเช่นกัน

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Lead poisoning - http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_poisoning [2013, November 25].
  3. Diabetes mellitus - http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes [2013, November 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน